KDO JE KDO V UHERSKÉM BRODĚ

Osobnosti, které zanechaly v Uherském Brodě svou stopu. Narodily se ve městě, působily zde v oblasti kulturní, sportovní, společenské, politické nebo v Uherském Brodě zemřely.

OSOBNOSTPOVOLÁNÍPOZNÁMKA
ADAM Jiří.IngtechnikŘeditel firmy Lidová tvorba Uherský Brod od roku 1999 dodnes.(Stav v roce 2011)
ALBERTUS
*16.8.1397
+28.10.1439 Neszmely u Ostřihomi, Maďarsko
markrabě moravský,tak Albrecht II. Habsburský
Privilegoval v roce 1435 město Uherský Brod na pečetění červeným voskem.V letech 1437 -1439
vládl jako král český a uherský.Privilegium zní "Poněvadž kníže a pán země červeným voskem pečetí,nemůže žádné město
neb místo,které na to zvláštně privilegírováno nejní,takovým voskem pečetiti.
Taky ho lze nalézt pod označením Albrecht II. Habsburský.
ALBRECHT František
*24.11.1907
+ 1970živnostník
František Albrecht měl provozovnu-holičství na Masarykově náměstí č.73 vedle Valečkova papírnictví. Provozoval živnost do začátku padesých let, kdy holiči, jako živnostníci byli včleněni do Komunálních služeb města Uherského Brodu.
Holičství i s F. Albrechtem bylo provozováno i nadále v tomtéž objektu.
I dnes (2011) je na stejném místě Kadeřnictví, dámská provozovna.
ALBRIGHTOVÁ Madeleine
*15.5.1937 Praha
+21.3.2022 Washington USA


politička
V roce 1999 ji bylo uděleno Čestné občanství města Uherského Brodu.
Narodila se v pražské židovské rodině na Smíchově jako Marie Jana Korbelová. Její otec Josef Korbel byl diplomat. Hned v březnu 1939 emigrovala celá rodina do Londýna. Vdala se za začínajícího reportéra Albrighta, se kterým měla tři dcery. V roce 1982 se rozvádí. V té době už pracuje v Bílém domě a v roce 1993 se stává americkou velvyslankyní při OSN. V období od 23. ledna 1997 do 20.ledna 2001 zastávala funkci ministrině zahraničí USA za funkčního období prezidenta Billa Clintona. Zasadila se o rozšíření NATO o ČR, Polsko a Maďarsko.
ALGERT RudolfživnostníkV Uherském Brodě na ulici Předbranská 895 měl pekařství.(Stav kolem roku 1948)
ALOIS VÁCLAV z Rietenberku a Questenberku
*1774
+1848
feudálByl poslední potomek moravské linie, majitel uherskobrodského panství.
V hospodářské činnosti nevynikal. Švejcaři měli v nájmu nejen dobytek,ale i dvory.
Špatné hospodářství mělo za následek nucenou správu majetku.Tím ztratil zájem o své panství.
Působil jako velvyslanec v Sasku a Dánsku.
V manželství se mu narodily pouze dcery a tak se rodového majetku,
(nikoliv moravských knížecích titulů)
po soudní při zmocnila česká větev rodu Kouniců.
AMBRŮZživnostníkSpolumajitel autodílny s p. Staňou. Sídlo dílny měli na ul. Vlčnovská. (Situace v roce 1948)
ANDERSTÖCK DominikučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1837-1869.
ANDRESIČOVÁ Františka

*12. 10.1941 Lopeník
†21. 9.1995 Uherský Brod
malířkaKreslířka a malířka, která žila a tvořila v Uherském Brodě. Byla jednou ze zakladatelů Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí, kde je čestnou členkou in memoriam. Se sdružením se zúčastnila všech pořádaných výstav a uspořádala také své autorské výstavy.
ANDRÝSEK Jan
*1919 Veselí nad Moravou
+22.6.2002

odbojář
Jako čtrnáctiletý nastoupil do Odborné školy hostinské Brně a po její absolvování odjel do Paříže, kde se v roce 1937 konala Světová výstava. Pracoval v hotelu Chateau de Madrid a pak ve Vídeňské cukrárně na Montparnasu. Nakonec získal místo v hotelu Regina přímo proti pařížskému Louvru.
Byl všestranný sportovec a bývalý hokejový brankář, který hrál závodně hokej i za Uherský Brod a dokonce i se slavnou Spartou.
V 18 letech ho rodiče zapojili do odboje. Oba jeho rodiče byli členové Obrany národa ve Veselí nad Moravou. Poté, co jeho otce postihl těžký záchvat angíny pektoris a nemohl dál pracovat, převzal v ilegální organizaci jeho místo. Pomáhal zachránit před gestapem asi 600 lidí, které železničáři převáželi přes hranici na Slovensko. Železničářští odbojáři si pro úkryt utečenců vybrali Hotel u Andrýsků, poněvadž stál přímo proti nádraží a často bylo nutné vyčkat s převozem, až bude vhodný čas. Lidé se hlásili majiteli Janu Andrýskovi, nebo na recepci heslem "Pokoj č. 10".
Když došlo k udání, mohl se Jan Andrýsek zachránit stejnou cestou, jakou odbojáři zachránili spoustu jiných. Strojvedoucí mu nabídli, že ho převezou, ale on tuto nabídku zavrhl, poněvadž by útěkem ohrozil rodiče, které by gestapo okamžitě zatklo. V červnu 1940 byl na nádraží ve Veselí zatčen. Byl vězněn celou válku a prošel několika koncentráky. V Halle n. S. byl omylem zařazen do transportu, který odvážel do Plotzensee Poláky na popravu. Když se přihlásil k omylu, byl kopanci zahnán zpět do transportu směřujícímu do Norimberku. V Norimberku je soudil I. lidový soud z Berlína. Jan Andrýsek byl odsouzen k pěti letům s poznámkou "RU" návrat nežádoucí. Prošel vězením v Sonnenburgu, v Landsebergu, Schwerinu. Po pěti letech strádání se díky železnému zdraví vrátil domů na Moravu. Když na nádraží Brno-Židenice vyhledal veselského strojvedoucího Karla Hampla a oslovil ho, ten na něj zíral jako na přízrak. Až později mu řekl, že už byl prohlášený za mrtvého.
Podle údajů zveřejněných v brněnské poválečné vzpomínkové publikaci "Železničáři v odboji" převezli veselští strojvůdci na svých lokomotivách přes čtyři sta exulantů a dalších nejméně dvě stě lidí bylo převedeno pěšky. Mezi těmi, kdo pobýval v "Pokoji č. 10", byl armádní generál Klapálek, generál Hasala, bývalý ministr dopravy Laušman, generálové Čihák, Liška, plk. Novák, politikové dr. Hejduk, profesor Sommer, ministr Feierabend, nepolapitelný Jan Smudek, který sám zastřelil šest gestapáků. Dále to byla řada studentů, dobrovolníků, kteří odcházeli bojovat za naši vlast. Jak říkal pan Andrýsek - "jejich jména jsem neznal a pátrat po nich mi nepříslušelo." Většinou to byli Židé.
V padesátých letech se musel vystěhovat z hotelu a nový domov našla rodina v Uherském Brodě, kam odešel pracovat do Slováckých strojíren a dostal zde byt.
V roce 1991 byla panu Janu Andrýskovi udělena Cena Města Veselí nad Moravou.
ANDRLE PetrsokolII. zástupce velitele Obrany národa. Zemřel v koncentračním táboře.
ANDRLE Vojtěchživnostník, kamnářV Uherském Brodě, Těšovské ulici č. 90, měl provozovnu na stavbu a opravu kamen.
ANDRLE Vojtěch
*13. 5.1961
sochařVystudoval u M. Klímy obor tvarování strojů a nástrojů na SUPŠ v Uherském Hradišti a na VŠUP Praha katedru designu ve Zlíně. Zabývá se průmyslovým designem se zaměřením na technické obory (spolupracoval s Tatrou Kopřivnice), od roku 1995 učí na SUPŠ v Uherském Hradišti. Žije v Uherském Brodě.
ARETIN Pavel
*asi 1570 Uherský Brod
kartografRodák z Uherského Brodu.
Do roku 1608 byl v Klatovech, kde se oženil a získal značný majetek, později se přestěhoval do Prahy, kde v roce 1615 získal titul z Ehrenfeldu. Zapletl se však do politiky a po porážce stavovského povstání byl zbaven všech úřadů i majetku a dožil v exilu v Pirně. V roce 1619 a 1632 vydal mapu Čech, s názvem Regni Bohemia nova et exzacta descriptis (Nový a přesný popis Království Českého), která byla historicky třetí mapou v pořadí, správně orientovaná podle světových stran a značně přesná avšak chybí popisy řek, hor a pohoří. Popis mapy byl velkými písmeny v češtině a německý písmeny malými. (Komenského mapa Moravy vyšla v roce 1627).

ARNOŠT KRYŠTOF z Kounic Rieterberku
*
+1797
feudálSpravoval panství Uherský Brod v letech 1794 - 1797.
Panství převzal ve velmi zbídačeném stavu,hospodářském rozkladu.
Usiloval o zvelebení hospodářství,ale zamýšlené hospodářské změny se mu nepodařilo uskutečnit.
Zemřel v roce 1797.
ASSMANN František
*16.2.1903
+31.3.1982 Uherský Brod

živnostník
Vlastnil společnost zabývající se železářstvím v ulici Kaunicově 77. (Situace v roce 1948)
Železářství mu bylo po r. 1948 znárodněno, stal se pak vedoucím prodejny Barvy laky na ul. Bří Lužů. (Známý je jeho výrok při stížnosti na nedostatek zboží: „já jsem z té Aurory nestřílel.“)
ASSMANNOVÁ Květoslava roz.Rošická
*12.11.1928 Strakonice
+18. 8.2017 Uherský Brod
V Uh. Brodě žije od r. 1936, kdy sem byl její otec vyslán jako jeden z prvních zaměstnanců Zbrojovky.
Po absolvování rodinné školy a pedagogického kurzu učila na zdejší škole náboženství (v l. 1947 až do poloviny 50. let, kdy byl tento předmět zakázán).
Byla vynikající zpěvačkou, žákyní prof. Emila Háby.
Zpívala sopránová sóla v pěveckém sboru Dvořák, v chrámovém sboru, ale i v ochotnických operetních představeních.
AUTRATA František Václav

*10. 8. 1872 Křižanov

†28. 8. 1966 Brno

pedagogLiterární kritik, spisovatel, překladatel z němčiny, filolog, absolvent FF UK Praha, autor vzpomínkových próz, který působil v Prostějově, Uherském Brodě, Brně Ostravě a Plavči.
Otec spisovatelky Ludmily Uličné.

AVRAMOV SergiČestný občan městaČestný občan města Uherského Brodu, uděleno v roce 1966;
předseda městského sovětu v Perniku
BÁBÍČEK František
* 20.7.1943 Vacenovice u Kyjova
kronikář města
Od roku 1997 kronikář města Uherského Brodu.
Vydal knihy:
1. UHERSKÝ BROD NA STARÝCH DOBOVÝCH POHLEDNICÍCH 1892-1948, vydáno vlastním nákladem 2013
2/ 100 LET OBCHODU A ŘEMESEL V UHERSKÉM BRODĚ, vydáno s finanční podúporou Nadace Bří Lužů, 2018
BABULA Rudolf

*4.2.1906 Pitín
+10.4.1945 Mauthausenfarář
Farář církve československé-husitské v kostele na ulici Bří.Lužů v Uherském Brodě. 25.4.1934 byl zapsán na Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
Během okupace (1939-1945) byl členem odbojové skupiny Clay Eva, která byla pověřena zpravodajskými a vojenskými úkoly. Skupina byla prozrazena, Rudolf Babula zatčen, odvezen do Brna, odtud do Mauthausenu, kde byl 15.4.1945 umučen.
Jeho manželka, Věra rozená Ningerová se narodila 20.8.1906 v Uherském Brodě. Byla učitelkou.
BABULA Václav, MUDr.
*23. 9. 1938 Zlín
†1. 2. 2008 Praha

lékař,textař,básník
Václavův otec, Rudolf Babula, farář církve československé-husitské v Uherském Brodě, zahynul v koncentračním táboře a syn vyrůstal s matkou v Uherském Brodě, kde byla učitelkou. V Uherském Brodě také absolvoval gymnázium, potom vystudoval lékařskou fakultu brněnské univerzity Jana Evangelisty Purkyně a po celý život vykonával lékařskou praxi. Stal se členem České lékařské společnosti. Byl znám nejen jako lékař ale také jako textař, básník a literát. Již v době svých vysokoškolských studií spolupracoval jako textař s brněnským rozhlasem a s orchestry Gustava Broma, Miroslava Foreta a Erika Kirsche. Postupně psal texty v okruhu středního proudu populární hudby, oblasti rocku, šansonu, dětských písní ale také dechové hudby. Jeho texty zpívali mimo jiné Marta Kubišová-Až únavou, Lída Nopová- Tvůj ostrov nadějí, Miluška Voborníková- Dobře, že tě mámo mám, Karel Černoch-Mám rád sníh, Karel Gott-V září nebo Valdemar Matuška-Jen se přiznej, že ti scházím. Největší ocenění získala V. Babulovi písnička Slzy tvý mámy interpretovaná skupinou Olympic za kterou získal na hudebním festivalu Bratislavská lyra Cenu kritiky. Za své texty také získal několik zlatých a stříbrných cen Děčínské kotvy. Kromě textů psal také básně které publikoval v různých časopisech. Vydal i sbírky básní: Život je kapka deště, Prstoklady lásky,Cena tvého života, Láskoviny a bibliofilii Vánoce 89. Pracoval v Praze jako praktický lékař.
BABULA Vladimír
*24. 7. 1919 Uherský Brod
†12. 11. 1966 Praha


publicista
Český spisovatel fantastické literatury. Rodák z Uherského Brodu.
Po absolvování SUPŠ ve Zlíně Pracoval jako ilustrátor dětských knih. Pocházel z komunistické rodiny a proto za okupace uprchl do Švýcarska. Po válce se stal redaktorem Mladé fronty.(Mladý technik, VTM-věda a technika mládeži a ČTK) a autorem vědeckofantastických knih pro mládež: Signály z vesmíru (1954), Planeta tří sluncí (1954), Přátelé z Hadonoše (1956), Kdyby přišli Marťané aneb Průvodce po Zeměkouli pro návštěvníky z vesmíru (1958), Oceánem světelných roků (1963). V řadě různých časopisů publikoval své SF povídky.

BABULA Vlastimil
*2.10.1973 Uherský Brod-Havřice

Mezinárodní šachový velmistr
V roce 1993, v pouhých 20ti letech, se stal v Luhačovicích Mistrem České republiky. V roce 1993 na juniorském mistrovství Evropy obsadil čtvrté a na juniorském mistrovství světa místo druhé. Zvítězil na velmistrovských turnajích ve Zlíně (1995), v Lázních Bohdaneč (1995), v Zalakarosu (1998), ve Štýrském Hradci (2002 a 2003, v Pardubicích (2003) a v Olomouci (2004).V letech 1994 až 2008 reprezentoval Českou republiku na osmi šachových olympiádách. V sezonách 2007/2008 a 2010/2011 hrál v německé Schachbundesliga za Werner Bremen a v rakouské 1. Bundesliga za Union Ausfelden.
BALHAR Jakub
*27. 7. 1866 Lipník nad Bečvou
†28. 3. 1950 Uherské Hradiště

pedagogVlastivědec a propagátor Luhačovic a turistiky. Vydal Popis okresního hejtmanství Uhersko-Brodského (1908), Průvodce lázněmi Luhačovicemi na Moravě a okolí (1924), Průvodce lázněmi Luhačovskými a 70 výletů do okolí (1909) a další průvodce této oblasti.

BÁNOVSKÁ Eva

*30. 10. 1933 Zlín

architektkaStudovala SVŠT v Bratislavě, obor průmysl, interiér a památky. Působila v Centroprojektu Zlín a nyní má vlastní ateliér. Vytvořila mimo jiné interiéry Koliby Zlín, kavárnu Malota a Vega ve Zlíně, Agrobanky ve Valašských Kloboucích, České pojišťovny v Uherském Brodě, domova chodců v Napajedlích a hotelu Smetana a cukrárny Kolonáda v Luhačovicích.

BANÝ Karel MUDr.
*1914
+2002
lékařTzv.obvodní lékař na poliklinice v Uherském Brodě.
Spolužáci na gymnáziu Jan Kment st., prof. J. Zemánek.
BÁR František
12.8.1907 Brno
+27.11.1942 Vratislav
odbojářPracoval jako úředník zeměměřičského úřadu v Uherském Brodě a byl náčelníkem Sokola v Uherském Brodě. Aktivně pracoval s mládeží. Po Mnichovském diktátu v roce 1938 založil na Uherskobrodsku protifašistickou organizaci Obrana národa a stal se okresním velitelem. Při organizování Obrany národa použil jako základnu oddíly brannosti, které byly založeny za první republiky u sokolských a orelských tělocvičných jednot a dále zapojil spolehlivé členy místní odbočky Svazu československého důstojnictva. Vybudoval vojenskou organizaci o síle 4.000 osob, kteří získali velké množství zbraní a třaskavin. 11. prosince 1939 byl zatčen gestapem. Byl vězněn v Uh. Hradišti, v Brně v Kaunicových kolejích a 27.11.1942 popraven v polské Vratislavi.
BARTLOVÁ ŠtěpánkakadeřniceV ulici Aloise Jiráska měla pánské a dámské kadeřnictví (Situace v roce 1930)
BARTONÍKOVÁ Eva
*8. 11. 1979 Jeseník

výtvarnice
Vystudovala propagační grafiku u J. Hanáčka a K. Mikla na SUPŠ v Uherském Hradišti a od r 1999 pracuje v reklamně a propagaci Q Studia Uherský Brod.
BARTOŠEK JiříhistorikMěšťan, vzdělaný na univerzitě v Norimberku, byl synem uherskobrodského hostinského Václava Bartoše. V roce 1573 převzal po otci živnost a tím i největší formanský hostinec v jejich rodném doměč.p. 137. Je autorem kroniky města druhé poloviny 16.století, která je po něm nazvaná Kronikou Bartoškovou. Toto dílo je vzácným dokladem doby a důležitým zdrojem informací o Uherském Brodě a blízkém okolí.
BARTOŠÍK Lubomír
*22.9.1940
+22.3.2010
technik
Ředitel firmy Lidová tvorba Uherský Brod v letech 1989-1999.
Manžel spisovatelky Alenky Bartošíkové.
BARTOŠÍKOVÁ Alena roz. Rolencová
*20.4.1943 Uh.Hradiště
spisovatelka
Do šesti let vyrůstala ve Veselí nad Moravou po té se s rodiči přestěhovala do Uherského Brodu, kde žije dodnes. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Uh.Hradišti a do odchodu do důchodu pracovala na finančním úřadě.
Nejprve psala povídky ze železničářského prostředí.
Její otec byl přednosta stanice a bydleli v Uherském Brodě na nádraží, takže prostředí jí bylo blízké.
Publikovala v regionálních i celostátních časopisech: Lidová demokracie, Čs. sport, Rovnost, Slovácké noviny, Zemědělské noviny, Mladá fronta, z časopisů ABC, Mladý svět, Ahoj na neděli, Rodina a Malovaný kraj. Několik prací bylo uveřejněno v časopise Český dialog, Vídeňské noviny a Magazin Kulturbund Weinviertel. Knihy: O Veselí a Veselanech (1997), Kde modrý plamének hoří (1998) za kterou získala Zlatou stuhu Obce spisovatelů Brno, Johančina cesta do země větrných mlýnů (2001), O Veselí a Veselanech II (2002), O veselském vodním hradu (2004), Živá voda Luhačovicka (2005), Kdyby hory uměly mluvit (2005), Za studánkami Bílých Karpat (2006), Za oknem světlo (2007), Krajinou Horňácka za prameny vod a písní (2008), Modrý Albatros (2008), O lopenickém dráčkovi (2010). Dramatický text Slovácké pověsti vydal v r. 1984 Supraphon jako LP desku. Četli Ilja Prachař, Alois Švehlík a Jana Andresíková. Pohádku O studánce Ohloběnce nastudovalo a mnohokrát uvedlo Divadlo Brod. Její romantický vánoční příběh O kominickém učni a dceři cukráře natočila v roce 2007 ČT Brno.
Přešla na psaní knih, zejména z moravsko-slovenského pomezí.
K dnešku (23.12.2010) napsala vydala 12 knih. Publikovala také v zahraničních časopisech např. Vídeňské noviny, časopis Magazín Kulturbund Weinviertel a v časopise pro naše krajany Český dialog. Od roku 1991 pracuje v redakční radě dvouměsíčníku Malovaný kraj.
V říjnu 2011 obdržela Čestné občanství Města Veselí nad Moravou.
Je členkou občanského sdružení Uherskobrodští patrioti.
Bártová-Ruličková Inka
*28.9.1942 Uherské Hradištěmuzikoložka,historička


Její dědeček Otakar Rulička vyrůstal po smrti svého otce jako fundatista starobrněnského kláštera a posléze byl na Učitelském ústavu v Brně žákem Leoše Janáčka, který jej pověřoval prestižními úkoly (sóla při mších). Jeho hudební nadání zdědil i prvorozený syn Otakar (1906–1995), který se však věnoval hudbě jen amatérsky. Jindřiška Ruličková vystudovala na brněnské univerzitě obory hudební věda a čeština (1959–64) s titulem promovaná historička a v roce 1967 získala titul PhDr. Působila jako odborná asistentka v hudebně historickém oddělení Moravského muzea (1964–69) a jako tajemnice brněnské pobočky hudebně vědecké sekce Svazu československých skladatelů (1968–71). V této funkci se společně s Rudolfem Pečmanem podílela na vzniku časopisu Opus musicum. Od roku 1972 působila pedagogicky na brněnské konzervatoři (dějiny hudby, 1972–89) a od roku 1989 působí na Hudební fakultě JAMU jako vyučující hudebně historických a teoretických předmětů (doc. 1992, prof. 1999). Od roku 1990 je vedoucí Katedry hudebních a humanitních věd. Byla dlouholetou členkou Akademického senátu JAMU i senátu Hudební fakulty, v nichž několikrát vykonávala i funkce předsedkyně, dále je členkou Umělecké rady JAMU a Umělecké rady Hudební fakulty JAMU, členkou Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vědecké rady Ostravské univerzity. Na těchto třech vysokých školách je rovněž členkou Oborových rad pro doktorský studijní program. Jejím manželem se 1. 2. 1964 stal hudební skladatel Jiří Bárta, což spolupůsobilo na krystalizaci jejího zájmu o hudbu druhé poloviny 20. století, zejména českou. Až do poloviny devadesátých let se pravidelně věnovala hudební kritice v denním i odborném tisku, později tuto činnost vykonávala občas. Byla spoluzakladatelkou skladatelské skupiny Camerata Brno a v letech 1989–2008 působila jako její mluvčí. Je členkou Advisory Committee The Kapralova Society v Torontu. V rámci této funkce organizovala dopracování a světovou premiéru kantáty Vítězslavy Kaprálové Ilena (2007 na JAMU).
BAŘINA František
*1903 Velké Bílovice
†1938 Holešov

básník
Žil v Břeclavi, Uherském Brodě a v Holešově. Ve své době patřil k nejuznávanějším Slováckým básníkům.

BAŘINKOVÁ LudmilaučitelkaŘeditelka neúplné základní školy 1.-5. ročník v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1989-1992.
BECKA Jan
*19.4.1864 Kroměříž
†9.4.1937 Kroměříž

sochař
Studoval sedm semestrů na AVU ve Vídni a potom žil a pracoval v rodném městě. Je autorem pomníku J. A. Komenského, který byl zbudován péčí učitelské jednoty J.A.Komenského v Uherském Brodě roku 1892 a umístěn na Horním náměstí (Mariánském) před budovou školy. Roku 1956 byl pomník z Uherského Brodu odvezen do Nivnice.


BĚHŮNEK Josef
*27.12.1931 Uherský Brod-Havřice
+2014 Praha
akadem.malíř-autoportrét
V letech 1946-1949 studoval Vyšší státní odbornou školu pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou. V roce 1949 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval u prof. Vladimíra Sychry a Miloslava Holého. V roce 1953 byl oceněn Hlavní cenou za malbu. Studia dokončil v roce 1954. Od roku 1964 žije v Praze. Zde ho nejvíce okouzlila mizející tvář starého Žižkova.
Absolvoval studijní cesty do Francie, NSR, Jugoslávie, Rakouska a Sovětského svazu.
Samostatně vystavoval v Praze, Kladně, Budějovicích, K.Varech, Ostravě a 3x v Uherském Brodě.
V cizině v Moskvě.Absolvoval kolem desítky kolektivních výstav. Zastoupen v majetku Národní galerie v Praze, ve sbírkách ministerstva kultury, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva vnitra, Československé tiskové kanceláře a československé televize, v majetku různých institucí, podniků, závodů a kulturních domů. V zahraničí má zastoupení v Polsku, Francii, Španělsku, Kanadě a USA.
Z dosavadní tvorby: krajiny z okolí Uherského Brodu, z jižních Čech, Českomoravské vysočiny a Prahy...
BĚHŮNKOVÁ Sabina
*30.4.1970
Od roku 2013 starostka
SOKOLA v Uherském Brodě.
BĚLÁKOVÁ Jarmila
*30.9.1954 Uherské Hradiště
obchodniceMajitelka Trafiky na Masarykově náměstí od roku 1992
BĚLOVSKÝ Alois
*16.6.1894
+9.1.1949
živnostníkFirmu měl v Uherském Brodě, Rybářská ulice č.413. Vyráběl saně a karoserie aut.
BĚŤÁK R.obchodníkSpolu s V. Neusserem vlastnil obchod v Uh.Brodě na ulici Vlčnovská se stavebním a průmyslovým řezivem, a s železničními pražci. Jejich podnik patřil pod národní správu Moravskoslezských pil, národní podnik Šumperk. (Situace v roce 1948)
BEN VAN DEN KOMMERpředseda spolku
Naarden-Uherský Brod
Čestný občan města Uherského Brodu.
Občanství uděleno v roce 1994.
BENEŠ Edvard, Prof., PhDr. et JUDr.
28.5.1884 Kožlany na Rakovnicku
+3.9.1948 Sezimovovo Ústíprezident ČSR,
Čestný občan města
Druhý prezident ČSR v letech 1937-1938 a 1945-1948. V letech 1940-1945 byl exilovým prezidentem. Byl jedním z vůdců prvního československého odboje a představitel čsl. oboje v druhé světové válce. Čestný občan města Uherského Brodu, uděleno v roce 1946
BENEŠ Josef
*1. 3. 1917 Vlčnov
†2. 10. 2005 Praha

etnograf
Bratr malíře Karla Beneše. Absolvoval FF UK v Praze a působil v Uherském Brodě, Vlčnově a Nivnici. Dokumentoval kroje, zvyky a ostatní projevy Uherskobrodska. Po válce se stal spolupracovníkem Muzea J. A. Komenského a na počátku 50. let jeho prvním profesionálním ředitelem. Potom byl inspektorem českých muzeí na ministerstvu školství. Je čestným členem Sdružení výtvarných umělců moravskoslovenského pomezí ;
čestným občanem města Uherského Brodu, v roce 1997

BENEŠ Karel
*1.3.1932 Vlčnov
malíř, grafik a ilustrátorPo absolvování gymnázia v Uherském Brodě studoval v letech 1950-1955 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Antonína Strnadela. Od roku 1967 se pravidelně zúčastňuje výstav obrazú, grafiky a ilustrací a obesílá mezinárodní výstavy ilustrací a exlibris.
Jeho ilustrace a grafika se vyznačuje uvolněnou kresbou s citlivým ozvláštněním detailem a charakteristickou vzdušnou barevností. Jeho dílo ať se jedná o kresbu, ilustraci, malbu nebo grafiku je vždy protchnuto lyrismem a expresívní barevností. V jeho četných grafikách se často vyskytují motivy slováckého folklóru, Jízda králů, koledování Tří králů a pod. Žije a tvoří v Praze.
BENEŠ Vítězslav
*9.7.1895 Zlechov
+11.5.1939 Uh.Hradiště
knihkupec
Dědeček MUDr. Rostislava Beneše-lékaře RZS a Radky Benešové-učitelky DDM. Jako C.K. voják v 1.světové válce skončil v ruském zajetí na Krymu. O jeho zážitcích v zajetí napsal jeho starší bratr Bedřich Beneš Buchlovan knížku "Krymský zajatec." Roku 1925 se oženil v Žilině s Marií Kollerovou, dcerou brodského řezníka. Po návratu do Uherského Brodu měl v tehdejší Mergansově ulici č. 182 (nynější Komenského) u gymnázia knihkupectví a papírnictví. Byl členem výboru muzejní společnosti,členem hudebního spolku Dvořák. Po otevření sokolovny působil v loutkovém divadle Sokola-vodil Kašpárka z čelního můstku nad oponou, můstek se po něm nazýval "Benešův můstek." Patřil mezi brodské "búdaře." To byli Broďané, kteří v neděli podnikali výlety s rodinami do havřických nebo újezdských vinohradů. Mezi ně patřili mj. Jan "Žanda" Veselý, učitel Oldřich Bardonek,Vl.Hauerland zvaný "Košek," Jan Zeman, Theodor(Dorek) Dorazil , také loutkáři Augustin Hladký-učitel.prof.Rudolf Tomica.
BENÍČEK Vincenc
31. 7. 1914 Bánov
+25.5.1942 Mauthausen
Absolvent reálného gymnázia v Uherském Brodě. 12. 12. 1939 byl zatčen a umučen v Mauthausenu 25. 5. 1942
BERGER JosefučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1905-1911.
BERNAS František
*4.12.1911 v Dražejově u Strakonic
+1978

úředník
Předseda Městského nár.výboru (starosta města).
Zaměstnanec České zbrojovky Uherský Brod. Ve funkci starosty byl po dobu dvou volebních období 1954-1957a 1957-1960.
Za jeho působení se postavila za humny nová jedenáctiletá střední škola,
nová bronzová socha J.A.K. před Muzeem J.A.Komenského
-opraveny severní hradby, upraven Horní park, dány žulové obrubníky.
Západní polovina Horního náměstí upravena jako parčík a socha J.A.Komenského, postavená sem už v roce 1892 přestěhována do NIvnice.
Před nádražím ČSD bylo vydlážděno prostranství, vydlážděna silnice od pivovaru k nové škole, vydlážděn chodník okolo Dolních valů.
U plovárny a u Lapače postaveny nové činžovní objekty.
BĚŤÁK B.
*25.12.1901 UB
+20.4.1996 UB
podnikatelSpolu s V. Neusserem vlastnil lesní průmysl a obchod se dřevem
BICEK Jiří MVDr.
*1926 Praha
+1993 Uherský Brod
veterinářVeterinární lékař,vedoucí vet.ošetřovny v Uh.Brodě.Excelentní vet.chirurg a diagnostik.Specialista na choroby koní pro nasávací oblast nejen okresu,ale i Slovenska.
BICEK Jiří
*1978
hokejistaHokejový internacionál,držitel Stanley cupu v r.2003 za mužstvo New Jersey Devils.Reprezentant SR,vnuk
Dr.Bicka.
BÍLEK Ludvík
*1895
+1954
živnostníkVlastnil na Masarykově náměstí v Uherském Brodě na Masarykově ná. č.135 Módní dům. (Situace v roce 1948)
BÍLSKÝ Vratislav
*5.5.1924 Česká Třebová

hudebník
Absolvoval brněnskou konzervatoř a působil jako varhaník v Uherském Brodě. Natáčel v Brněnském rozhlase a jako cembalista byl členem Collegium Musicum Brno.

BIMKA SvatoplukhistorikŘeditel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě v letech 1971-1974
BISTRÁ Dagmar PaedDr.
15.12.1967 Uh.Hradiště

učitelka
Ředitelka Základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě v období od srpna 2000(stav rok 2011).
Vnučka majitele lékárny na Masarykově náměstí Petra Hona PhDr.
BISTRÁ Jana
*28.3.1963

učitelka
Učitelka na Základní škole Pod Vinohrady,o 1.1.2023 zástupce ředitele školy. Aktivní členka Patriotů od založení spolku. Výtečná organizátorka každoročních akademií ZŠ v Domě kultury,autorka projektu Patronát na d jedním zvířátkem v ZOO Lešná,organizátorka zájezdů Spolku Patrioti.
BLAHA úředníkŘeditel uherskobrodského pivovaru, státní podnik Brno Pivovary a sodovkárny, závod Uherský Brod, do roku 1990.
BLAHA František

*1.6.1912 Horní Újezd
+ 5.6.1984 Gottwaldov (Zlín)učitel, dirigent
Po příchodu do Uherského Brodu na své učitelské místo roku 1934 se jako mladý nadšený hudebník a dirigent ujal řízení jak školního sboru, tak i obou pěveckých složek sboru Sokola. Byl obětavým organizátorem hudebního dění ve městě. V dramatickém oboru prováděl mnohá operetní představení, kde řídil i hudební doprovody. Z Uherského Brodu však v roce 1937 odchází. Osobní přítel dr.Součka-lékárníka.
BLAHOTA Jar.živnostníkPekařství, v ulici Lipová č. 1213 (ul. 26.dubna). Pekl pečivo a chléb. (Situace v roce 1948)
BLAHUTKA Věroslav
*4. 3. 1924 Odry

†17. 5. 2002
Uherský Brod

folkloristaVystudoval práva na MU v Brně a působil jako právník ve Bzenci a Uherském Brodě. V roce 1951 byl zakládajícím členem brodského souboru Olšava a od roku 1964 vedoucím souboru Brozané. Byl aktivním účastníkem strážnického festivalu a také jeho organizátorem. Je sběratelem a spolupracoval s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě a s oddělením Folkloristiky ČSAV v Brně a v Praze.

BLASCHKE VáclavživnostníkV Uherském Brodě na ulici Bří.Lužů měl provozovnu.
Instalatér.
BLAŽEK FrantišekživnostníkHouslař. Vyráběl housle krásného zvuku. Uherský Brod, ul. Široká 140. (Situace v roce 1948)
BLUDSKÝ Jan
*12.2.1917 Skrbeň u Olomouce
+24.4.1945 při náletu v Uherském Brodě
učitel, dirigentUčil na Obecné škole chlapecké v Uherském Brodě.
V letech 1942-1943 dirigoval ženský pěvecký sbor.
Zemřel v Uherském Brodě dva dny před osvobozením, při dělostřeleckém ostřelování města.
BOCK LeoživnostníkVlastnil obchod s koloniálním zboží ve velkém, jednatelství a komisionářství. Tel.:51
BOČKAJ Štěpán
*1557 Kluž(Rumunsko)
+1606 Košicefeudál, kníže
Sedmihradský kníže,vůdce protihabsburského povstání.Jeho vojska napadla
v květnu 1605 Uherský Brod.V bitvě na poli nad Bajovcem byla poražena.a zahnána až ke Skalici.
BÖHM Basilživnostník, obchodníkNa místě dnešní DONY(stav rok 2011) v Uherském Brodě ulice Hradišťská č.254 sídlilse svým obchodem.
Prodával díly motocyklů i celé stroje.
Před prodejnou měl benzinovou pumpu
BOHÁČ Ladislav
* 14. 4. 1907 Uherský Brod

† 4. 7. 1978 Praha


herec a režisér
Rodák z Uherského Brodu.
Jeden z nejčastnějších filmových herců své doby, v letech 1929-74 bez čtyř let člen pražského Národního divadla, kde byl v letech 1950-51 i šéfem opery a 1949-53 ředitelem, od roku 1968 člen a v letech 1971-72 ředitel Divadla za branou. Autor knihy pamětí Tisíc a jedna tvář.

BORÁŇ CtiboručitelŘeditel Základní školy v Uherském Brodě-Havřicích. Stav duben 2011.
Byl rovněž ředitelem Základní školy Pod vinohrady v letech 1990-1991.
BORÁŇ Vojtěch
*2.12.1948
živnostník, stavební technikStavební technik. Vlastní stavební a zprostředkovatelskou kancelář v Uherském Brodě.
Stav: listopad 2011
BORBONIUS Matthias
z Borbenheimu
*24.8.1566 v Kolinci u Klatov
+16.12 1629 Toruň
lékař a básníkLéčil císaře Rudolfa II. Působil také v Uherském Brodě.
BORDOVSKÝ Bohuslav

* 1.2.1872 Frenštát pod Radhoštěm
+ 10.5.1931 Uherský Brod
řídící učitel, dirigentPo roce 1918 se po Vojtěchu Řehákovi ujal pěveckého sboru a celý kolektiv převedl do uherskobrodského Sokola jako "Pěvecké sdružení sokolské". Spolupracoval s vynikajícím kyjovským sbormistrem Vilémem Zaoralem a dosáhl vysoké interpretační úrovně sboru, který vedl do roku 1931.
Řídící učitel na Obecné škole chlapecké(Mariánské náměstí v Uherském Brodě) v letech 1927-1929.
BOSÁK Aleš
*13. 5. 1916 Vlachovice

† 22. 7. 1995 Mikulůvka,okr.Vsetín

učitel, dirigentV letech 1937-49 byl učitelem v Uherském Brodě a okolí.
Dirigoval ženský sbor v letech 1941-1942.
V letech 1949-51 osvětovým inspektorem ONV Uherský Brod a v letech 1951-58 vedoucím odboru KNV Gottwaldov (Zlín). Potom byl ředitelem Státního filmu Gottwaldov-Kudlov.
Zavedl výrobu filmů pro děti a jejich přehlídku, byl členem předsednictva Mezinárodního střediska filmů pro děti a mládež při UNESCO.
BOSÁK Josef
*26.4.1907
+9.4.1975

živnostník, knihař
Provozoval v Uherském Brodě knihařství. (Situace v roce 1948)
BOUDA KarelobchodníkNa rohu Masarykova náměstí 104 a ulice Bří Lužů měl Módní dům. (Situace v roce 1948)
BOUDA Milan
*30.3.1944 Uherský Brod
výtvarník
Absolvent SPŠS v Uherském Brodě.V roce 1990 zakládá spolu s PaedDr. Oldřichem Páleníčkem a Mgr.Ivanem Jurčičkou Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, jehož je od roku 2004 předsedou. Zároveň je předsedou Občanského sdružení UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI, založeného 11. února 2010. Autor řady výtvarných děl, literárních textů a básní.Otec výtvarnic Kateřiny a Barbory Boudové. M.Bouda je autorem grafického návrhu plastiky středověké podoby Uherského Brodu. Plastika z bronzu,autorem vlastní plastiky je sochař Igor Mosný z Trenčína, stojí před vchodem do radnice. Instalována byla v listopadu 2020.
BOUDOVÁ Barbora
*1.10.1978 Uh. Hradiště


keramička
Mládí prožila v Uherském Brodě. Studovala výtvarné zpracování keramiky u Jiřího Vlacha a Vladimíra Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti (1993-1997). Vyšší odbornou školu uměleckou ve Zlíně (1997) a od roku 1998 ateliér keramiky a porcelánu u Václava Šeráka na VŠUP Praha. Studijně pobývala v německém Mainzu, Fachhochschule (2001-2002, ateliér designu). Žije v Německu.
V/k: 2001 Brno, DC ČR, Žáci ateliéru V. Šeráka.

BOUDOVÁ Kateřina
*19.1.1975 Uh. Hradištědesignérka obuvi
Mládí prožila v Uherském Brodě. Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u B. Polišenského a M. Borošové na SUPŠ v Uherském Hradišti (1989-1993). Studijní pobyt: 1996 Milano, Ars Arpel School (International Technical Institute of footwear and leather goods art; ARS SUTORIA; diplom: návrhář a modelář obuvi (Stilista). Činnost:návrhářka obuvi:firma STIVAL (1993-1999), v letech 1999-2000 spolupracovala s italským návrhářem Franco Rizzo na jeho značce (Lugarno Firenze); od roku 2000 vlastní návrhářské studio KeR DESIGN v Porto S. Elpidiu (I);v současné době X STILE ; každoročně se účastní obuvnických výstav, které se v Itálii konají: Bologna LINEAPELLE, (květen, listopad), Milano MICAM (březen, září), Riva del Garda EXPO RIVA SCHUH (leden, červen); její práce a návrhy jsou pravidelně publikovány v těchto odborných mezinárodních časopisech: Julia classic, Julia sport, MODA PELLE Suggestion Woman; příležitostně publikované v časopisech: MODA PELLE, MODA PELLE Styling, Ars. Dílo - design obuvi: vzorky a kolekce pro italské firmy např.: Italtacco, Euro-fil, Alcas Impex, Giovanni Crespi, atd.
BRABEC Josef
*1900
učitelŘeditel Městské hudební školy v Uherském Brodě v letech 1946-1950.
Dirigent, houslista
BRADÁČOVÁ MarieživnostniceJako modistka měla svůj salon v Uherském Brodě v ulici Těšovská č. 90. (Situace v roce 1948)
BRAMMER JosefobchodníkMajitel krejčovství a obchodní módní dům, založený v roce 1842, na ulici Bří.Lužů 130. Původně fy M. M. Bammer a syn. Výhradní prodej obuvi F.L.Popper, Chrudim. (Situace vroce 1948) Později ředitel zámku v Bojkovicích.
Dnes jeho dcera vede dál dílnu i obchod na původním místě.
(Stav rok 2011)
BRAUNERúředníkŘeditel podniku Pivovary a sodovkárny Brno závod Uherský Brod,v období 1990-1993.
Ředitel PIVOVARU JANÁČEK Uherský Brod v období 1993-1995.
Ředitel PIVOVARU JANÁČEK, majitel.Ing.Pjevič. Období 2000-2003.
BRÁZDA TomášučitelOd roku 1914 do roku 1916 ředitel tzv. spojené 5-ti třídní dívčí a měšťanské školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě.
BREJCHA František
*8.9.1891 v Kralovicíchtechnik
1.ředitel České Zbrojovky v létech 1.1.1937-6.4.1945.
Druhé období od 1.3.1949 do 15.3.1951
U zaměstnanců podniku velmi oblíbený pro své odborné znalosti a schopnosti vést podnik.
BRIX Ludvík
*1823
+1899

Starosta Uherského Brodu
Starosta města.
Německý občan. Znovu zavedl němčinu jako úřední jazyk, podporoval a prosazoval německý vliv. Za jeho funkční období, 1870-1890, byly zbourány městské brány Nivnická, Těšovská, Hradišťská a zámecká.
BRUNN IsidorobchodníkNa Masarykově nám. č.74 v Uherském Brodě měl obchod se střižním a krátkým zbožím. (Situace v roce 1948)
BRUŠTÍK Josef
17.3.1900 Strání
+
podnikatelZakladatel firmy v Uherském Brodě na zpracování drůbeže,
dnes firma Jehlička, ulice Pod Valy.
Pocházel z velmi chudých poměrů. Od 12 let těžce pracoval jako čeledín a zedník. V době celosvětové krize odešel v r. 1930 do Francie, kde pět let dělal na stavbě Maginotovy linie. Za našetřené peníze založil v Uh. Brodě na ul. Bří Lužů (na místě nynější prodejny Hruška) živnost – obchod s vejci a drůbeží. Po válce se rozhodl vybudovat chladírenský a mrazírenský závod – Drůbežárny. Po jeho dokončení a uvedení do provozu byl v r. 1950 zatčen a ve dvou zinscenovaných politických procesech odsouzen na 20 let vězení a ztrátě veškerého majetku. Vrátil se na základě amnestie v r. 1962. Pak ještě pracoval několik let jako topič na Domovní správě (nyní Regio).Vloženo 4.1.2012
BŘEČKA JanživnostníkNájemce autodílny Václava Knechtla v Uherském Brodě.(Situace v roce 1948)
BUBLÍK Josef

*12.2.1920 Bánov
+18.6.1942 Praha
parašutistaNarodil se jako třetí dítě v rodině Bublíků v Bánově č.p. 309.Po maturitě na uherskobrodském gymnáziu odešel v roce 1939 přes Maďarsko a Jugoslávii do Francie kde bojoval proti okupantům. Po pádu Francie se přesunul do Anglie kde byl vycvičen jako parašutista pro zvláštní úkoly. V dubnu 1942 byl ve skupině Bioscope vysazen na území protektorátu v prostoru křivokládských lesů. V Praze navázal spojení se skupinou atentátníků na Heydricha. Po vyzrazení mu nepomohly ani dobře padělané doklady na jméno Josef Sedláček ani úkryt v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. 18. června 1942 mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní byl kostel obstoupen německými vojáky a gestapem. Akce se zúčastnilo přes čtyřista vojáků a přesto se sedm československých parašutistů statečně bránilo víc jak čtyři hodiny ale kulometům, plynu a vodě se nedalo ubránit. Poslední náboj si každý parašutista nechal pro sebe. Za své hrdinství byl po válce povýšen in memoriam do hodnosti podplukovníka a vyznamenán 2x čs. Válečným křížem, čs. vojenskou pamětní medailí se štítkem F-VB, čs. vojenským Řádem za svobodu - Zlatá hvězda a Řádem rudé zástavy. Na radnici v Uherském Brodě je umístěna pamětní deska s jeho jménem.
BUCHTA JosefučitelŘeditel Základní školy Na vinohradech v Uhersém Brodě v letech 1976-1990.
BUCHTAúředníkVýrobní ředitel firmy PIVOVAR JANÁČEK a.s. Uherský Brod, majitel K BREWERY GROUP a.s. v období 2009-2010.
BURÁŇ Vincec ml.
*1881 Uherský Brod
+1956 Uherský Brod
živnostník,
cukrář, perníkář
Převzal po svém otci, Vincencovi, živnost na výrobu svíček, kterou ve 20.letech XX.století přebudoval na cukrárnu "U Buráňů." Dnes v těch místech je gymnazium JAK. Jeho žena Marie byla sestra Albertiny Drgáčové z Krhova.
V 50.letech 20.stol.koupil podnik p.Emil Sklář a provozoval ho pod názvem "Cukrárna u Sklářů" i po znárodnění.
BURÁŇ Vincenc st.
*1834 Uherský Brod
+1917 Uherský Brod
živnostník
voskař
cukrář
perníkář
Majitel jedné z nejstarších českých živností provozovaných v Uherském Brodě, manufaktury na výrobu svíček. "U Buráňů. "Dnes v těch místech je gymnazium.
BUREŠ Jaroslav, Mgr.
*12.1.1946 Stražisko
učitelŽije a tvoří v Uherském Brodě. V letech 1960-64 absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně, v letech 1964-68 studoval Pedagogickou fakultu UJEP Brno, obor výtvarná výchova, ruština a pak dálkově Pedagogickou a Filosofickou fakultu UP Olomouc. Jako pedagog pracoval v Dětském výchovném ústavu v Bojkovicích a na Střední odborné škole v Luhačovicích, kde postupně vybudoval školní dílny. Věnuje se výtvarné tvorbě, řezbářství, malbě. Je autorem grafických úprav, log, vytváří rytiny. Realizoval symbolický památník na místě bývalého židovského hřbitova v Uherském Brodě. Vystavoval na řadě samostatných i společných výstavách doma i v zahraničí (Belgie, Německo) a je držitelem několika ocenění na výtvarných soutěžích. Je členem kulturní komise města a Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí.
BUREŠOVÁ Marcela, Mgr. rozená Čechová

*1946
učitelkaNositelka Ceny města Uherského Brodu, uděleno v roce 2003;
sbormistr dětského sboru Comenius, řada ocenění v pěveckých soutěžích
BURIANOVÁ MarieživnostníkV Uherském Brodě na Masarykově nám. číslo 135, měla obchod se zbožím smíšeným. (Situace v roce 1948)
BURNOG Jan
*2. 3. 1895 Vítkovice v Krkonoších
†3. 4. 1955 Uherský Brod

hudebník
Soukromně vystudoval hudbu a působil v Uherském Ostrohu jako varhaník a ředitel kůru. Je také autorem několika chrámových a světských skladeb.
Zemřel v Uherském Brodě.

BÝMA JantechnikVoják z povolání, ředitel Vojenského opravářského závodu v Uherském Brodě v období od roku 1952 do roku 1970
CEDIVODA František, Ing.dr.techn.profesor
Ředitel gymnázia v Uherském Brodě v letech 1912-1936;
mimo to učil němčinu a matematiku
CINGÁLEK Josef
*1906
+1989
obchodníkV ulici Bří Lužů 703 v Uherském brodě prodával obuv a opravoval boty. (Situace v roce 1948)
CMÍRAL Pavel
*28. 12. 1945 Přerov


textař, scénárista, dramatik
V Uherském Brodě prožil své mládí, kde také absolvoval SPŠS. V Liberci vystudoval Vysokou školu strojní-textilní. Zde také napsal svůj první text pro Divadlo Ypsilon. Od roku 1971 žil v Brně, kde pracoval jako externí literární redaktor v Čs. rozhlasu a stal se profesionálním textařem. V roce 1976 se přestěhoval do Prahy. Psal rozhlasové hry pro české i slovenské posluchače. S Ondřejem Brouskem ml. napsal pro Divadlo na Fidlovačce muzikál Carmen, k muzikálu Kabaret psal texty. Pro divadla v Mostě a Pod Palmovkou psal texty do představení Edith a Marléne. Spolupracoval s řadou českých profesionálních divadel (hradecký Drak, liberecké Naivní divadlo a Divadlo Spejbla a Hurvínka). V televizi byl autorem textů pro Štěpánku Haničincovou ve Studiu kamarád. Je jedním ze scénáristů pořadu O poklad Anežky české. Napsal scénáře k večerníčkům O škole na muří noze, My tři braši od muziky a s režisérkou Šárkou Váchovou připravil literární scénář jejího loutkového seriálu Chaloupka na vršku. Pro nakladatelství Egmont převyprávěl dvacítku disneyovských pohádek a pro české verze některých filmů z této řady napsal písňové texty. V Albatrosu v roce 2007 mu vyšla knížka Milujem se čím dál víc pro věkovou skupinu 13 - 15 let. Vydal dvě knihy pro děti; Cajdák, fígl, prskolet a Pohádky z vánočního stromku. Jeho tvorba sahá od písniček pro Petra Kotvalda přes divadelní písňové texty, libreta televizních pohádek až k textům pro Hanu Hegerovou a Karla Gotta. V seriálu Hříchy pro pátera Knoxe zpívá jeho píseň Zlata Adamovská a Halena Vondráčková Máří Magdalénu v muzikálu Jezus Christ Superstar.
COUFALÍK Antonínučitel, řídící učitelŘídící učitel Obecné školy chlapecké na Mariánském náměstí v Uherském Brodě v letech 1942-1946.
ČAJČÍK Vladimír
*4.8.1935 Uh. Brod
úředníkŘeditel Fruty, závodu na zpracování ovoce, bývalé Hladišovy továrny na Vlčnovské ulici.
Vedl továrnu v sedmdesátých a osmdesátých letech XX. století.
Jeho manželka byla rozená Řehořková, dcera majitele obchodu s oděvy v Moravské ulici a pozdějšího, po roce 1948, ředitele Komunálních služeb v Uherském Brodě.
ČASTULÍK JaroslavživnostníkV Uherském Brodě na ulici Bří.Lužů měl obchod s autodíly. Stav kolem roku 1948.
ČECHMÁNEK OldřichučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1934-1935.
ČECHMÁNEK Vladimír
*13.2.1898 Bánov
+14.2.1972 Uherský Brod


učitel
Po I.svět.válce nastoupil jako učitel do obecných škol na Uherskobrodsku.
Od roku 1930 Obecná dívčí a měšťanská škola smíšená v Uherském Brodě;1939-1941 ředitel Obecné školy dívčí. 1941-1945 pověřen správou Obecné dívčí a měšťanské školy na Mariánském náměstí.Po krátkém působení v Bujkovicích se vrací do Uherského Brodu na gymnazium jako profesor, deskriptivní geometrie, matematiky, kreslení. Mezi jeho další záliby patří hudba, sborový zpěv;je dlouholetý tenor sboru Dvořák. Je rovněž autorem řady rozměrných plátena drobných olejomaleb.
Za II.svět.války spolupracoval s farářem Církve československé husitské Rudolfem Babulou, který byl navázán na anglický protifašistický odboj.
Zemřel v Hradišťské ulici č. 217.
ČEP František
*1904
+1994
živnostníkMěl dílnu V Uherském Brodě Horní Valy 621.
Opravoval jízdní kola.Byl známý svou reklamou, jízdním kolem na střeše domu.
V dílně měl ještě v padesátých letech vyvíječ acetylenu, vypalovací pec na barvu, soustruh, vrtačky aj.
V polovině padesátých let byl nucen pracovat jako zámečník v Komunálních službách města.
Dnes je na místě dílny na obytného domu tzv.Lékařský dům.Stav rok 2011.
ČERMÁK JanúředníkŘeditel Drůbežáren Uherský Brod v letech
ČERMÁK Stanislav, Ing.plkvoják z povoláníŘeditel Vojenského opravářského závodu v Uheraském Brodě 1970-1988
ČERNÁ Darja, MUDr.
*16.1.1930 Uh.Brod
*12.10.2010 Uh.Hradiště
lékařka
Po maturitě v r. 1949 na brodském gymnáziu vystudovala lékařskou fakultu v Brně a celý profesní život pracovala jako oční lékařka v Uh. Brodě. Byla obětavou činovnicí Střediska prvních moravských junáků v UB, za což obdržela několik skautských vyznamenání. Bydlela na Masarykově nám. č. 202 - pod věží farního kostela - v domě, který v r. 1905 postavili její prarodiče František a Anna Hložkovi a v něm řadu let provozovali známé brodské knihkupectví.
ČERNÍK Bohumil
*24.6.1903
+23.5.1961
živnostníkStrojní zámečník a instalatér. Vyráběl kovový nábytek. Tkalcovská 863.(Situace v roce 1948)
ČERNÝ Alois
*7.1.1917
Slavkov u Brna
+2.7.2010 Uh.Brod

Učitel a ředitel Zvláštní školy v Uherském Brodě.
Učil dlouhé roky na Základní škole v Šumicích. Maturoval na brodském gymnáziu v r. 1936 a jeho spolužáky byli známí učitelé dr. Josef Beneš, Cyril Piják, Liboslav Švach a Eugenie Klapetková.
ČERNÝ František
*4.10.1922 Kunovice
+23.4.2007 Uh.Hradiště
úředník
Předseda Místního nár.výboru(starosta ) města.
Původně zaměstnanec Okresního národního výboru v Uherském Hradišti. Ve funkci byl v letech 1960-1964.
Za jeho éry byla postavena nová budova pošty v ulici bří.Lužů
ČERNÝ Janek
*1704 Uherský Brod
útočník nebo sluhaPověst spjatá s touto osobou je z období ohrožení Uherského Brodu Kuruci roku 1704. Vyskytují se dvě verze. Nejčastěji prezentovaná je o útočníkovi, který v noci nechtěně zazvonil na poplach a druhá o černouškovi, sluhovi jednoho brodského měšťana, který svou bdělostí na útočníky upozornil. Skutečností však je, že v noci 27. března 1704 se město útočníkům ubránilo. V roce 1723 byla brodským hodinářem Františkem Langem umístěna na věži nové radnice soška Černého Janka, který na památku této události zvoní vždy minutu před začátkem každé hodiny.
ČERVENKA František
*24. 1. 1943 Uherský Brod – Těšov

hudebník
Rodák z Uherského Brodu.
Hráč na kontrabas v Moravské filharmonii Olomouc a v letech 186-98 ředitel Čs. Rozhlasu Olomouc.

ČERVENKA Zdeněk Ing.
*1956
podnikatelVlastní firmu, spolu Jiřím Jehličkou, RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. Uherský Brod Pod Valy 221 a Řeznictví a uzenářství, výroba a obchod.
Firma založena v roce 1998.
Stav: listopad 2011
ČESNEK Cyril
*7.7.1897 Uh. Brod
26.12.1973 Uh.Brod

živnostník, sedlář a řemenář
V Uherském Brodě na ulici Neradice č. 344, měl dílnu s řemenářstvím. provozoval ji ještě v první polovině padesátých let XX.století.
Dnes(rok 2011) dům již neexistuje. Stojí na jeho místně nájemní obytné domy.
ČÍŽEK Eduard
*1912
+2011
živnostník, hostinskýHospodu měl v Uherském Brodě ulice Bří.Lužů č.121.
I dnes(rok 2100) je na stejném místě hospoda s názven U Čížků.
DACÍK Reginald
*21.1.1907 Uherský Brod
†21.4.1988 Moravec

spisovatelRodák z Uherského Brodu.
Absolvoval teologickou fakultu v Římě a spolu s D. Peckou a J. S. Braitem patřil mezi nejvýznamnější osobnosti katolické Moravy. Vedle plnění kněžských a učitelských povinností psal na filosofická a teologická témata a překládal z francouzštiny katolickou literaturu. Od roku 1965 žil na Velehradě sledován státní mocí.

DACÍK Tomáš
*28. 3. 1949 Uherský Brod

antropologRodák z Uherského Brodu.
V letech 1971-76 studoval antropologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V práci se věnoval i spolupráci s archeologií a publikoval posudky o nálezech, nyní e zabývá farenzní antropologií. Od roku 1982 publikuje v Archeologických rozhledch.

DANĚK FrantišekhoteliérVlastnil hotel U Brény v Uherském Brodě. Nabízel pokje k přenocování, domácí kuchyni, vyleželé uherskobrodské pivo 12° a přírodní vína. (Situace v roce 1930)
DANIHELKA FrantišekživnostníkV Uherském Brodě vyráběl specielní hračky a krojované loutky. (Situace v roce 1948)
DOČKAL František
učitel, řídící učitel
Ředitel II. základní školy v Uherském Brodě na Mariánském náměstí v letech 1961-1966.
DOČKAL Karelučitel, řídící učitel
Řídící učitel na Obecné škole chlapecké v Uherském Brodě na Mariánsmém náměstí v letech 1931-1933.
DOHNALOVÁ Emilie
*9.5.1937 Uherský Brod


knihovnice
Rodačka z Uherského Brodu.
Absolvovala gymnzium ve Valašských Kloboukách, Filozof.fakultu Masaryk.university v Brně.
Od roku 1998 pracuje v Arcibiskupské knihovně v Olomouci
DOKULIL živnostník,krejčíVlastnil v Uherském Brodě společně s Filou krejčovský závod (Situace v roce 1930)
DOLEŽÁLEK KarelživnostníkObuvnický závod. Uherský Brod, Masarykovo náměstí. Výroba válenek a obuvi. (Situace v roce 1948)
DOMINIK ONDŘEJ Z Kounic
*1654
+1705
feudál V roce 1676 se ujal správy uherskobrodského panství. Na obyvatele města mělo neblahý vliv poddanství ,které brzdilo hospodářský rozvoj města.
Vzhledem k této nepříznivé situaci přistoupila městská rada před hr.Dominika Ondřeje,aby město propustil z člověčenství.
Ten tak učinil listinou ze dne 12.4.1700.Osvobození předcházel revers městské rady,kterým se zavázala k vyplacení pozemků obsazených vesnickými poddanými.
DOMINIK ONDŘEJ Z Kounic Rietberku, hrabě z Questenberku

+1812
feudálV roce 1797 převzal po svém bratru uherskobrodské panství.
Byl dobrodincem města,pomáhal městu při požárech,poddaným při epidemiich a především při škodách
způsobených valečnými událostmi napoleonského tažení.
Zemřel v r.1812
DRÁBEK JosefživnostníkV Uherském Brodě v ulici U elektrárny měl provozovnu se specializací na jízdní kola a šicí stroje.
DRAŽANučitelDRGÁČOVÁ Bernardina
*1887 Krhov (u Uh.Brodu)
+1951 Brno

ředitelka, odbojářka
Ředitelka čsl.ozdravoven v chorvatské Crikvenici.Vyznamenána čs.vyznamenáním za ochranu čs. majetku za II.svět války a jugoslávským vyznamenáním za protifašistický a protiustašovský odboj.
DUDA Miroslav Ing.
*11.1.1943 Částkov
+1995 Norimberk


technik
Ředitel České Zbrojovky Uherský Brod v období 13.5.1991 do 12.3.1995
DUDAúředníkŘeditel firmy Drůbežárny Uherský Brod
DURÁK František, vlastním jménem DURNÝ Franko
*11. 7. 1893 Bojkovice

†29. 4. 1942 Osvětim (Polsko)

redaktor novinStudoval gymnázium v Uherském Brodě. Novinář, redaktor Slováckého robotníka, Slovenského deníku, Slovenského východu a nakonec Českého slova v Ostravě. V době okupace se zapojil do odboje, ale byl v Brně zatčen a umučen v koncentračním táboře Osvětim.

DVOŘÁK Antonín
*8. 9. 1841 Nelahozeves

†1. 5. 1904 Praha

skladatelNavštěvoval hraběte Kaunice v Uherském Brodě i na letohrádku Pepčín.
Byl bratr první manželky Václava Kaunice.

DYKAST Josef
*1910
+1983
živnostník. mědikovecMědikovec, majitel firmy na ulici Bří. Lužů 502 v Uherském Brodě na výrobu měděných kotlů a destilačních aparátů, dnes Hotel U Brány(stav rok 2011)
ELEONORA Z Kaunic,
rozená z Ditrichsteinu
*1809
+1898 Praha
šlechtičnaByla poručnicí svého syna Dominika Ondřeje z Kounic. Manžel hrabě Michal Z Kaunic.
Jejím nákladem byla provedena přestavba Dominikánského kláštera v Uherském Brodě na Mariánském náměstí.
MOARCH Miško Eveno
*7. 11. 1934 Gwened (Francie-Bretaň)
+15.6.2014 Kroměříž
malíř, milovník moravského folkloru
Vyučil se elektrikářem a prošel řadou dělnických profesí. Jako výtvarník je autodidakt, i když absolvoval řadu výtvarných kurzů, dekorování fajánse a Školu krásných umění v Cornouailles. Vystavovat začal v roce 1958. Jako člen folklorního souboru navštívil Československo odkud si dovezl gramofonové desky s lidovou hudbou a zamiloval se do ní. Začal se hlouběji zajímat o naši zem, hlavně o kulturu a umění. Nadchla jej hudba Smetany, Dvořáka, Janáčka a Martinů. Objevil spisovatele Čapka, Haška, Kunderu, Škvoreckého, Havla, Hrabala a Vaculíka. Zajímal se také o výtvarníky. Od Lady a Trnky až po Preclíka a Borna. Silně na něj zapůsobily folklorní akce na Slovácku a lidové umění, v němž našel zdroje inspirace své tvorby. Od roku 1992 žil v Uherském Brodě.
FALEŠNÍKOVÁ Rozálie
*23. 2. 1900 Tasov

†2. 7. 1983 Otrokovice

folkloristkaMalérečka a vyšívačka, která vyzdobila ornamenty nádraží v Uherském Brodě, Uherském Hradišti a Luhačovicích, malovala kraslice, vyšívala kroje, hrála na cimbál a složila i několik písní např. Malované vajíčko
FALTÝNEK Miroslav ing.
*1945 Ladín
+2007 Uherský Brod
technikVedoucí závodu Uherský Brod Státního statku Moravskoslovenské pomezí. Závod se skládal z hospodářství Uherský Brod, Králov, Volenov, Korytná,Strání,Březová,Kunovice,Březolupy.
Ve funkci byl v létech 1985-1991.
FALTÝNKOVÁ Linda
*1979
profesorkaS tenisem začínalav Uherském Brodě. V žákovských letech byla přijata do SVS Přerov. Jako studentka v Oklahomě USA, získala pro ČR na Universiádě v Pekingu bronzovou medaili spolu s T. Macharáčkem.
V současné době působí v USA jako středoškolská profesorka anglického a španělského jazyka.
FEILER Josef
*1913
+1986
živnostníkMěl cukrárnu a kavárnu v Uherském Brodě U pošty č.p. 62. Nabízel kávu, zmrzlinu, likéry a víno. (Situace v roce 1948)
FIDLER P. Jankaplan, dirigentByl dirigentem mužského pěveckého sboru po roce 1873 do roku 1889 při Občanské besedě v Uherském Brodě.
FILA krejčíVlastnil v UHerském Brodě spolu s Dokulilem krejčovský závod (Situace v roce 1930)
FILIP Vladimíručitel, profesorŘeditel gymnázia v Uherském Brodě v letech 1949-1952;
učil matematiku a deskriptivní geometrii
FLOSS Pavel
*22.9.1940 Olomouchistorik,filozof,
komeniolog
Vystudoval FF UK Praha, působil v Muzeu J. A. Komenského v Přerově a potom v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. V letech 1986-90 učil dějiny kultury na SUPŠ v Uherském Hradišti a od roku 1990 učí na FF UP v Olomouci. V Přerově a v Uherském Brodě organizoval komeniologická kolovia a redigoval časopis Studia comeniana et historica, jehož je v současné době předsedou redakční rady. Po roce 1970 se podílel na organizování bytových seminářů. Napsal také několik rozhlasových a divadelních her.
V letech 1974 - 1976 byl pověřen zastupováním ředitele Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě.
FOJTÁCH Zdeněk
*26.12.1909
+6.1.1995 v Opavě
veterinář, národopisecZaložil Slováckou obec Výhonek
FRANKL-GRUEN Adolf
*1847 Uherský Brod
+1916 Kroměříž
rabín,židovský knězAutor mnoha historických a teologických děl.
FRANTA Františekknihkupec, nakladatel a obchodníkVlastnil Knihkupectví, nakladatelství a papírnictví na Masarykově náměstí v Uherském Brodě 70. Nabízel: Výběr literárních novinek, školní učebnice, hudebniny, mapy,průvodce, módní časopisy a noviny. Veškeré kancelářské potřeby, galanterii, struny, umělecké výrobky, keramiku, prodej poštovních známek, kaučuková razítka a smaltované reklamní štítky. (Situace v roce 1930)
FRIDRICH Vasil
*8.5.1976
Uherské Hradištěherec
Český divadelní, filmový a televizní herec ale také moderátor a interpret rozhlasových her či tvůrce audioknih se narodil v porodnici v Uh. Hradišti. Dětství a mládí prožil v Uherském Brodě v rodině zubního lékaře Bedřicha a knihovnice Dagmar spolu se starším bratrem Tomášem.
Na základní škole se učil hrát v LŠU v Uherském Brodě na flétnu, kde také absolvoval dramatický obor u Jaroslava Kovandy. Chodil tancovat a zpívat do dětského folklorního souboru Olšava, vedeného slovutným primášem a fantastickým zpěvákem Lubomírem Málkem. Po maturitě na gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě odešel v roce 1995 studovat na Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze k profesorům Janě Hlaváčové a Svatoplukovi Skopalovi. Během studií hrál v Divadle Komedie, Divadle v Celetné v divadelním spolku Kašpar a v divadle J. K. Tyla v Plzni. Po studiích působil v letech 2000-2002 ve Švandově divadle, 2002-2005 ve Středočeském divadle Kladno. Řadu let také uváděl festival Kmochův Kolín. Dvanáct let působil v Městských divadlech pražských. Od roku 2004 do roku 2021 měl roli ve čtrnácti filmech a v televizi ztvárnil na tři desítky postav jak ve filmu tak i v seriálech. V Českém rozhlasu Dvojka moderuje noční pořad Noční mikrofórum a spolu s Martinou Šťastnou je hlasem televizní stanice Nova Lady.
Žije v Praze s herečkou Barborou Lukešovou a mají spolu dva syny, Šimona a Jana.


FRÝDEK Jaroslav
*7. 3. 1915 Uherský Brod

†25. 6. 1942 Brno

zámečníkRodák z Uherského Brodu.
Účastník protinacistického odboje.
Zámečník Zbrojovky v Uherském Brodě, který byl za staného práva zatčen, odsouzen a popraven v Kounicových kolejích.

FUCHS JanživnostníkV Uherském Brodě Dolní Valy 776 vyráběl sodovou vodu a limonády. (Situace v roce 1948)
FUCHS Petr
*3. 5. 1948 Prahaarchitekt a scénograf

Vystudoval VŠUP Praha u profesora Svobody. V roce 1980 spolupracoval s IBM a pracoval na rekonstrukci Husova domu v Kostnici. Z dalších realizací: Činoherní klub Praha (rekonstrukce), Muzeum T. G. Masaryka Hodonín a Muzeum B. Smetany Praha. V roce 1992 vytvořil výstavní projekt Experimentem k poznání, stálou multimediální expozici pro Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod. V oblasti scénografie vytvořil v roce 1991 v Uherském Brodě audiovizuální projekt Cesta světla.

GABRHEL Pavel
*4. 3. 1953 Starý Hrozenkov

sochař
Vyučil se malířem a natěračem a potom studoval výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti a sochařský ateliér J. Malejovského na VŠUP Praha. Učil na ZUŠ v Uherském Brodě, ale od roku 1987 se plně věnuje restaurátorství. Restauroval např. sochu sv. Jana Křtitele ve Starém Hrozenkově, a sochy sv. Jana Nepomuckého v Novém Hrozenkově a ve Valašských Kloboukách. V letech 1990-91 byl členem Sdružení nezávislých výtvarníků se sídlem ve Vlčnově.

GAHURA František Lydie
*10. 10. 1891 Zlín

†15. 9. 1958 Brno

architekt a sochař
Studoval pražskou VŠUP, speciálku J. Plečníka a AVU. V letech 1924-46 byl zaměstnán u Bati. Je strůjcem zlínského funkcionalizmu, pracoval na regulačním plánu Velkého Zlína. Projektoval Zlínskou radnici, nemocnici, obchodní dům, vily a kolonie ve Zlíně. Je autorem památníku T. Bati, ale i kaple v Kudlově u ylína, školy v Uherském brodě a teoretické práce Estetika architektury
GAJDOŠ Vladimír
*30. 8. 1899 Prostějov

†15. 10. 1941 Brno

šoférÚčastník odboje
Šofér Janáčkova pivovaru v Uherském Brodě, který se v době protektorátu zapojil do činnosti v Obraně národa. Byl zatčen za sabotáže na železnici, odsouzen a popraven v Kaunicových kolejích
GÁL VáclavtechnikŘeditel Slováckých strojíren v Uherském Brodě v období 1992-1995
GALÁSEK Bohumilživnostník, malíř pokojůV Uherském Brodě v ulici U Sboru měl provozovnu malíř, natěrač.
GALÁSEK Boh.
*1888
+1980
živnostník, malíř pokojůV Rybářské ulici č.1001 v Uherském Brodě měl provozovnu malíř, natěrač.
GANZWOHL Oskar, JUDr.hejtmanOkresní hejtman okresu Uherský Brod v letech 1908-1914
GARDAVSKÁ MarieobchodniceSpolu s Dagmarou Pražákovou je od roku 1995 majitelkou Knihkupectví Formát na Masarykově náměstí č.163
GAZDÍK JosefživnostníkV Uherském Brodě v ulici Lipová č. 1265 provozoval kolářství a ohýbárnu dřeva. (Situace v roce 1948)
GAZDOVÁ Marie, roz.Kročilová
*1946spisovatelka
V letech 1959-1963 v Uherském Brodě vystudovala gymnazium, tehdejší SVVŠ a věnovala se vychovatelství; přestěhovala se do Kroměříže, kde vydala několik knih v lopenickém nářečí, veršovánky, rýmovačky, povídky, kde se vyznává z lásky k rodnému kraji, Lopeníku-Bošáčkám.
GERGELA Michal Mgr.

učitel, profesor
Ředitel gymnázia v Uherském Brodě v letech 2006-
GERLICH Vladimírživnostník, kominíkV Uherském Brodě Nerudova ulice č. 197 měl provozovnu.
Kominictví.(Stav kolem roku 1948).
GERLICH Vítězslavživnostník Hodinář, majitel zlatnického závodu v Uherském Brodě. (Situace v roce 1948)
GIRŽÍK Robert
*31.1.1836 Česká Lípa
+18.7.1917 Uherský Brod
lesmistrLesmistr, později lesní rada na panství hraběte Kaunice. Dcera Štěpánka, provdaná Mentzlová. R.Giržík byl švagr starosty Pecháčka a vzdálený příbuzný Jana Valeriána Jirsíka, biskupa a zakladatele českého školství v Č.Budějovicích.
Zemřel v Uherském Brodě.
GLOZA JindřichobchodníkV domě na Masarykově nám.164 provozoval Tržnici školních a kancelářských potřeb.
GLOZOVÁ RůženaobchodniceProvozovala obchod s hračkami na adrese Uherský Brod Těšovská 97.
GÖBL Pavel
*7. 4. 1967 Uherské Hradiště

filmový režisér
Maturoval na gymnáziu v Uherském Brodě a studoval VUT v Brně. To ale nedokončil a přešel celou řadou zaměstnání, dělník, kuchař, novinář,než vystudoval Zlínskou filmovou školu a režii na FAMU (1995-2002). Již za studií získal řadu ocenění, za Otevřenou krajinu svobodného muže získal Cenu Kodaku pro nejlepší film roku a Cenu Pavla Juráčka za scénář. Po absolvování školy napsal scénář a režíroval TV film Javorový Guláš, režíroval slovenský film Penis pravdy a TV filmy Šťáva (2003) a Balíci (2004), byl spoludramaturgem slovenského filmu Konečná stanica a režíroval filmy Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí (2005 celovečerní film oceněný kritiky časopisu Variety a Veni, vidi, vici (reklamní film 2009). Gorila (2011 nezávislý film podle divadelní předlohy Nejhodnějších medvídků, oceněný kritiky časopisu Variety. Kovář z Podlesí (2012 1.cena dětských diváků Juniorfest), Sunrise suprvising (2013-2014 nezávislý film podle vlastního scénáře). Je autorem knihy Tichý společník, za kterou dostal cenu Magnezia Litera pro objev roku 2008 a nominaci na cenu J. Škvoreckého a další nominaci za knihu Penis pravdy (2012).

GOLDMANN Robert Mgr.učitelŘeditel Základní školy katolické v Uherském Brodě.Stav duben 2011.
GORLOVÁ Anežka
*5. 1. 1910 Boršice u Blatnice

†14. 3. 1993

lidová umělkyně
Působila ve Slavičíně, Boršicích u Blatnice a v Uherském Brodě. Dělala umělecké výšivky a další umělecké předměty, byla knihvnicí, upravovala lidové písně a také psala drobné prózy.

GOTTWALD živnostník, sklenářNa Masarykově náměstí č.165 v Uherském Brodě měl provozovnu se sklenářstvím.
GOTTWALD Klement
23.11.1896 Dědice u Vyškova
+14.3.1953 Praha

prezident ČSR v letech 1948-1953
Československý komunistický politik a prezident republiky. Čestný občan města Uherského Brodu, uděleno v roce 1949, zrušeno v roce 1992
GRAFFE LubomírživnostníkVlastnil knihtiskárnu v Uherském Brodě. Nabízel zhotovení všech druhů tiskopisů.
GRAFFE Vladimír
*24.3.1912 Uherský Brod
+7.4.1983 Belgie
elektrikář,odbojářV roce 1933 odešel za svým bratrem do Belgie,
kde pracoval v elektrozávodě.V roce 1940 se přihlásil k čs.jednotkám.Byl přidělen k telegrafnímu praporu v Montpelier ve Francii.Po pádu Francie odešel do Liverpoolu.Odtud k 310.stíhací peruti.Po otevření druhé fronty postupoval ve funkci fotoreportéra s osvobozeneckými jednotkami přes Holandsko a Německo.
Po skončení války žil ve Francii a Belgii,kde také zemřel.
GREGOR VincencživnostníkProvozoval kamenosochařství, vyráběl pomníky, památníky ze všech druhů žuly a umělého kamene. (Situace v roce 1948)
GREGOROV Petr
*2. 6. 1961 Uherské Hradiště

keramikVyučil se v Lidové tvorbě Uherský Brod a pak studoval výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ Uherské Hradiště.

GRYCOVÁ Vlasta
*9. 2. 1943 Květná u Uherského Brodu

zpěvačka
Legendární zpěvačka lidových písní z moravsko-slovenského pomezí, která zpívala a natáčela slovácké lidové písně s řadou vynikajících kapel včetně Hradišťanu. V Hradišťanu působila v letech 1957-71, potom zpívala s uherskobrodskou Olšavou a následovalo zpívání s BROLNem. V jejím pěveckém projevu, jehož síla tví především v přednesu pomalých písní a balad, našel zálibu nejeden milovník lidové hudby. Nyní se snaží s kapelou své dcery Anny Přikrylové nazpívat všechny ještě nezaznamenané písně, které pamatuje.
GUREŇ Miloslav
*24.září 1996
Uherské Hradiště

hokejista
Talentovaný hokejista, který již jako junior získal na Mistrovství Evropy juniorů ve Finsku, v roce 1994 bronzovou medaili. Hrál v kanadsko-americké NHL a ruské Superlize a úspěšně reprezentoval naše město i Českou republiku ve světě.

Byly mu čtyři roky, když ho rodiče poprvé přivedli na zimní stadion v Uherském Brodě. Oba byli sportovně zaměřeni, tatínek byl funkcionářem fotbalového oddílu Spartak Uherský Brod. Jako žáček to zkoušel i s fotbalem, ale později se rozhodl pro hokej, protože stíhat obojí tréninky a ještě dojíždět do sportovní školy v Uherském Hradišti nebylo z časových důvodů únosné. Rád vzpomíná na svého prvního trenéra na sportovní škole – Josefa Pšurného z Uherského Ostrohu. Tehdy vyhráli v rámci České republiky všechny přebory a dostali se poprvé do zahraničí, kde hráli v roce 1990 na juniorském turnaji v Berlíně a vyhráli ho. Na Juniorském Mistrovství Evropy v roce 1994 v Jyväskylä, na kterém získal bronzovou medaili se rovněž dostal do „B“ ALL STARS týmu.

V osmé třídě odešel do hokejového klubu ve Zlíně. Hrál tam za mladší dorost, starší dorost, později i za muže. Zažil slavnou sezónu zlínského hokeje, kdy hráli ve finále proti Vsetínu. Odtud byl draftován v necelých dvaceti letech do hokejového klubu Montreal Canadiens. Bylo to první zahraniční angažmá a jedinečná příležitost. Pět let hrál v Montrealu na farmě a učil se anglicky, i když více používaný jazyk v této oblasti je francouzština. Potkal se zde se zajímavými Čechy – např. novinářem Zdeňkem Matějovským. Ten ho seznámil s městem, jeho historií i okolím. Dva roky zde byl s ním také brankář Tomáš Vokoun, se kterým i bydlel, a další známá osobnost hokeje Martin Ručinský. Hráli zde i Slováci. Největším jeho zážitkem byla všechna utkání v NHL včetně setkání v jednom zápasu s New York Rangers s nejslavnějším kanadským hráčem Waynem Gretzskym.

Po návratu z Kanady hrál za HC Oceláři Třinec, hrál také za reprezentaci a přišla nabídka odejít do CSKA Moskva. V té době ještě hrál pod vedením trenéra Viktora Tichonova i jeho syna. Po pětiletém působení v HK Sibir v Novosibirsku se vrátil domů. Kde znovu působil v nejvyšší hokejové soutěži v Třinci, Litvnínově a Ústí nad Labem. V Evropě hrál za italský klub Pontebba a Eppan-Appiano, pak za francouzské město Rouen a v Maďarsku za slavný klub, známý spíše jako fotbalový, Ferencvaros Budapest.
Ze společného angažmá v Třinci a Rusku se blíže znal např. s hráčem Honzou Markem. Byl mu za svědka, když se ženil a poté ho nesl při pohřbu v rakvi. Znal se i s dalšími obětmi letecké havárie v Jaroslavli v roce 2011 - Karlem Rachůnkem a Josefem Vašíčkem, s nimi však nebyl v tak úzkém kontaktu, spíš se potkávali na ledě jako soupeři. Byla to tragédie pro celý hokejový svět.
Hokejista Miloš Gureň se vrátil zpět do hokejového klubu v Uherském Brodě, který jej vychoval. Jeho hlavní činností a posláním je vedení HC Spartak Uherský Brod, nábor a péče o nejmladší hokejové talenty. Věnuje se také charitativní činnosti, je v úzké spolupráci s organizací pro podporu rodiny a péči o děti - Korunka v Luhačovicích.
2022
HÁBA Emil
*21. 5. 1900 Vizovice

†12. 2. 1982 Uherské Hradiště

hudební skladatel
Absolvoval Janáčkovu varhanickou školu v Brně, byl ředitelem kůru v Lysicích a od roku 1922 se usadil v Uherském Brodě, kde byl regenschorim ve farním kostele a zasloužil se v roce 1933 o postavení nových varhan v něm.Byl ve městě také dirigentem pěveckého spolku Dvořák a podílel se na organizování Slováckých festivalů hudeb.Je autorem 209 skladeb°těmi nejznámějšími jsou prosté motiv, Pod Bílými Karpatami a Vánoční kantáta. Psal i mše.Uskutečnil téměř dvě stovky koncertů na 123 místech republiky.

HÁBA František
*8. 8. 1926 Uherský Brod

†28. 5. 1999 Ostravahudební skladatel
Rodák z Uherského Brodu.
Absolvent konzervatoře Praha, hudební skladatel,sbormistr Filharmonického sboru Janáčkovi filharmonie a dirigent Ženského komorního sboru v Ostravě. Upravoval lidové písně a psal skladby pro ženské pěvecké sbory
HÁJEK Pavel

+21.12.1737 Uherský Brod
primátorSpolu s Václavem Františkem Letochou vtiskli v 17.století, době svého působení, svůj osobitý ráz a přičinili se o vzkříšení města z dlouhotrvajícího úpadku.
HALMA František

*16.10.1912 Přerov
+7.2.1994 Praha
učitel, dirigentŽák profesora Sádla převzal po Dominiku Melčákovi ženský pěvecký sbor a vedl jej od roku 1932 do roku 1934, kdy z Uherského Brodu odchází. Vynikl později jako koncertní mistr na violončelo v Čs. rozhlase v Praze.
HALMA Oldřich
*1O. 12. 1907 Přerov

†21. 3. 1985 Uherské Hradiště

učitel, dirigentVystudoval sbormistrovskou školu OPUSu Brno a učitelský ústav v Přerově. Bratr F. Halmy, dirigent Slovácké filharmonie Uherské Hradiště a sboru Svatopluk tamtéž, sbormistr a upravovatel lidových písní, hlavně těch ze Slovácka. Působil nejen v Uherském Hradišti, ale i v Uherském Brodě a Luhačovicích. Při svém učitelském působení v Uherském Brodě vedl od roku 1931 do roku 1934 mužský sbor PSS (Pěvecké sdružení sokolské). Pozvedl jeho uměleckou úroveň, takže již koncem roku 1934 dosáhl v Praze v sokolské soutěži pěkné 4.místo. Upravoval také lidové písně pro sbory.
HALUZICKÝ Bohumil
*8. 3. 1879 Bzová

†11. 1. 1957 Bratislava

dirigent, spisovatelAbsolvoval UK Praha a byl profesorem na zemském reálném gymnáziu v Uherském Brodě. Byl předsedou Musejní společnosti. V roce 1907 založil nejdříve "pěvecký oktet" a o rok později se ujal po J.V.Hauerlandovi pěvců Občanské besedy a založil nový mužský sbor s názvem "Volné pěvecké sdružení". Sbor řídil do roku 1909. Potom žil v Brně, kde byl v letech 1920-38 redaktorem Lidových novin. Byl také literárním historikem, básníkem, prozaikem a organizátorem hudebních akcí. Je autorem knih Stopami rozpomienok a Ubozí a radostní. Děj této knihy se odehrává na uherskobrodsku. (Otec zasloužilého umělce Juraje Haluzického, pozdějšího dirigenta Speváckého zboru slovenských učiteĺou v Bratislavě)
HALUZICKÝ Juraj
*28. 8. 1911 Uherský Brod

†11. 10. 1991 Bratislava

sbormistrRodák z Uherského Brodu.
Studoval KU Bratislava a VŠMU Bratislava. Sbormistr, který působil u několika těles v Bratislavě, v letech 1959-77 byl dirigentem Zpeváckeho sboru slovenských učiteľov, profesor v letechXXXXXXXXXX VŠMU Bratislava a hudební krutik, který psal do řady časopisů.
HALUZOVÁ-NOVÁKOVÁ Svatava
*8. 10. 1959 Podbořany

výtvarnice
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a S. Mikuláštíka na SUPŠ Uherské Hradiště, Státní pedagogickou školu ve Znojmě a arteterapii na PedF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 1990 učila na ZUŠ v Uherském Brodě a od roku 1999 umělecké rytí kovů v Centru odborné přípravy technické České zbrojovky Uherský Brod.

HAMELINK Aleid Johanna RenéeČestná občanka města Uherského Brodu, uděleno v roce 2007;
členka Stichting Naarden-Uherský Brod
HAMPL František
*1905
+1971
živnostníkMajitel cukrárny na Masarykově náměstí č.203 v Uherském Brodě od roku 1945. V domě byla prodejna a ve dvoře dílna a začala éra "Cukrárny u Hamplů". Cukrárnu provozoval až do roku 1951, kdy byla znárodněna. I po tomto roce v domě cukrárna zůstala a provozoval ji státní podnik "Pramen"až do roku 1991, kdy mu byla vrácena v restituci. Po rekonstrukci dílny roku 2002 převzal prodejnu a znovu otevřel jeho syn Libor.
Po roce 1989 vlastní cukrárnu opět rodina Hamplů.
HAMPL Libor
*19.4.1960
živnostníkPokračuje v rodinné tradici.Po roce 1989 provozuje cukrárnu "U Hamplů" na Masarykově náměstí v Uherském Brodě.
Stav listopad 2011.
HAMR JosefživnostníkVlastnil květinářství v Uherském Brodě ulice B.Němcové č. 54.(Stav kolem roku 1948)
HANÁČEK Karel Ing.technikMajitel významné stavební firmy v Uherském Brodě se sídlem v Moravské ulici.Stav duben 2011.
HANÁK Františekživnostník,obchodníkMěl firmu v Uherském Brodě Kaunicova ulice č.900 na výrobu šťáv.
Dnes je na tomto místě Hotel s kavárnou KAUNIC )stav v roce 2011).
HANÁK Jiří
*17.10.1936 Uherský Brod
+20.5.2019herec,dramatik,fotograf,spisovatel
Nejstarší ze tří synů Oskara Hanáka nesměl v r. 1950 na střední školu a vyučil se ve Zlíně zedníkem. Později vystudoval herectví na brněnské JAMU. V 60. letech působil nejprve v Divadle bratří Mrštíků v Brně, poté v divadlech v Hradci Králové, Šumperku a Karlových Varech, kde ztvárnil mnoho charakterních rolí (mj. Troilus v dramatu W. Shakespeara Troilus a Kressida aj.). V roce 1970 byl z politických důvodů z angažmá propuštěn a od té doby se živil jako herec na volné noze. Jeho doménou byla poezie, kterou interpretoval v pražské Viole, v Lyře Pragensis a v Českém rozhlasu. Až do počátku 80. let byl častým interpretem rozhlasových her a pořadů poezie. Po podpisu Charty 77 byl v rámci akce Asanace donucen se vystěhovat a od roku 1983 žil ve Velké Británii, kde posléze pracoval až poloviny 90. let jako externí redaktor českého vysílání BBC. Po návratu z exilu působil jako herec opět především v Českém rozhlasu, krátce hostoval v Divadle Radka Brzobohatého. Psal také povídky, fejetony a divadelní hry, podle jedné z nich natočila Česká televize úspěšnou televizní inscenaci - thriller Travis. Od roku 1996 byl jedním z porotců Cen Thálie, mluvčím Herecké asociace a zástupcem českých herců v Mezinárodní herecké federaci.
Jiří Hanák byl i úspěšným fotografem (jeho fotografické ilustrace mimo jiné doprovodily v roce 1970 román Pavla Kohouta Bílá kniha o kauze Adam Juráček), fotografování se intenzivně věnoval zejména během pobytu v Británii i po návratu z ciziny domů.
HANÁK Jaromír
*21.3.1946 Uherský Brodmuzejník,historik,doktor filosofie
PhDr. Jaromír Hanák, historik, muzejník
* 21. 3. 1946 v Uh Brodě
Nejmladší ze synů Oskara Hanáka. Svůj osobní i profesní život spojil s Brnem. V roce 1969 vystudoval na Masarykově univerzitě obory historie a čeština. Na počátku 70. let krátce učil, poté pracoval nedobrovolně mimo obor, naposledy jako sanitář v brněnské Úrazovce. Na sklonku roku 1989 nastoupil do muzea na zámku ve Slavkově u Brna. Tam a později v Muzeu Brněnska pracoval jako zástupce ředitele a historik období napoleonských válek, publikoval řadu odborných studií a připravil desítky přednášek, výstav a muzejních expozic včetně těch v zahraničí (mj. Francie, Rusko, Německo, Polsko, Španělsko, Japonsko). Multimediální expozice Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805 k bitvě u Slavkova v památníku Mohyla míru byla oceněna v celostátní soutěži Gloria musaealis. Tématu se věnoval jako autor či spoluautor i v populárně naučných publikacích, z nichž několik (Černý den na Bílé hoře, Havlíček v Brixenu nebo Šlechtic nejen rodem - životopis Broďanům dobře známého hraběte Václava Kounice) vydal v nakladatelství Ave, které založil v roce 1991. Jeho vlastní tvorba vyvrcholila reprezentativním turistickým Průvodcem krajinou bitvy „tří císařů“ (2015), vydaným v několika jazycích.
Jako muzejník se podílel i na zřízení Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě (2005) a na revitalizaci rodičovské vily Grety Tugendhat - Vily Löw-Beer (2016). V Muzeu Brněnska působil jako kurátor a autor odborných publikací a výstav do roku 2019.
V roce 2017 se stal jednou z deseti osobností roku v Jihomoravském kraje a obdržel cenu za vynikající zásluhy o rozvoj kraje.

HANÁK Karelživnostník, řezníkMěl prodejnu a provozovnu na křižovatce ulic Hradišťská a Komenského.
Maso, uzeniny Uherský Brod Hradišťská 207.
HANÁK Miroslav
* 15.10.1939 v Uh. Broděpianista, skladatel, aranžér
Uherskobrodský rodák, syn hospodského Oskara Hanáka. V šedesátých letech hrával s uherskobrodským tanečním orchestrem Strojař na piano. Skladatel a aranžér. V r. 1966 absolvoval hudební Konzervatoř v Brně, obor varhany. Již za doby studií hrál v orchestru Erika Knirsche, jako host v tanečním orchestru bratislavského rozhlasu a několik let ve známém brněnském orchestru Mirko Foreta.
V letech 1968-1992 působil jako klavírista Rozhlasového orchestru Studio Brno, kde natočil mnoho sólových skladeb všech hudebních žánrů a kde se uplatnil i jako kmenový skladatel a aranžér. V 80. letech se zúčastnil několika půlročních angažmá na zámořských lodích s triem Ládi Kerndla a ostravským orchestrem Jaroslava Erbena. Na těchto lodích jako pianista doprovázel světové umělce z oblasti taneční hudby, popu, jazzu i klasické hudby. Po rozpuštění rozhlasového orchestru v r. 1992 působil několik let jako pianista v Rakousku, Německu a Švýcarsku a opět jako sólový pianista na německé zámořské lodi, se kterou za 10 let působení procestoval všechny světadíly včetně Antarktidy a Arktidy.
Od konce 90.let byl pianistou orchestru Gustava Broma, se kterým příležitostně vystupuje dodnes.
Miroslav Hanák je všestranný pianista, který má na svém kontě velké množství rozhlasových nahrávek a několik sólových televizních pořadů se svým jazzovým triem.
HANÁK Oskar
*14.10.1910 v Uh. Brodě
+10.7.1994 Brno


hostinský
Provozovatel hostince U Hanáků na Masarykově náměstí č.74 v Uherském Brodě. Nabízel denně čerstvá studená i teplá jídla z dobré kuchyně a velký výběr vybraných druhů vín. (Situace v roce 1948).
Syn Miroslav-skvělý pianista, působí dodnes aktivně především v Brně.(Stav 2012)
Restaurace v 50. letech byla znárodněna a přešla do správy Restaurací a jídelen. Pan Hanák zde pracoval ještě asi dva roky jako vedoucí. Pak mu byl rodinný dům i s restaurací zabaven a p. Hanák dostal výpověď. Pracoval ve Slováckých strojírnách nejdříve jako topič, později jako vedoucí tamější závodní jídelny a to až do odchodu do důchodu. Rodina se přestěhovala do rodinného domu manželčiných rodičů v Moravské ul.
Byl dlouholetým členem pěveckého sboru Dvořák, kde nazpíval spoustu tenorových sól. Kromě toho jako tenorista vystupoval při koncertech v UB a okolí. Při některých vystoupeních jej doprovázel na klavír jeho syn Miroslav, který je absolventem Státní konzervatoře Brno.

HANDL KarelobchodníkObchodoval s vínem, lihovinami a ovocnými šťávami. (Situace v roce 1948)
HANDL Miloš
*1946
atletAbsolvent SOU Slovstroj Uherský Brod.
Byl ve své době nejlepším dorosteneckým tyčkařem čsl.republiky. V roce 1963 4,04 m-osobní rekord. Stal se pětinásobnýn mistrem československé republiky.1x jako žák, 2x jako ml.dorostenec,2x jako staší dorostenec.
HANEČKA JosefživnostníkProvozovna Uherský Brod Dolní Valy 381.
Nábytek.
HANZELKA Pavel
*26. 2. 1937 Uherské Hradiště

†21. 3. 1995 Uherské Hradiště

sochař a keramik
Absolvoval SUPŠ v Uherském Hradišti a sochařskou tvorbu na VŠUP Praha, ale převážnou část jeho tvorby tvoří keramika. Tvořil velké exteriérové mozaiky, z nichž několik je i ve Starém Městě a Uherském Brodě.

HAPÁK JosefhistorikŘeditel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě v letech 1984-1990
HARNA Karel
*1910
+1973
živnostníkV Uherském Brodě v ulici Soukenické č. 782 měl pekařství.(Stav rok 1948).
HAUERLAND JanučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1814-1820.
HAUERLAND Josef Václav
*6. 3. 1867 Uherský Brod
†11. 1. 1939 Uherský Brod

buditel, historik,
publicista,hudebník,
archeolog, národopisec
Řídící učitel Obecné školy chlapecké na Mariánském náměstí v Uherském Brodě v letech 1917-1926, kde s Janem Kučerou založil v roce 1894 muzeum a v roce 1898 Muzejní společnost. Zajímal se o archeologické nálezy v regionu, o jejich záchranu a publikaci.
V letech 1889-1906 byl dirigentem pěveckých sborů.
V roce 1889 založil ženský pěvecký sbor a smyčcové kvarteto. Po zřízení zemské vyšší reálky v Uherském Brodě roku se stal profesorem a založil také studentský sbor i orchestr.
Byl sběratelem lidových písní z Uherského Brodu a okolí.

HAUERLAND Vladimír
*1897
+1979
živnostník, obchodníkV Uherském Brodě na ulici Bří.Lužů č.120 měl obchod se smíšeným zbožím.
Syn J.V.Haurerlanda, dlouholetý člen pěveckého sboru Dvořák, patřil mezi búdaře, měl přezdívku „Košek“
HAVEL Václav
*5.10.1936 Praha
+17.12.2011 Prahaprezident Československé,
později České


prezident Československé,
později České republiky
1989-2003republiky
1989-2003
28.března 1992 navštívil Uherský Brod u příležitosti oslav čtyřstého výročí narození Jana Amosa Komenského a
odhalil na Masarykově náměstí obelisk Via lucis od sochaře YvanaTheimera žijícího a tvořícího ve Francii a Itálii.
HAVLÍČEK JaroslavživnostníkV Uherském Brodě, Nivnická 423 měl továrnu na drátěná pletiva, tkaniva, dopravní pásy, děrované plechy a železářské zboží. Založeno r. 1905.(Situace v roce 1948)
HAVRAN Emanuel
*12.12.1928 Bratislava
+9.11.2015
Myslivecký funkcionář a spisovatelVyučil se v České zbrojovce a.s. a v Uherském Brodě zůstal. Byl interním pracovníkem Omnipolu, později PZO v Praze. Do tehdejšího Československého mysliveckého svazu vstoupil v roce 1945. Postupně vystřídal různé funkce, včetně předsednického postu MS Uherský Brod a funkce místopředsedy okresního výboru myslivecké organizace. Působil také jako Kynologický a střelecký referent, lektor a zkušební komisař pro zkoušky uchazečů o lovecký lístek. Na ústřední úrovni pracoval coby člen střelecké komise ČSMJ v Praze. Je znám také jako praktický kynolog a skvělý střelec. Ve střeleckých brokových disciplinách dosáhl II. výkonostní třídy. Za svou práci pro myslivost byl oceněn řadou vysokých mysliveckých vyznamenání.
Z jeho autorské tvorby stojí za zmínku především monografie "Lovecká vášeň a poznání" (1997), "Medvědí stopou" (1998), "Lovy ve třech světadílech"(2000), a "Lovy pod Riabí skalou"(2006).
HAVRÁNEK Vladimír
(Waldemar Hawranek)

*2.4.1897


profesor
Proněmecky orientovaný středoškolský profesor, který byl ve funkci starosty města Uherský Brod v letech 1941-1944;
Ve stejném období byl ředitelem gymnázia v Uherském Brodě. Učil zeměpis a tělesnou výchovu.
Pocházel z hanácké vesnice u Prostějova.
HEJMOVÁ Marta, roz. Lužová
*27.6.1947 Zlín

sportovkyně,reprezentantka ve stolním tenisu
Narodila se jako vnučka posledního předválečného starosty Uh. Brodu Bohuslava Luži. Její otec byl v padesátých letech ředitelem Fruty v Uherském Brodě a bydleli na Náměstí Svobody. Celá rodina se věnovala stolnímu tenisu. Stolní tenis začala hrát již jako žačka ve Spartaku Uherský brod, později ve Zlíně. Od roku 1961 žila v Praze, kde vystudovala SEŠ a hrála stolní tenis za TJ Sprta Praha. Mistryní republiky se stala v letech 1962, 1964, 1965, 1967, 1968 a mistryní světa v letech 1963, 1965, 1967. Na Mistrovství Evropy získala celkem 8 medailí (2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové). Mistrovské tituly získala v kategoriích dvouhra, čtyřhra a smíšená čtyřhra.
V roce 1968 se provdala za hokejistu Sparty Praha a reprezentanta národního mužstva Petra Hejmu, poté emigrovali do Německé spolkové republiky. V roce 1970 se jim narodil syn Petr, v r. 1983 Martin.V letech 1969-1972 je mistryní Německa, v r. 1971 a 1972 vyhrála Německý pohár. V anketě tenisových odborníků a novinářů je zařazena mezi pěti nejlepšími českými tenistkami 20. století.
HERČÍK Josef
*23.3.1922 Uherský Brod

†9. 7. 1999 Prahagrafik a rytec


Rodnou ulicí mu byla ulice Provazní.
Vyučil se ve Zbrojovce v Uherském Brodě nástrojařem a rytcem výtvarného dekoru zbraní a kde pak pracoval jako rytec zbraní. V roce 1947 se přestěhoval do Prahy, kde vystudoval soukromně AVU u Vladimíra Pukla a věnoval se výtvarnému umění, zejména známkové tvorbě. Vytvoříl více jak čtyři stovky známek. Věnoval se také autorské grafice, tvorbě poštovních razítek a akcií. Za svou známkovou tvorbu získal spoustu významných cen doma i v zahraničí. Za rytecký přepis Picassova obrazu Guernica na známku získal první cenu na filatelistické výstavě Grand Prix Neapol (Itálie). Vysoce ceněn byl v Japonsku. "Známkové tvorbě jsem již dávno upsal duši, ale chci dělat především československé známky. Tady přesně vím, pro koho tvořím, vím, že zde myslí stejně jako já, jsem zde bytostně spjat nejen se současností ale i s odkazem velikána světové grafiky Václava Hollara".
Dne 27.března 1992, v předvečer oslav 400.výročí narození J. A. Komenského, mu bylo uděleno čestné občanství města Uherského Brodu.
HEROLD František
*3. 10. 1861 Uherský Brod

†21. 1. 1929 Uherský Brod

kněz
Starší kaplan u sv. Marka v Litovli, kam přišel v roce 1888. V roce 1889 byl zvolen do prvního českého zastupitelstva za II. Sbor. Byl členem Měšťanské besedy a Místního výboru Ústřední matice školské a v letech 1901-03 první katechetou na české reálce. Z Litovle odešel do Jakubovic a pak na faru v Červené vodě, odtud se vrátil na odpočinek do svého rodiště.

HEROLD Hubert
*21.10.1853 Uherský Brod
1.3.1921
kožešník
Starosta města Uherský Brod v období 1905-1919. V této době vzniklo mnoho českých spolků, byla budována městská kanalizace, městská elektrárna a škola.
V období působení Huberta Herolda ve vedení města se podařilo realizovat několik významných projektů v rámci Uherského Brodu: výstavba nové školní budovy na Mariánském náměstí v roce 1909, zřízení první městské elektrárny na Slovácku v roce 1913, zahájení regulace toku Olšavy, vznikají nové spolky např. spolek Orel v r. 1909 apod. Některé naplánované záměry, jako stavba městské kanalizace a vodovodu nebo městské muzeum v dnešním husitském kostele, se bohužel přes schválené subvence neuskutečnily, z důvodu vypuknutí první světové války v roce 1914.
Hubert Herold zemřel 1. března 1921.
HEŘMANSKÝ Ladislav ing.
*28.12.1926
učitelUčitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uhreském Brodě v letech 1952-1956.
Pracoval ve Slováckých strojírnách jako vedoucí elektroprojekce.
HLADIŠ Bohumil
*1907
+1994
obchodníkV Uherském Brodě Lipová 1263 měl obchod s prodejem motocyklů ČZ, Jawa, Manet, Ogar, včetně veškerých náhradních součástí a příslušenství. Prodával také jízdní kola. (Situace v roce1948)
HLADIŠ Josef
*1892
+19..
továrníkV roce 1921 založil palírnu slivovice a borovičky. Postupně vybudoval v Uherském Brodě na ulici Vlčnovská č.491 moderní podnik na zpracování širokého sortimentu ovoce. (Bývalá Fruta). Josef Hladiš-strojní cihelna Havřice
HLADKÝ Augustin
*8. 6. 1883 Uherský Brod

†11. 2. 1951 Uherské Hradištěhistorik
Vystudoval učitelský ústav v Brně, učil na obecné škole v Bojkovicích, potom v Pitíně a nakonec ve Starém Hrozenkově. V době 1. světové války byl zajat na ruské frontě a vstoupil do legií. Po návratu učil na obecné škole v Havřicích a od roku 1922 na Měšťanské škole v Uherském Brodě. Zabýval se historií Uherského Brodu, etnografií, numismatikou, archeologií a komeniologií. Byl správcem uherskobrodského muzea v letech 1927-44.
Zakladatel loutkářského odboru Sokola, patřil mezi búdaře.
HLADKÝ Josef
*13. 1. 1885 Uherský Brod

†16. 2. 1960 Hranice na Moravě

bibliofilUčitel a sběratel bibliofilií, grafik a exlibris, vydavatel knih. V roce 1918 byl jedním ze zakladatelů Spolku českých bibliofilů a iniciátorem mnoha akcí pro začínající výtvarníky. Spoluzakladatel časopisu Bibliofil, vydávaného před druhou světovou válkou v Brně.

HLADNÍK Karelstarosta města
Měšťan a panský duchovní. Funkci starosty zastával v letech 1850 - 1854
HLOBIL Jaroslav, Msgre
*9.1.1880 Tištín na Hané
+11.10.1947
Uherský Brodfarář
Funkci starosty města Uherský Brod převzal, po zatčení Bohuslava Luži,dne 1.9.1939, jako 1. zástupce starosty po dobu od roku 1939-1941.Po něm funkci starosty převzal V.Havránek,proněmecky smýšlející ředitel gymnazia.
V Uherském Brodě působil jako farář a děkan od 1.3.1920
HLOŽEK František
*22.12.1876
+16.7.1952
živnostníkProvozoval Knihkupectví, hudebniny a umělecké výrobky, papírnictví.
Obchod měl nejdříve v pronájmu na hlavním nám. č. 165, v r. 1905 ho přestěhoval do svého nového domu na hl. n. č. 202
HODICKÝ František

* 1910 Havřice
učitel, včelařNarodil se v rodině zemědělce. V Uherském Brodě maturoval na reálném gymnáziu založeném v roce 1896. Studovalo na něm hodně dětí z okolních vesnic ale i ze Slovenska, například z Myjavy. Po maturitě odjel se svým spolužákem z Havřic, Metodějem Rachůnkem do Bratislavy, kde jeho bratr, italský legionář byl po válce jmenován policejním inspektorem. Ten jim pomohl sehnat umístěnku. Metoděj Rachůnek odešel na východní Slovensko a František Hodický dostal místo učitele na Staré Myjavě, kde byl ředitelem školy učitel Rataj. Poté byl přeložen na školu v Brnolákově, pak působil na škole čtyři kilometry od Bánovců nad Bebravou, kde ještě před vojnou absolvoval poddůstojnickou školu. Další působisště už bylo na uherskobrodsku, v Bystřici pod Lopeníkem. Po vojně učil v Pašovicích, pak byl jmenován jako řidící učitel do Kelníků odkud se vrátil zpět do Pašovic. Pak už následovalo jeho působení v Uherském Brodě ve škole na Mariánském náměstí, kde učil až do důchodu a vedl včelařský kroužek. Do školy do Pašovic jezdil denně z Uherského Brodu kolem místa , kde stávala kaplička sv. Václava postavená v roce 1752, která však byla na konci druhé světové války, 26.dubna 1945 zničena při odstřelování města. V roce 2000 byl za svou celoživotní pedagogickou práci a mimoškolní činnost, vedl včelařské kroužky, oceněn Cenou Města Uherského Brodu a dostal odměnu 20.000 Kč. Tuto částku věnoval na obnovení kapličky sv. Václava a tím inicioval sbírku, na kterou přispělo i město a tak nová kaple byla vysvěcena v roce 2001. Tak se splnilo přání učitele Františka Hodického, laskavého učitele, vášnivého chovatele včel, pěstitele stromů a zahrádkáře.
HOLUB Emil
*9. 6. 1885 Hradčovice

†18. 1. 1940 Brno

malíř
Narodil se v rodině hostinského a rolníka Antonína Holuba a jeho manželky františky rozené Seidlové. Měl bratra Antonína a sestru Marii. Holubovi byli zámožní, vlastnili v Hradčovicích hostinec, obchod, řeznictví, ledovnu, pálenici a měli 20 ha půdy a vinic.Po maturitě na Zemské vyšší reálce v Uherském Brodě, studoval architekturu na České vysoké škole technické Praha. Po dvou letech přešel do Mnichova na Královskou bavorskou akademii výtvarných umění, kde po ukončení studia pracoval v letech 1913-14 jako asistent. Po 1. Světové válce, ve které se zúčastnil mnoha bojů a válečných tažení, nastoupil jako profesor kreslení, matematiky a geometrie na III. Reálné gymnázium v Brně. Miloval svůj rodný kraj, kam se o prázdninách vracel. Celé jeho dílo čítá na 900 olejů, kreseb a akvarelů. Převážnou část díla věnovala manželka Emila Holuba Marie, uherskobrodskému Muzeu J. A. Komenského
HOLUB Josef Ing.


technik
národní správce-ředitel Zbrojovky Uherský Brod v období 13.8,1945-15.8.1946
HOMOLA Karel
*1897
+1972
pedagog, malíř
HON Petr, Ph. Mr.
*1.7.1893 Přerov
lékárníkProvozoval v Uherském Brodě na Masarykově náměstí č.104 Lékárnu U anděla strážce. (Situace v roce 1948).
HONOVÁ Anna
*8.8.1926 UHerský Brod
prodavačka
Anna Honová, rozená Krmenčíková, je snachou brodského lékárníka. Po absolvování ekonomické školy v Uherském Hradišti pracovala jako účetní v Luhačovicích. Při pobytu v Praze se stýkala s pražskou inteligencí v bytě pani Pokorné-Purkyňové (vnučky J.E.Purkyně), kde se v ní upevnilo vlastenectví. Po návratu z Prahy nastoupila jako účetní u p. Bruštíka, majitele potravinářské firmy Raciola v uherském Brodě. pro své smýšlení a rozšiřování protikomunistických letáků byla vězněna v Uherském Hradišti a v Brně, kde strávila celkem 2,5 roku. V roce 1968 byla spoluzakladatelkou Klubu bývalých politických vězňů (231) a byla znovu stíhána a vyslýchána StB. V současné době je jednatelkou Konfederace politických vězňů v Uherském Hradišti a předsedkyní revizní komise v Praze. V roce 2007 převzala od prezidenta Václava Klause státní vyznamenání-medaili za zásluhy o stát.
Dne 21.12.2011 obdržela od starosty Čestné občanství Uherského Brodu.
HORA JakubučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v roce 1814.
HORÁK leopoldučitelŘeditel školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě, Obecné školy dívčí. Od roklu 1917, kdy
nahradil ve funkci Tomáše Brázdu. V té době měla obecná škola 651 žáků a měšťanka 93 žáků.
HOREHLEĎ Ing.technikVýrobní ředitel firmy PIVOVAR JANÁČEK s.s. Uherský Brod, majitel K BREWERY GROUP a.s. v letech 2009-2010.
HORKÁ Monika roz. Svobodová
* 23.1.1966 Uh. Hradiště

herečkaZákladní školu a gymnázium absolvovala v místě bydliště, v Uherském Bbrodě. V roce 1986 úspěšně složila zkoušky na DAMU, ale rozhodla se pro stálé angažmá ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti. V roce 1987 získala cenu Českého literárního fondu za ženský herecký výkon. Vytvořila mnoho pozoruhodných rolí. Na podzim roku 2010 měla premiéru hra "Bůh masakru!", kde ztvárňuje postavu Anety. Dne 6.2.2011 za tuto postavu získala cenu "Za nejlepší ženský herecký výkon pražského festivalu České divadlo 2010". Spolupracuje s televizí, rozhlasem, dabingem aj.
Text Jarmila Svobodová, matka.
HOŠEK JosefučitelŘeditel Lidové školy umění v Uherském Brodě v letech 1975-1990.
HOUDEK Dušan
*2.4.1931 Bratislava
výtvarník, sportovní střelec - olympionik
Absolvent uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně s maturitou v Uherském Hradišti v letech 1954-1955. Žák ak. mal. Jana Blažka a prof. Josefa Berana a Hrocha. Od roku 1956 žije v Uherském Brodě. Byl zaměstnán v propagačním oddělení Slováckých strojíren. V roce 1981 obdržel Čestné uznání od Jihomoravského kraje za výtvarnou činnost pro folkloristický festival ve Strážnici. Pak pracoval jako designer v Lidové tvorbě Uherský Brod. V roce 1985 získal státní vyznamenání za soubor dřevěných hraček.
Sportovní střelec; od roku 1958 byl reprezentantem Československa. V roce 1960 se zúčastnil Olympijských her v Římě, kde obsadil 4.místo se stejným nástřelem jako místo 3. Na MS v Káhiře 5.místo,
na MS ve Wiesbadenu 7.místo. Je zasloužilý mistr sportu a čsl.olympionik.
Člen Klubu olympioniků.
HOUFEK MUDr.

+prosinec
2012 Uherský Brod
zubní lékařByl ředitelem polikliniky v Uherském Brodě v 70. letech a zasloužil se o stavbu nové polikliniky na sídlišti v Uherském Brodě. Později pracoval jako ředitel OÚNZ Uherské Hradiště, a to do r. 1987.
Propagátor jazzu v UB.

HRADECKÝ Jaroslav
*19.12.1908 +24.10.1961
živnostníkNa Masarykově nám. č. 166 v Uherském Brodě, vedl obchod s kancelářskými a školními potřebami. Obchod byl založen v roce 1896 a dříve jej vlastimil Antonín Studeník. (Situace v roce 1948)
HRBÁČEK Josef ml.živnostníkProvozoval čalounictví a natěračství v dílnách za Hospodářským družstvem v Uherském Brodě. (Situace v roce 1948).
Soukenická 882.
HRDÝ Jan ing.technikOd roku 2010 a pak od 2014 místostarosta města.
HROMÁDKO JantechnikŘeditel Slováckých strojíren v Uherském Brodě
v letech 1952-1962
HRUBAN AntonínučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech1928-1934.
HRUBAN Jaroslav
*27. 4. 1886 Valašské Klobouky

†9. 7. 1934 Uherský Brod

spisovatel a estetikJako student byl členem Olomoucké Družiny literární a umělecké. Studoval na FF UK Praha a doktorát získal na Sorboně, přednášel na Komenského universitě v Brně a potom na středních školách, od roku 1911 na gymnáziu v Uherském Brodě. Vydal monografii Dantův pozemský ráj, Estetika sv. Augustina, Úvod do estetiky a Pouť do Raveny. Psal stati do Nového života, Díla, Archy, Vydavatelských listů a Filosofické revue.

HRUBOŠ Vojtěch, JUDr.
1.5.1907 Uherský Brod
8.8.1997 Uherský Brod

právník,odbojář
profesor


Vlastenec, brodský patriot a přesvědčený křesťan se narodil v Uherském Brodě. Po absolvování brodského reálného gymnázia vystudoval právnickou fakultu v Brně a stal se soudním praktikantem u Krajského soudu v Uh. Hradišti. V říjnu 1938 vykonal soudcovskou zkoušku a jako soudce pracoval v Uherském Brodě a v Bojkovicích až do roku 1947. Během 2. světové války se aktivně zapojil do odbojové činnosti v Obraně národa. Komunistický režim mu odepřel vydat osvědčení o odbojové činnosti. Toto osvědčení získal až v roce 1990. V roce 1947 se stal přednostou soudu ve Valašském Meziříčí odkud byl v roce 1949 na vlastní žádost přeložen do Valašských Klobouk. V letech 1950-51 působil u Krajského soudu v Uh. Hradišti, u Okresního soudu ve Strážnici a pobočce v Uh. Ostrohu. V roce 1951 byl donucen opustit soucovskou službu na základě udání příslušníka StB. Po propuštění ze soudnictví se živil jako podnikový právník ve Slováckých strojírnách Uherský Brod, odkud byl opět na zásah StB propuštěn. Až do důchodu pak pracoval jako inventurník podniku Pramen. Jeho celoživotním koníčkem byla historie. Publikoval zejména v Brodských novinách. Jeho články, které psal pod pseudonymem Emerit Judex a později pod značkou Dr. V.H., vzbuzovaly pozornost nejen svými zajímavými tématy ale také precizní historiografickou úrovní. Věnoval se také fotografování, mykologii a radiotechnice. Byl technicky zručný.
HRUBÝ Antonín
*9.11.1907 Uherský Brod
+21.3.1942 Mauthausenměstský úředník
Starosta Jednoty čsl.Orla v Uherském Brodě. Činovník Hasičského sboru v Uherském Brodě.
Pro odbojovou činnost popraven v koncentračním táboře Mauthausen.
Pamětní deska na schodišti Městského úřadu.
HRUŠKA Eduard
*14. 3. 1886 Uherský Brod

†3O. 5. 1919 Hidrég (Maďarsko)

učitelByl učitelem v Šumicích. V době 1. světové války musel nastoupit do rakousko-uherské armády, stal se italským zajatcem a vstoupil do italských legií. Domů se vrátil na konci roku 1918, ale při ohrožení hranic naší republiky se opět přihlásil k armádě a jako velitel roty sloužil na slovensko-maďarské hranici. Zde byl zabit střepinou granátu. Nositel Čs. Válečného kříže a dalších dvou medailí.

HRUŠKA František
technik
Ředitel Zbrojovky v Uherském Brodě v období
26.8.1946-28.2.1949
HRUŠKA JosefživnostníkCukrář. Vlastnil v Uherském Brodě ul.Bří.Lužů 111 cukrárnu U Hrušků, vedl zmrzlinu a cukrovinky (Situace v roce 1930)
HUDEČEK Josef
*1904
+1956
živnostník, švecNa Dolních Valech v Uherském Brodě měl dílnu na opravu obuvi.
HULÁK Jan
*24.6.1900 Strání
+14.8.1942 umučen v Osvětimi
důchodní
Uherskobrodský odbojář.
Působil jako důchodní na Městském úřadu v Uherském Brodě. Byl členem Obrany národa,obětavě zajišťoval složky odboje-finanční, zpravodajské,propagační.Byl nadšeným funkcionářem Sokola,Strany národně socialistické.
Zasadil se o výstavbu koupaliště v roce 1926 a podílel se na rozvoji veřejné knihovny.
Dne 1.9.1939 byl zatčen jako rukojmí v akci "ALBRECHT." Bez rozloučení byl násilně odpoután od manželky Boženy a dětí Jarmily 12 roků, Ivana 2 roky a Věry 1/2 roku.
Domů se už nevrátil, byl umučen v Osvětimi 14.srpna 1942.
Otec učitelky V.Blahuškové a děda vedoucí Městské knihovny Věry Lovecké (stav rok 2011).
HUNTER Em., Ing.geometr
HURAJ OndřejživnostníkSvou živnost měl na předměstí, Dolní Valy č.965 v Uherském Brodě. Prováděl stavební sklenářství, zasklívání a rámování obrazů. (Situace v roce 1948)
HÝŽĎAL živnostníkV Uherském Brodě na Masarykově nám. č. 73 provozoval holičství.
HÝŽĎAL JanučitelŘeditel Základní školy v Uherském Brodě Na výsluní v období září 1987-leden 1990.
HÝŽĎAL Josef
*1927
+1994
živnostníkV Uherském Brodě Masarykovo nám.č.105 měl dílnu.(Stav rok 1948)
HÝŽĎAL Josef
*1912
+1984
živnostníkV Uherském Brodě provozoval hodinářství.
Opravoval i prodával hodinky i hodiny.
CHLOUPEK Jan
*25. 7. 1928 Brno

†7. 10. 2003 Brno

filologAbsolvoval FF MU Brno, učil na gymnáziu v Uherském Brodě a působil v Ústavu pro jazyk český ČSAV (pobočka Brno). Učil na MU Brno, kde byl od roku 1962 docentem, od roku 1980-90 děkanem. V roce 1993 odešel do důchodu. Je autorem knih Pověry o češtině, Aspekty dialektu, Knížka o češtině, Diekotomie spisovnosti a nespisovnosti a spoluautor Stylistika češtiny.

CHMEL František
*5. 3. 1889 Nový Hrozenkov

†1. 8. 1958 Uherský Ostroh

malíř
Absolvoval AVU v Praze a byl středoškolským profesorem v Uherském Brodě a v Hranicích na Moravě. Malíř, krajinář, autor četných pohledů na Hranice, valašskou, slováckou a slovenskou krajinu a scénických výprav pro Beskydské divadlo v Novém Jičíně. Věnoval se také grafické výzdobě bibliofilií. Jeho obrazy Uh. Brod, Severní městská brána ze XVI.století a Uh. Brod, Vítkovská bašta vydal v roce 1925 knihkupec Fr. Franta jako pohlednice.
CHOVANEC Jan

*14.4.1934 Bánov
filologAbsolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory anglistika-bohemistika-filozofie; absolvoval studijní pobyt ve Velké Británii. Od roku 1960 učil na gymnáziu v Uherském Brodě. Podnikal časté badatelské pobyty a výzkum na Slovensku. Je autorem mnoha původních studií a knih z oblasti regionální historie a výtvarného umění.
Na příklad kniha Sedmý z Resslovy ulice (1999) pojednává o Josefu Bublíkovi a atentátu na R. Heydricha.
CHRÁSTEK František
*29.6.1953 Uherský Brodfotograf
Byl asistentem Krátkého filmu Praha, kde také vystudoval Katedru umělecké fotografie na Filmové a televizní fakultě FAMU. V letech 1982-85 učil užitou fotografii na ŠUŘ Brno. Od roku 1985 byl uměleckým fotografem ve svobodném povolání a od roku 1991 má svou vlastní reklamní agenturu Q STUDIO. Žije a tvoří v Uherském Brodě.
V roce 2011 otevřel Galerii Q v rekonstruované sýpce na ulici U Koupelek.

CHRÁSTEK František MUDr.
7.2.1918 Bořetice
+27.11.1997 Uherský Brod
lékařObvodní lékař na poliklinice v Uherském Brodě, otec fotografa Františka Chrástka.
CHRASTINA Vítězslav
19.5.1915 Malenovice
+2.12.1967 Uherský Brod
úředníkŘeditel firmy Drůbežárny Uherský Brod v letech
CHVÁLEK Jan
*22. 11. 1925

†29. 8. 1982architekt
Věnoval se občanským a sportovním stavbám. Např. Hotelový dům VOKD ve Frýdku-Místku, tribunu TJ Baník Ostrava…

CHVÍLA AntonínučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1869-1872.
CHYTIL Zdeněk Ing.technikŘeditel Slováckých strojíren Uherský Brod v letech 1964-1967
IZRAEL Jiří
*1508 Uherský Brod
+8. července 1588 Lipník

kněz,biskup
Narodil se v Uherském Brodě nejspíše v roce 1508 jako syn kováře. V mládí pomáhal svému otci v řemesle i obchodu, než se splnila jeho touha po kněžství v Jednotě. Základy vzdělání získal na bratrské škole v Mladé Boleslavi, po té asistoval Janu Augustovi v Litomyšli a od roku 1531 sloužil jako jáhen v Brandýse nad Orlicí. V roce 1540 byl knězem v Mladé Boleslavi a pak v Turnově. Několikrát doprovodil biskupa Augustu při cestě do Vitemberku k jednání s Martinem Lutherem. Pro pevnost ve víře a energii jej Bratří pojmenovali „Izrael“, vykládané jako „kníže Boha silného“.
Po revoltě českých stavů v roce 1547 byl turnovský sbor rozvrácen a Izrael byl internován na Hradě v Praze, v červenci 1548 se mu však podařilo uprchnout v přestrojení za písaře. Na doporučení starších se odebral do Pruska. Tajně a často za dramatických okolností kázal v Poznani, čelil pokusům o vraždu. Přiměl ke konverzi vrchnost v Ostrorogu, kde pak působil. V Polsku rychle vznikaly sbory Jednoty a Izrael se účastnil rozhovorů s jinými církvemi. V roce 1555 sejm povolil evangelická vyznání a Izrael stanul v čele polských Bratří. Na synodu ve Sležanech v roce 1557 byla zřízena Velkopolská provincie Jednoty, třetí po moravské a české. Její součástí byly i bratrské sbory v Prusku.
Na jaře roku 1570 byla v malopolském městě Sandoměř uzavřena dohoda polských luteránů, kalvinistů a Bratří o vzájemném uznání. Poprvé na světě se tři rozličné konfese shodly na nejdůležitějších teologických otázkách. Sám Jiří Izrael se pro svůj věk a možná i nemoc synodu nemohl zúčastnit, ale krátce na to smlouvu jménem Jednoty podepsal v Poznani.
V roce 1573 odešel Izrael na odpočinek a roku 1579 se přestěhoval do Lipníku nad Bečvou, roku následujícího se vzdal úřadu biskupa. Dne 8. července 1588 v Lipníku zemřel.
JAHODA JosefživnostníkVlastnil v Uherském Brodě nákladní autodopravu. (Situace v roce 1948)
JAHODA Stanislav ing.
*1952 Pašovice
technikPředseda ZD Zemaspol Uherský Brod. Jako předseda působí od roku 1992.
Za jeho éry byly na farmách v Uherském Brodě, Těšově,Šumicích vybudovány moderní velkokapacitní provozy na výrobu mléka,masa, vajec. Rovněž v rostinné výrobě pracují špičkové zemědělské stroje. ZD vzniklo sloučením JZD Uherský Brod,Maršov, Těšov,Újezdec,Šumice.
JAN Z KUNOVICmoravský šlechticMoravský šlechtic,kterému i jeho potomkům, Vladislav Jagelonský král český a uherský e.t.c.daroval 18.6.1506 město Uh.Brod
s vojtstvím, Šumicemi, všemi dvory,mlýny atd. Rod Pánů z Kunovic vlastnil město až do roku 1614,
kdy město prodal Dětřich z Kunovic Oldřichovi z Kounic.
Za jeho éry dochází k rozkvětu Uherského Brodu.
Výstavba radnice, Panského domu.
JANČÁŘ František
*1944 Uh. Brod - Těšov
funkcionářKromě svého zaměstnání se od roku 1974 aktivně zapojil jako dobrovolný funkcionář do fotbalového oddílu TJ Sokol Újezdec-Těšov, kde působil až do roku 2000. V letech1984-1990 byl předsedou fotbalového oddílu a právě toto období patří k nejúspěšnějším v historii Sokola. V roce 1988 navázal oddíl družební kontakt s UISP Senigallia v Itálii, kde hráči několikrát reprezentovali svůj oddíl. V roce 1989 se v Újezdci otevřelo nové travnaté fotbalové hřiště, které přivítalo i některá družstva jako např. Slavia Praha, Bohemians Praha, reprezentaci Československa do 21 let, dánský Korup IF aj. V letech 1990-2000 vykonával funkci sekretáře oddílu a stejnou funkci zastával v letech 2000-2008 v ČSK Uherský Brod. Byl členem disciplinární komise OFS v letech 2002-2008. V roce 2006 byl oceněn prestižní Cenou Dr. Václava Jíry, kterou obdržel jako první funkcionář z našeho regionu. V roce 2009 obdržel ocenění od okresního fotbalového svazu v Uh. Hradišti a ve stejném roce převzal cenu v rámci vyhlašování sportovce roku města Uherský Brod.
JANÁČEK František Bedřich
*27.2.1845 v Ransku
+25.12.1925 v Uherském Broděpodnikatel
Původně nájemce městského pivovaru, se po neshodách s vedením kaunicovského panství rozhodl postavit vlastní pivovar, jehož stavba byla dokončena v roce 1895.
Ženatý byl s Cecílií, roz. Mentzlová. V říjnu 1891 byl na II. valné hromadě do správního výboru Tělocvičné jednoty Sokol. Ve výboru pak působil nepřetržitě až do roku 1899.
V roce 1921 přebírá vedení pivovaru syn Jaromír Janáček.
Ten mění charakter firmy na akciovou společnost pod názvem Uherskobrodský pivovar a sladovna František Janáček a syn a.s.
Pod jeho vedením se pivovar modernizuje. Produkovali piva Ležák 10°, Březňák 12°, Jas 14° a Porter14°. V roce 1948 je znárodněn. Jeho bývalý majitel vykonával jeho správu až do své smrti v roce 1951.Po roce 1990 získal pivovar syn J.Janáčka, kanadský státní příslušník. J. Janáček. Ten prodal pivovar pivovar uherskohradišťskému podnikateli Pjevičovi.
JANÁČEK Jaromír
*17.4.1894
+30.9.1951


podnikatel
Syn zakladatele uherskobrodského pivovaru F.Janáčka. V roce 1914 se stává společníkem firmy. V roce 1917 se zapojuje do práce v Sokole, když je zvolen do výboru jednoty. Postupně zastával funkce finančního referenta, v roce 1936 byl II. náčelníkem a v roce 1946 I. náměstkem. Velmi aktivně se také od roku 1922 zapojuje do činnosti sokolského pěveckého sdružení. Byl obětavým členem Sokola. Kromě několika tisícových darů v hotovosti upsal bnezúročně 100.000 Kč na výstavbu Sokolovny. Kromě toho dodával na řadu sokolských akcí zdarma pivo a na zájezdy na veřejná cvičení v okolních jednotách bylo vždy vypraveno z pivovaru nákladní auto na přepravu cvičenců.
V roce 1921 přebírá vedení pivovaru po svém otci. V pivovaru mění charakter firmy na akciovou společnost
pod názvem Uherskobrodský pivovar a sladovna František Janáček a syn a.s.
Pod jeho vedením se pivovar modernizuje. V roce 1948 je znárodněn. Jeho bývalý majitel vykonával jeho správu až do své smrti v roce 1951.
Finančně podporoval kulturní a sportovní činnost ve městě.
Za protektorátu pomáhal finančně rodinám zavřených a popravených;rodina Václava Šmída, popraveného v r. 1941, jenž byl zaměstnancem pivovaru, dostávala až do konce války plnou mzdu.
Pan Jaromír Janáček má na náhrobku napsané "Dobrý člověk, který žil pro práci a miloval zpěv" a to ho plně vystihuje.
Po roce 1990 získal koupí pivovar syn J.Janáčka, kanadský státní příslušník. J Janáček. Ten prodal pivovar uherskohradišťskému podnikateli Pijevičovi.(Stav květen 2011).
JANČA Jan
*1. 5. 1907 Uherský Brod
č.p.645 rodný dům

†2. 9. 1992 Brno


malíř a grafik
Své dětství prožil v Uherském Brodě, kde také maturoval na reálném gymnáziu. Ve studiích pokračoval na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brně – obor dějiny umění.
V jeho díle nacházíme partyzány, dělníky a folklór, maloval často i okolí Uherského Brodu.
Absolvoval studijní cesty po Francii, Belgii, Itálii a Jugoslávii, ze kterých čerpal inspiraci pro mnoho dalších prací. Své kořeny ztvárnil folklórem z okolí Uherského Brodu v cyklu Lidových zvyků a obyčejů. Ve své tvorbě střídal různé malířské techniky. Olej, akvarel a kresbu. Vždy podle námětu, který zpracovával volil barevnost. Jednou veselé barvy při vyjádření krásy rodného moravského Slovácka, jindy tlumené, při zachycení tragického údělu člověka postihující jeho vnitřní život. Lidé a krajina nejsou jedinými náměty Jančovy tvorby. Měl rád zvířata. Především koně, kdy v jeho výtvarném projevu ožívají koníčci ve své nespoutané živelnosti.
Ocenění: Cena osvobození města Brna (1967)
Členství ve výtvarných spolcích:
Klub výtvarných umělců Aleš (Brno 1922)
Blok (1946)
Od r. 1948 byl členem Svazu českých a slovenských výtvarných umělců.

JANČAŘÍK VáclavpodnikatelBydliště Boženy Němcové 1470 Uherský Brod.
Sídlo firmy Uherský Brod Bří Lužů 116. Stavební firma.
Má 5-8 zaměstnanců.Podniká od roku 1992.
Stav:červenec 2011
JANČÍK MartinučitelPrvní rektor obecné školy v Uherském Brodě, která byla postavena v roce 1699 na Mariánském náměstí.
Byla považována za nejlepší v kraji.
Škola byla významným šiřitelem německého jazyka ve městě.
JANČOVÁ JitkaučitelkaŘeditelka Základní školy Na vinohradech v Uherském Brodě v období 1991-1993.
JANČOVÁ Marie
*2.6.1927 Uherský Brod

malířka a grafička
Vystudovala VŠUP v Praze 1948-1954 u prof. Emila Filly a Karla Svolinského. Věnovala se užité grafice, ilustraci a malbě
JANDÁSEK Bohuslav
16.9.1959 Uh. Hradiště
učitelŘeditel 1. Základní školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě od roku 2002. Stav v roce 2011.
JANEBA Ivo Ing.
*27.2.1934

technik
Ředitel Zbrojovky Uherský Brod v letech 1.3.1986-11.4.1990 a pak od 1.4.1995-30.9.1996
JANEČKA Lubomír
*7. 2. 1948 Zlín

sochař a kreslíř
Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole vystudoval obor sochařství na pražské AVU u prof. K. Lidického. Do roku 1984 žil v Uherském Brodě a pak emigroval s celou rodinou do USA ale do rodného kraje se vrací výstavami a tvorbou. Svá díla vystavuje od roku 1977. Zúčastnil se četných sympozií v Čechách a v Japonsku. Je zastoupen ve sbírkových fondech galerií, muzeí a v soukromých sbírkách.

JANEČKOVÁ Annaučitelka, ředitelkaŘeditelka II.základní školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě v letech 1966-1971.
JANÍČEK RudolfhostinskýProvozoval bufet na nádraží v Uherském Brodě. Nabízel 12°světlé pivo, Černý porter 16°, víno, uzeniny a cukrovinky. (Situace v roce 1930)
JANÍK Jaroslav
*15. 4. 1915

†3. 10. 1973 Šumice

duchovní
Studoval u salesiánů ve Fryštáku, maturoval na gymnáziu ve Strážnici a bohoslovectví v Olomouci. Působil v Halenkově, Napajedlech, Uherském Brodě, Holešově, Huštěnovicích a Šumicích.

JANÍKOVÁ Vlastaučitelka, ředitelkaŘeditelka II.základní školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě v letech 1974-1975.
JANKO-Malinatovárník, podnikatelV Uherském Brodě v ulici Šumické č.400 měl velkopalírnu.
JANOUŠ František
*24.6.1934 Rousínov (okres Vyškov)

konstruktér, fotograf
Po absolvování průmyslové školy ve Zlíně, nastoupil v roce 1954 na umístěnku do podniku Slovácké strojírny Uherský Brod.
Do roku 1972 pracoval v SUB jako vývojový konstruktér, od roku 1972 jako oborový inženýr pro gumárenské stroje. Zastupoval naši republiku za strojírenské podniky v komisi pro gumárenské strojírenství v rámci RVHP. Ve Slováckých strojírnách pracoval až do roku 1996, kdy odešel do důchodu. K vůli neustálému cestování mu zbývalo jen velmi málo času na svou největší zálibu a tou bylo fotografování.
Věnoval se umělecké fotografii a od roku 1959 byl členem fotokroužku v Uherském Brodě, několik let také jeho předseda. Poté se stal předsedou okresního poradního sboru pro amatérskou fotografii při Okresním kulturním středisku v Uherském Hradišti, a také jako člen Krajského poradního sboru v Brně. V roce 1967 zakládal spolu s J. M. Kristem a Josefem Pilkou Černobílou galerii v Uherském Brodě. Po roku 1990 se stal členem její dramaturgické komise.
V roce 1969 byl jedním z pěti zakladatelů Svazu Českých fotografů a do roku 1979 členem jeho ústředního výboru.
V oblasti výtvarné fotografie se zúčastnil více než 100 výstav fotografií v tuzemsku i zahraničí. Měl 15 samostatných výstav v bývalé ČSR.
V roce 1981 spolu s Janem Marečkem a Miroslavem Potykou zakládal spolek POPO - neboli POštěpánské POsezení - folklorní setkávání s účastníky z celé České republiky. V roce 2011 se konal již 30.ročník setkávání osobností folklóru.
JANOŠ Stanislav
*27.11.1880
+8.7.1950
podnikatelVlastnil v Uherském Brodě Neradice č.692 továrnu na výrobu hřebenů, která byla založena v roce 1905. (Situace v roce 1948)
JAROŠ Zdeněk (vlastním jménem Sedláček)
*6. 6. 1917 Šumice

†2. 5. 1990 Uherské Hradiště

kulturní pracovník
Vystudoval právnickou fakultu MU Brno a byl notářem v Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Účinkoval jako konferenciér cimbálové muziky a psal básně.

JAŠKOVÁ Marie
*25. 11. 1909 Bojkovice

†3. 10. 1990 Bojkovice

archivářka
Organizovala ustavení okresních archivů v Uherském Brodě a Uherském Hradišti, v letech 1950-52 byla vedoucí Krajinského muzea a archivu v Bojkovicích, pak krátce administrativního oddělení muzea ve Zlíně, v letech 1953-5 Okresního muzea v Uherském Brodě a v letech 1960-73 Okresního archivu v Uherském Hradišti. Provedla katalogizaci presidiálních ÓÚ Uherský Brod a Uherské Hradiště
JEHLIČKA Jiří
*1947
podnikatelVlastní firmu, spolu se Zdeňkem Červenkou, RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. Uherský Brod Pod Valy 221 a Řeznictví a uzenářství, výroba a obchod.
Firma založena v roce 1998.
Stav: listopad 2011
JECHO Evžen
*24. 12. 1945 Zlín

grafik a sochař
Na SUPŠ v Uherském Hradišti studoval u J Havelky, J. Jašky a K. Hofmana. K jeho dílu patří grafické ztvárnění výstavy 400 let J. A. Komenského v Uherském Brodě
JELÍNEK KarelučitelPrvní ředitel osmiletky v Uherském Brodě od roku 1869.
Od roku 1869 platil nový školský zákon, který zaváděl povinnou školní docházku od 6 do 14 let.
Osmiletka byla v budově školy na Mariánském náměstí.
JELÍNEK Pavel Ing.technikŘeditel Slováckých strojíren Uherský Brod v letech 1982-1990
JELÍNEK Vincenc, MVDr.
*19.11.1896 Třešť
† 20.8.1962 Brno

okresní veterinář
Předseda Revolučního nár.výboru(starosta) Uherský Brod.Ve funkci od 14.5.1945-12.10.1945.
Přišel do Uherského Brodu za okupace ze Svitav.
Po odchodu z funkce se stal profesorem na Vysoké škole veterinární v Brně, později byl zvolen rektorem a stal se akademikem.
patologický anatom, v letech 1949–1952 rektor Vysoké školy veterinární, zakladatel veterinární patologické fyziologie, zakladatel československé školy leptospirologie
národnost
česká
státní příslušnost
Rakousko-Uhersko, ČSR
bydliště
Brno
vzdělání
1910–1911 česká měšťanská škola v Třešti, 1911–1916 česká státní reálka v Telči, 1918 Tierarztliche Hoschule Wien, 1919–1923 Vysoká škola zvěrolékařská v Brně (1924 promován doktorem veterinární medicíny; 1946 docent, 1948 profesor) vyznamenání a pocty
dekret ministra národní obrany ze dne 18. 3. 1948, jímž se vyslovuje dík a uznání za záslužnou poluúčast a podporu artyzánského hnutí směřujícího k osvobození Československa
jiné pocty
přípisem ONV v Uherském Brodě č. 1450-IX/vet. ze dne 22. 9. 1948 tlumočen dík za usilovnou odbornou a kulturní práci zaměstnání
demonstrátor patologicko-anatomického ústavu VŠZv. (asistent tamtéž),
veterinární komisař ve Státním seroterapeutickém a diagnostickém ústavu v Ivanovicích na Hané,
veterinární komisař v Moravské Třebové,
vrchní veterinární komisař v Uherském Brodě,
vedoucí katedry patologické morfologie a fyziologie VŠV
politická orientace
KOSTUFRA - komunistická studentská frakce, KSČ
odborné a zájmové organizace
Československá akademie zemědělských věd
JETŘICH z Kunovic
*1510
+4.9.1582
nejvyšší podkomoříMajitel města Uh.Brodu.Povýšen v roce 1568 do Panského stavu.Podstatně omezil výsady
a městskou samosprávu.V městě došlo k utužování poddanství,protože Jetřich měl zájem jen o svůj vlastní prospěch.
JIRÁSEK Josef
*19.7.1881 Sněžné or. N.Město nad Metují
+12.12.1931 Uherský Brod
stavitelPřišel do Uherského Brodu jako stavitel Vlárské dráhy.
Navrhl a postavil pro uherskobrodský Klub turistů Holubyho chatu na Velké Javořině.
Dále postavil, kromě jiných staveb, kapli v Ostrožské Nové Vsi.
Byl příbuzným spisovatele A.Jiráska. Manželka Marie Matylda byla dcerou uherskobrodského stavitele Jana Málka.
Byl tchánem JUDr. et PHDr. Skaly, profesora uherskobrodského gymnazia.
JIŘÍ z Poděbrad
*23.4.1420 Poděbrady
+22.3.1471 Praha


král český
Byl si vědom strategického význmu města Uherský Brod,a proto obdařil město výsadou druhého trhu.
První se konal týden před a týden po datu svátku Tří králů. Druhý trh připadl na svátek Nanebevzetí Panny Marie,
to je 15.8. a trval rovněž 14 dní.
Z trhových míst plynuly městu peníze,různé úlevy, které lákaly do města lidi z okolí a cizince, což znamenalo
daší peníze pro město za nocleh,jídlo,pití atd.
JOSKOVÁ – HLAVÁČOVÁ Jitka

9. června 1982 v Uh. Hradišti

herečka
V Uherském Brodě žila do 26 let. Všechny základy načerpala v Brodě. Chodila do dramatického kroužku pod vedením ředitele ZUŠ Jaroslava Kovandy. Zpívala v dětském pěveckém sboru Comenius vedeném Marcelou Burešovou, chodila na flétnu k paní učitelce Valečkové a také tančila v baletu.
Po absolvování brněnské konzervatoře a JAMU přichází v roce 2001 do angažmá v uherskohradišťském Slováckém divadle. Po nezapomenutelném ztvárnění hlavní role Bystroušky získala angažmá v Národním divadle v Praze a také vedlejší roli v koprodukčním filmu Lištičky. V národním si ještě zahrála v divadelním představení Zvony od F. Šrámka. Odmítla nabídku trvalého angažmá a vrací se na svou domovskou scénu Slováckého divadla. V roce 2015 se provdala (Hlaváčová) a v roce 2016 úspěšně zakončila bakalářské studium na oboru Taneční a pohybové divadlo. Kromě hraní působí v divadle také jako choreografka.
Za své role získala mnohá ocenění – Slovácký Oskar, Největší z pierotů, Kolombína a nominace na Cenu Alfreda Radoka, Divadelních novin i Cenu Thálie.

Stav duben 2022
JUNG Moritz
*1859 Tiszaeslár
+1921 Londýn
vrchní rabínPrůkopník moderního židovského školství v Haliči a na Moravě.V Uh.Brodě založil
v roce 1901 židovské gymnázium a v roce 1910 Ješivu.
Od roku 1912 byl vrchním rabínem 68 Židovských Obcí v Londýně. Má pamětní
plaketu na bývalé židovské škole v Uh.Brodě.
JURAČKAživnostník, švecZa dolním kostelem 842 v Uherském Brodě provozoval svou dílnu na opravu a výrobu obuvi.
JURČA František

učitel, řídící učitel
Řídící učitel, ředitel Obecné školy chlapecké na Mariánském náměstí v Uherském Brodě v letech 1947-1952.
JUŘÍK Jaroslav
*1908
+1976
živnostníkV Těšovské ulici č.82 v Uherském Brodě provozoval Dům hudebních nástrojů.(Situace v roce 1948)
KACÍŘučitel

Učitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě v letech 1952-1956
KADĚRA Jiří
*1951
veterinářPůvodně praktický vet.lékař,po odchodu Dr.Bicka do důchodu,byl chirurgem a vedoucím ošetřovny v
v Uh.Brodě.Dnes je majitelem veterinární kliniky,která se specializuje na léčbu chorob malých domácích zvířat.Ošetřovna se
nachází v areálu VOP v Uh.Brodě.Stav rok 2011.
KADLEČÍK Bohumil JUDr.
*1920
+5.9.1975
prokurátorProkurátor Generální prokuratury v Praze.
Vedoucí Všeobecného a občanského dozoru v ČSR.
Bylel s rodinou v Uherském Brodě, Lidická 952 asi do roku 1960. Pak se odstěhoval do Prahy a dům prodal.
KANDRNÁL Karelživnostník,holič
KAPINUS Miroslav
*1. 1. 1932 Blížkovice
+30. 11. 2012 Uherský Brod

pedagog a básník
Vystudoval gymnázium v Moravských Budějovicích a Pedagogické gymnázium v Jihlavě. Potom učil v Bánově, Vlčnově a Strání. Tam založil literární kroužek, který slavil velké úspěchy, hrál ochotnické divadlo, překládal a psal prózu i básně. Publikoval v novinách i časopisech, vydal sbírky básní Doma, Moravské ticho, Korálky na stéble trávy, Uherský Ostroh poetický, Rok na Slovácku, knihy povídek Poslední noc Jana Amose a Slavíček z Moravy, překládal Desnose, Cocteau a další francouzské básníky. Dálkově vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. V roce 2004 získal cenu nejoblíbenějšího autora Severomoravského nakladatelství Alise. Žil v Uherském Brodě, Luhanova ul., 1824
KAPSA Aleš Mgr.
*11.12.1967 Uherské Hradiště
pracovník Muzea JAKAbsolvent gymnázia v Uherském Brodě.
Vystudoval pražskou filmovou fakultu.Je zaměstnán v současnosti(2011), jako pracovník pro kulturně výchovnou činnost a styk s veřejností muzea JAK.
Mimo jiné stará se o foto, video dokumentaci a terenní výzkum osobností a kultury v regionu.
Je kurátorem řady akcí, podílí se na knize "Poklady muzea," která je před dokončením.
Je autorem publikace "Uherskobrodská farnost ve 20.století"
Publikuje v odborném a regionálním tisku.
KAPSA František
*11. 3. 1943 Nivnicemalíř
Vystudoval lidovou akademii umění Praha a působil v Nivnici, Vlčnově a ve Zbrojovce Uherský Brod v oddělení propagace. Vedle krajin je také autorem cyklu Portréty z malovaného kraje, zachycující významné osobnosti Slovácka. V Nivnici také založil cimbálovou muziku.

KAPUSTA RudolftechnikŘeditel Slováckých konzerváren, bývalé Fruty(Hladišovy továrny na zpracování ovoce na Vlčnovské ulici v Uherském Brodě) v sedmdesátých letech XX.století.
KARÁSEK Antonín MUDr.lékařBývalý primář urologie nemocnice v Uherském Hradišti. Současný ředitel nemocnice tamtéž.
Stav prosinec 2012.
KARPÍŠEK BedřichučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1911-1927.
KASTNER Adolf
*1889

†1955

fotografMajitel fotografického ateliéru v Uherském Brodě. Dnes už 4.generace pokračuje v praxi;ateliér přesídlil z ulice Komenského do ulice Bří.Lužů. Pocházel z Jičína a měl fotografickou živnost v Hodoníně, s filiálkami v Kyjově, Bzenci a v Brně. V květnu 1928 otevřel profesionální fotoateliér v Uherském Brodě v Uh. Brodě v domě p. Bradáčové č. 62Vydal vlastním nákladem jako pohlednice fotografie Uherského Brodu.


KAŠPAR Gustav

+1942
ekonomPracovník uherskobrodského pivovaru, ekonom, člen Obrany národa.
Odbojář, popraven v roce 1942.
KAŠPÁREK Jan, JUDr.právníkOkresní hejtman okresu Uherský Brod v letech 1932-1938.
KAŠPÁREK
učitel
Učitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě v letech 1952-1956
KILIÁN Karel

* 23.10.1906 Břeclav
+ 1970 Uherský Brod
dirigentOd roku 1933 pracoval v Uherském Brodě u ČSD a v letech 1937 až 1936 dirigoval ženský pěvecký sbor PSS.
KIRCHNER B.živnostníkV ulici Seichertova 148 v Uherském Brodě provozoval brusírnu skla a výrobu náhrobních desek. (Situace v roce 1948)
KLABAČKA František
*1890
+1966
živnostník, holičNa Masarykově náměstí č. 163 měl provozovnu holič, kadeřník.
KLABAČKA Janživnostník, holičV Uherském Brodě v ulici Těšovské č.99 měl provozovnu ještě v šedesátých letech XX.století.
KLABAČKA Karel
*1883
+1971
živnostník, hodinářKlenotník, hodinář a optik. Prodával klenoty, zlaté a stříbrné zboží, hodiny, brýle, teploměry. Provozoval opravu a prodej hodinek a hodin v Uherském Brodě ulice Bří.Lužů 153.
KLIMENTOVÁ Vlastaučitelka, ředitelkaŘeditelka II.základní školy v Uherském Brodě na Mariánském náměstí v letech 1972-1973.
KLEMM JohannúředníkOkresní hejtnan okresu Uherský Brod v letech 1943-1945.
KLÍČ Josef

profesor
Profesor chemie a biologie ns gymnaziu JAK UB, ředitel gymnazia v Uherském Brodě v letech 1983-1992
KMENT Eduard

+1950
úředník
Ředitel Berního úřadu v Uherském Brodě ve 30-tých letech minulého (dvacátého) století
KMENT Jan ing.
*20.1.1945
Uh.Hradiště


technik,podnikatel
Člen výboru Spolku Uherskobrodští patrioti,založeného v roce 2010.
Od roku 1960 byl klavíristou tanečního orchestru mladých vedeného Zd.Teimerem,po jeho zániku hrál na piano až do roku 1970 v tanečním orchestru LUX.
Po maturitě na uherskobrodském gymnaziu v roce 1963 absolvoval VUT BRNO-fakultu elektrotechnickou v roce 1968.Až do roku 1991 pracoval ve Vojenském opravárenském závodě v Uherském Brodě. Od roku 1992 jako podnikatel.
Na základě jeho myšlenek vznikla soutěž pro 5.třídy Zákl.škol Poznej svoje město. Byl u vzniku Bílokarpatských slavností.
Je autorem značky BRODexpo,které se stává tradiční přehlídkou uherskobrodských firem v daném oboru.
Od roku 2010 má v literárně-hudební kavárně Café club vlastní úspěšný program Posezení u gramofonu s Jendou Kmentem.
Je autorem desítek fejetonů, článků, povídek, textů uveřejňovaných v městském a okresním tisku. Rediguje,od data svého vzniku, rok 2010,web:ubpatrioti.cz
Rozhodným způsobem se zasadil o vznik souboru jmen význačných osobností na Velkých schodech.
2016.
V roce 2017 vydal knihu Starostové Uherského Brodu.
V prosinci 2017 byl Radou města schválen jeho návrh na pojmenování jedné z hlavních ulic ve čtvrti Nad Zámkem na ulici STOJANOVU. Prosadil do investic zhotovení modelu středověké podoby města. Plastika z dílny sochaře Igora Mosného z Trenčína je z bronzu na podstavci z pískovce. Plastika byla usazena před budovu radnice v listopadu 2020.
Stav listopad 2020.
Zorganizoval akci za důstojné uložení urny s popelem Vilibalda Růžičky do kaple v parku. Květen 2020.
Inicioval zakoupení stromu-Spolkem Uherskobrodští Patrioti- a její vysazení v nově budované zóně oddychu u Čsl.kostela.
Červen 2021.
Po několikaletém úsilí se podařilo v září 2021 osadit na budovu gymnazia emblém Jana Amose Komenského. J.Kment se v této záležitosti silně angažoval.
KMENT Tomáš
*8.6.1947 Uherský Brod

podnikatel
Po vyučení zámečníkem absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Uherském Brodě. Hned v roce 1990 začal podnikat v oboru sportovního nářadí, výbavy, oblečené, bot.
Dnešní sídlo firmy s názvem TK Sport je v Nerudově ulici. Za dvacet let získala firma renomé a stala se součástí rakouské společnosti Intersport, což jí umožnilo záskat zboží a podmínky zdaleka lepší než před toto spoluprací. Firma rozšířila činnost o servis sportovního nářadí, zejuména lyží, tenisových raket a bicyklů. T.Kment je vnukem Eduarda Kmenta a Jaroslava Peši,bratrem Jana Kmenta, všichni uvedeni v Kdo je kdo.
Stav leden 2012.
KNECHTL VáclavživnostníkMajitel autodílny. Prováděl opravy cizokrajných vozů, svařování a práci na strojích. Jeho syn, stejného jména, byl v pozdější době vedoucí autoservisu v Komunálních službách města.
KNOR Miroslavživnostník, obchodníkMajitel obchodu Drogerie-Parfumerie-Fotogr.potřeby. Materialní závod-Oleje-Benzin. Uh. Brod, U nádraží-tel 48
KNOR Slavoj

+1.1.2006
technikAmatérský sportovec, turista a fotograf. Na běžkách zdolal Velký Lopeník osmnácti různými cestami. Dovolenou často trávil v Tatrách.
V patnácti letech kdy začal s běžkami začal také fotografovat. A to byla také jeho druhá velká vášeň k níž se dostal přes svého tatínka. Svůj první fotoaparát koupil v roce 1938 za patnáct korun. Od té doby mu prošly rukama mnohé fotoaparáty se kterými nadělal desetitisíce snímků, které měl uloženy v desítkách evidovaných krabic. Jen diapozitivů měl šedesát šest krabic. Tuto sbírku získalo Muzeum J.A.Komenského Uherský Brod. Fotografoval Uherský Brod v průběhu času.
Zachytil proměny města, události politické i kulturní. Dokázal nejen dobře fotografovat ale i fotoaparáty opravovat. Na uherskobrodské hvězdárně úspěšně fotografoval nebeská tělesa a úkazy na obloze. Většinu fotografií a diapozitivů získalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě.
Jeho fotografie mají uměleckou úroveň a jsou také součástí archivu Občanského sdružení Uherskobrodští patrioti.
Jeho fotografie jsou rovněž uloženy na webu uherskobrodských patriotů.
KNOTEK Stanislav

*29. 3. 1936 Strání

grafik a malíř
Malíř, grafik a ilustrátor, který studoval soukromně u J. Běhůnka a potom na SUPŠ Brno. Na počátku devadesátých let se z Brna přestěhoval do rodného Strání a věnuje se tam krajinomalbě. Jeho nejčastější motivy jsou z oblasti moravsko-slovenského pomezí, z Bílých Karpat. Je členem SVU MSP v Uherském Brodě a skupiny grafiků G90.

KOCOUREK Rudolfživnostník, řemenářV Uherském Brodě měl na ulici Komenského 181 provozovnu s řemenářstvím.Stav kolem roku 1948.
KODRLA Vladimír
*16. 3. 1946 Kunovice u Uherského Hradiště

malíř
Maluje krajiny a zátiší. Je členem uherskobrodského Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí
KOHOUTEK M.živnostník, obchodníkV Uherském Brodě na ulici Bří.Lužů č.107 měl obchodní dům, v.o.s.tel.: 111. Provozoval veřejnou obchodní společnost s textilním zbboží. (Situace v roce 1948)
KOHN Heřmanživnostník, obchodníkPatřil k průkopníkům brodského obchodu, který založil v r. 1856 na dolním náměstí, Masarykovo náměstí 103, v Uherském Brodě obchod se zbožím smíšeným a později i se železem a železným zbožím. Železářství, velkoobchod železem, železářským a smíšeným zbožím. Benziny, oleje, mazadla, stavební potřeby.
V tradici pokračoval jeho vnuk Pavel Kortner.
KOLAŘÍK Josefživnostník, obchodníkStavebniny-obklady-dlažby-umělý kámen. Tel.:105
KOLÍNEK František
*1882
+1970
živnostník, truhlářMěl dílnu v Uherském Brodě na ulici Primátora Hájka č. 828. Stav kolem roku 1948.
KOLÍSEK Jiří
*1945
+Praha 19.2.1973


hudebník
Absolvent gymnazia v Uherském Brodě 1959-1963; absolvent konservatoře v Kroměříži ve hře na klarinet a saxofon, umělecký vedoucí amatérského tanečního orchestru LUX v Uh.Brodě, člen orchestru Karla Vágnera doprpvázející zpěvčku Evu Pilarovou; zemřel tragicky při havárii letadla v Praze-Ruzyni v únoru 1973 při návratu z turné v Sovětském svazu.
KOLÍSKOVÁ Annaučitelka

Ředitelka Základní školy Na vinohradech v Uherském Brodě v období 1974-1977.
Sestra muzikanta Jirky Kolíska.
KOLLER JanúředníkŘeditel Živnostenské záložny v Uherském Brodě v době německé okupace.
KOLLER Josef

herec
Po absolvování osmiletého gymnázia v Uherském Brodě vystudoval brněnskou JAMU. Studium si prodloužil o čtyři roky doktorandským studiem. Při tom vystupoval v brněnském Národním divadle a nyní je v angažmá ve zlínském Městském divadle. Od roku 2004 učí na JAMU.

KOLLER JosefživnostníkVlastnil Hospodu U Kollerů v Uherském Brodě Neradice 365.
Po roce 1989 převzal opět do vlastnictví rod Kollerů.
KOLLER Josef
*19.3.1945 v Uherském Brodě
+2017


galerista
Žije v Uherském Brodě. Je vášnivým sběratelem všeho od umění po historii. Je jediný soukromý galerista v Uherském Brodě.
V minulosti sportoval (vzpírání), v oddíle košíkové vydával Košánka, v Orlu zastával četné přední funkce.
Osobní přítel rodiny Kožíkovy, (vydal vlastním nákladem jeho sbírku veršů) a Josefa Herčíka.
Má zmapovanou téměř celou jejich tvorbu.
Je jedním ze zakládajících členů občanského sdružení Uherskobrodští patrioti.
KOLLER Rudolf
*1913
+1989
živnostníkVlastnil řeznictví a uzenářství na adrese Těšovská ul. č. 94, Uherský Brod. (Situace v roce 1948)
KOLOUCH MiloslavobchodníkObchod s drogistickým zbožím v Uherském Brodě na ulici Bří.Lužů č. 125. Stav kolem roku 1948.
KOLOUCHOVÁ MarieobchodniceProdávala kuchyňské nádobí, porcelán, obrazy, galanterii a sklo. (Situace v roce 1948)
Masarykovo nám.105
KOMENSKÁ Anna

+ 1604 Uherský Brod
matka J. A. K.Spolu s otcem J.A.K. bydlela v domě na Dolním rynku č.p. 201. Zemřela 6 měsíců po smrti manžela Martina.
KOMENSKÝ Jan Amos
*28. 3. 1592

†15. 11. 1670 Amsterodam
filozof,pedagog,spisovatel
Narodil se 28.3.1592 v Uherském Brodě.
KOMENSKÝ Martin

+ 1604 Uherský Brod
měšťanOtec J. A. Komenského, vlastník domu č. p. 201 na Dolním rynku, kde malý Amos prožil své dětství a první studia na bratrské škole v Uherském Brodě.
KONEČNÝ Rudolf

* 19.2.1918 ............(Jugoslávie)
básník
Po přestěhování do Československa žil v Uherském Brodě. Jako student byl deportován do koncentračního tábora Sachsenhausen u Berlína. Ihned po válce dokončuje studia na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích nastupuje jako profesor do Kyjova, pak do Lipníka nad Bečvou. Odkud byl povolán jako asistent do Ústavu tělesné výchovy při Palackého univerzitě v Olomouci. V padesátých letech byl z ústavu propuštěn pro své politické smýšlení a za obhajobu T.G.Masaryka. Učil na mnohých školách v Kroměříži, Uherském Hradišti a naposled na Gymnáziu J.A.Komenského v Uherském Brodě. Stále psal básně, povídky, články a divadelní hry. Publikoval v okresních novinách, Svobodném slově, Malovaném kraji, letectví a kosmonautice, Hostu do domu. Prvně vydal své básně ve sbírce Zelený strom k oslavě 400.výročí narození velkého rodáka Uherského Brodu J.A.Komenského. Vlastním nákladem pak vydal sbírku Nedělní pošta a v roce 1998 Cesta k horám. V básních Rudolfa Konečného cítíme lásku ke své rodině, k Uherskému Brodu a kraji pod Lopeníkem a Javořinou.

KONVALINA Jaroslav
technik
Ředitel Zbrojovky v Uherském Brodě v období
15.3.1951-28.2.1952
KOPAučitelučitel

Učitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě v letech 1952-1956
KOPECKÝ PavelučitelUčitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě v letech 1952-1956
KOPEČEK František JUDr.
*1914 Rapotice, okr.Třebíč
+1990 Uherský Brod
právník
Člen Revolučního národního výboru v Uherském Brodě.
Jednal za revol.výbor dne 26.4.1945 s generálem Umanským a dohodl způsob odstraňování následků okupace a válečných událostí ve městě.
KOPUNEC Oldřich
* 11.9.1948
+ 24.2.2015
Hudebník
Hudebník(trumpetista,
bubeník),tanečník v souboru Olšava.Organizátor kulturních akcí v Uherském Brodě.
Zastřelen náhodně psychopatem v restauraci DRUŽBA 24.2.2015
KORTNER PavelobchodníkPokračoval v díle obchodníka, svého dědečka, Heřmana Kohna. V roce 1935 bourá starou budovu na Masarykově náměstí a staví moderní obchodní dům. V první den německé okupace je odvlečen jako rukojmí do koncentračního tábora v Buchenwaldu a tam umučen. O dva roky později odvleklo gestapo pro ilegální činnost i jeho manželku Hertu Kortnerovou do koncentračního tábora v Osvětimi, kde po několikadenním mučení umírá.
KOSEK Jaroslav Ing.technikŘeditel Slováckých strojíren v Uherském Brodě
v letech 1967-1970
KOUDELA Rudolf
*1898
+1981
živnostníkObchod a dílna na Masarykově náměstí č.134 v Uherském Brodě.
Opravoval radiotechnické výrobky.
KOUDELA Stanislav
*14.2.1953


živnostník
Autoopravna osobní auta a LPG
Komenského 206
KOUDELKA Ivo.Ing.arch.
*17.2.1966
architektV roce 1992 založil s manželkou Ing.arch.Kateřinou Koudelkovou,nar. 15.2.1968, firmu K2K architektonická projekční kancelář.
Sídlo: Hradišťská ulice Uherský Brod.
V Uherském Brodě realizoval řadu svých návrhů.Jmenujme novou budovu policie v UB, vzdělávací a doškolovací centrum Slováckých strojíren.
Ve Zlíně sídlí pobočka firmy.
Stav: listopad 2011
KOUNIC Václav, JUDr.
*26. 9. 1848 Drážďany
†14. 10. 1913 Uherský Brodpolitik
Pocházel z českého šlechtického rodu Kouniců. K maturitě na gymnáziu v Praze jej připravil vychovatel, novinář, kritik a spisovatel Ferdinand Schulz, který s ním projezdil Německo, Francii a Švýcarsko. Práva studoval na univezitě v Praze a ve Vídni, titul JUDr. získal v roce 1873. Byl mimořádným posluchačem vyšší hospodářské školy v Táboře. V roce 1909 získal čestný doktorát na ČVŠT v Brně. Politickou kariéru započalv roce 1883, kdy byl poslancem zemského sněmu, v letech 1885-1891 byl zvolen poslancem říšské rady za stranu svobodomyslnou (mladočeši). V roce 1897 se ujal správy Slavkovského panství. Jako poslanec se zasazoval za osmihodinovou pracovní dobu pro dělníky, rovný přístup žen ke vzdělání, zrovnoprávnění češtiny s němčinou na Karlo-Ferdinandově univerzitě. U příležitosti jeho druhého sňatku s Josefínou Horovou věnoval svůj brněnský palác pro potřeby vysokoškolských studentů (nyní rektorát a menza Masarykovy univerzity na Moravském náměstí) a založil nadaci pro vybudování studentských kolejí (Kounicovy koleje). V horním parku v Uherském Brodě stával malý domek čp. 34, hájenka, zbudovaná Kounici pro vysloužilé lesníky. V letech 1897-1898 v něm hrabě Dr. Kounic přebýval, když zapůjčil svůj Panský dům Vznikající zemské vyšší reálce. Zde jej také několikrát navštívil Antonín Dvořák. Pro své sociální smýšlení byl nazýván "rudý hrabě". Byl vyznamenán Komandérským křížem řádu Leopoldova.
Sestra jeho prní ženy Josefíny Čermákové (+27.5.1895, jejich sňatek byl 26.11.1877), byla manželkou hudebního skladatele Antonína Dvořáka, s nímž Konic často pobýval na zámečku Vysoká u Příbrami. Velký skladatel jej také několikrát navštívil v Uherském Brodě. druhý sňatek s Josefínou Horovou měl 12.5.1908. Pro svou druhou ženu nechal v Havřické oboře na katastru obce Drslavice v letech 1903-0905 postavit pseudorománský zámeček, projektovaný olomouckým architektem Václavem Vittnerem později nazývaný Pepčín. Po devastaci po II.světové války a rabování občanů z okolních vesnic byl zámek na základě rozhodnutí ONV Uherské Hradiště ze dne 2.února 1981 srovnán se zemí.
Rodiče Václav Roberta Kounice: Michal Karel Kounic-otec, matka Elenora Voračická (Voračická-Bissingen z Paběnic). Sourozenci:Albrecht Vincenc Kounic, Rudolf, Jindřich, Ferdinand, Jiří, Emanuel a Evžen.
JUDr. Václav Robert Kounic zemřel v Panském domě v Uherském Brodě a je pochován v Praze na Malvazinkách. U příležitosti 10.výročí úmrtí byla na Panském domě v Uherském Brodě umístěna pamětní deska. V uherském Brodě je po něm pojmenována ulice - Kounicova.
KOUNICOVÁ Josefína rozená Horová
*7.4.1881 Žinkovy u Nepomuku
+ 5.10.1961 Prahahraběnka
Druhá manželka Dr. Kounice. Jako 16ti letá dcera tesaře Vojtěcha Hory přijíždí do rodiny své zámožné tety Barbory Ostratické,manželky uherskobrodského panského úředníka.
U ní se v krátké době naučila základním ženským pracem a vaření. Začala se pomalu sbližovat s Dr.Kounicem.
Vyšší vzdělání získala v soukromém pražském Kodetově ústavu,kde se dívky z bohatých rodin připravovali na manželství.Učili se jazyky,literaturu, malbu a správnému vystupování.
Tak si měla Josefa osvojit vzdělání ,aby byla důstojnou manželkou vedle Dr.Kounice.
Svatba se uskutečnila 12.5.1908 a v den sňatku věnoval Dr.Kunic brněnský palác na stavbu studentských kolejí. Na návrh olomouckého arcitekta václava Wittnera si nechal na katastru obce Drslavice v Polesí Obora lovecký zámeček zvaný Pečpčín,kde manželé Kounicovy přijímali známé osobnosti např.J.Heyduka,Jožu Uprku atd.
Svého manžela přežila Josefka skoro o 50 let a je pochovaná v Praze na Malvazinkách spolu s jeho první ženou.

KOUSAL CyrilúředníkOkresní hejtman v Uherském Brodě v době německé okupace.
KOUTNÝ VlastimilučitelŘeditel Základní školy Na výsluní v Uherském Brodě v období únor 1981-říjen 1986.
KOVANDA Jaroslav
*26. 2. 1941 Zlín


básník a výtvarník
Vystudoval gymnázium a SUPŠ v Uherském Hradišti u prof. Jašky, Hofmana a Hurty. Učil na Základní umělecké škole (ZUŠ) v Uherském Brodě, kde se také v letech 1990-1992. Živil se jako korektor, kulisák,
topič, jevištní mistr a scénograf. Vedl dětské divadlo Za vozem, v letech 1997-2006 vydával a byl šéfredaktorem časopisu pro současnou poezii Psí víno. Vydal básnické sbírky Milý bratranče, Zlínská osma, Osiny, Za oknem je Erben, Legenda o Svedrupovi, Odpolední klid a knihu vzpomínek Jako kojený anděl. Kromě literatury se věnuje malířství, sochařství a typografické práci. V letech 1994-2004 byl také režisérem loutkového divadla Povidlo ve Zlíně. Je spolupracovníkem časopisu pro kulturu a společenské dění ZVUK.
KOVÁŘ Josefučitel
Učitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě v letech 1952-1956
KOVAŘÍK Lubomír Ing.technik
Generální ředitel České zbrojovky, a.s. Uherský Brod od 16.6.2006.
KOZÁK JosefpodnikatelMajitel mlýna na obilí, původně s vodním náhonem, ulice Nivnická v Uherském Brodě
KOŽÍK František
*16.5.1909 Uherský Brod
†5.4.1997 Prahaspisovatel, dramatik, scénárista a libretista
Narodil se v Uherském Brodě, kde prožil část svého dětství. Později bydleli Kožíkovi na ulici Pod Valy č.660. Mistrův otec pocházel z Hluku, pracoval jako soudce, matka byla uherskobrodskou rodačkou. Kožíkovi se odstěhovali do Kroměříže, když byly synovi 4 roky. Od roku 1913 -19 žil v Kroměříži, kde navštěvoval cvičnou školu při učitelském ústavu. Potom se rodina přestěhovala do Uherského Hradiště, kde začal studovat gymnázium. Maturoval v Brně a zde vystudoval i právnickou a filosofickou fakultu MU a dramatickou konzervatoř. Již tehdy začal psát pod pseudonymem Jiří Žalman divadelní hry a libreta operet. V letech 1933-1950 byl dramaturgem Čs. Rozhlasu v Brně a potom v Praze. Je oblíbeným autorem životopisných románů. Nejpopulárnější je Největší z pierotů. Napsal i řadu životopisných her a filmových scénářů. Schwaigrův rusavský ateliér popsal v románě Na křídle větrného mlýna, o Janáčkových životních osudech napsal knihu Po zarostlém chodníčku. Po vydání knihy Na dolinách svítá, jejíž děj se odehrává na hlucké tvrzi, byla tato historická stavba, určená k demolici, obnovena. Vydal několik sbírek básní, spolupracoval na scénářích pro film i TV. Napsal několik dramatických děl a rozhlasových her.Užíval pseudonymů Adam Adam, Jiří Robert, Jiří Žalman, Karel Pokorný, Pavel Trojan, Žalman a šifru žlm. Více o jeho díle na www.slovnikceskeliteratury.cz. Jeho manželkou byla vynikající herečka Zdeňka Švabíková (1912-1994). Sňatek měli v roce 1938.

KOŽÍK František, JUDr.
* 22.5.1878 Hluk
okresní soudce, dirigentOkresní soudce v Uherském Brodě, otec spisovatele a básníka Františka Kožíka, uherskobrodského rodáka. V roce 1908 byl cvičitelem a v roce 1909 byl zvolen na XIX. valné hromadě náčelníka a do dubna i pokladníkem Sokola. Na XX. valné hromadě dne 6. ledna 1910 byl opět zvolen náčelníkem a pokladníkem. V témže roce se zúčastnil spolu s Aloisem Blažkem a Miloslavem Součkem Junáckých slavností v Sofii (Bulharsko) a s Dr. Rennerem se zúčastnil V. valného sjezdu České obce sokolské v Praze, který se konal 27. a 28.listopadu 1910. Obětavě pracoval ve výboru Sokola až do roku 1919. Na návrh starosty byl František Kožík na výborové schůzi dne 9.dubna jmenován zakládajícím členem Sokola. (Viz kronika Tělocvičné jednoty Sokol Uherský Brod). Po odchodu profesora B. Haluzického do Bratislavy dirigoval mužský pěvecký sbor v letech 1909 až 1919, kdy odešel i z celou rodinou z Uherského Brodu do Kroměříže.
KRAJČAživnostník,zámečníkMěl firmu v Uherském Brodě v ulici Pod dvorkem.
Opravy auto-moto.
KRÁL Alois
*30. 7. 1877 Senetářov

†27. 2. 1972 Tišnovsběratel lidových písní, učitel
Vystudoval učitelský ústav v Brně a učil v Březové a pak na Obecné škole v Uherském Brodě na Mariánském náměstí. Na Březové a v Potoči sbíral lidové písně pro Leoše Janáčka. Byl také speologem, spolupracovníkem K. Absolóna a objevitelem Demänovských jeskyní. O jeskyních napsal 65 studií a v roce 1932 vydal průvodce po Demänové.

KRAMÁŘ Cyril, JUDr.
*4.7.1904 Dambořice
právníkPředseda Místního nár.výboru Uherský Brod(starosta) v letech 1946-1948.
V jeho době se pokračovalo v úpravě města, byla rozšířena kanalizace a vodovod.
Muzeum bylo rozšířeno o nový trakt a malou výstavní místnost.
KRATOCHVÍL FrantišekživnostníkVlastnil rádio-elektrotechnický závod v Uherském Brodě, Dolní Valy č. 887/36. Prováděl veškeré práce radiomechanické a elektrotechnické. (Situace v roce 1948)
KRAUSE Svatopluk

*20.9.1913 Hronov


úředník,mineralog
Vystudoval aranžérskou školu v Praze. Pracoval jako státní zaměstnanec v Hodoníně, Uh. Hradišti a v Uherském Brodě na odboru vnitřních věcí Městského národního výboru. V roce 1948 se stává členem Muzejní společnosti pro Moravské Slovácko a úzce spolupracuje s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě. Studuje petrografii pokřídových vyvřelin v okolí Uherského Brodu. Publikuje v odborném tisku a jeho objevy jsou významné. V muzeu instaloval mineralogickou expozici. Celá sbírka pak byla předána do oddělení geologie zlínského muzea. V roce 1973 odešel do důchodu.
KREJČIŘÍK Jiří Ing.technikNovodobý starosta Sokola v Uherském Brodě (stav rok 2011).
Od roku 2013 je starostkou Sokola v Uherském Brodě Sabina Běhůnková-Kastnerová.
Stav v listopadu 2015.
KREJČIŘÍK František
*21.7.1900 Chropyně
+1961
živnostníkDláždický mistr v Uherském Brodě Prakšická č. 16/948. Prováděl dlažbu okresních, obecních a státních silnic, dvorů a chodníků.
KRCHŇÁČEK Karel Ing.
*1936 Nivnice
technikVedoucí závodu 01 Státní statek Moravskoslovenské pomezí v Uherském Brodě v letech 1976-1986.
Začínal jako zootechnik okresu Uherský Brod. Po jeho zrušení přešel do Uh.Hradiště. Od roku 1986 pracoval na podnikovém ředitelství Statku MSP.
KRIST Jan Miroslav

*3.9.1932 Brno
+11.1.2007 Jevíčko


folklorista
Rodák z Brna, který se spolu s rodinou přestěhoval v r. 1938 do Uh. Hradiště, kde měl jeho otec obchod. Po maturitě na Obchodní akademii v Uh. Hradišti v r. 1951, nastoupil do Slováckých strojíren v Uherském Brodě jako účetní. Později nastoupil na Dům osvěty v Uherském Brodě jako tajemník. V letech 1954-56 studoval na VŠP Bratislava a FF MU Brno (studia nedokončil), roku 1956 tancoval v AUSu Praha a po restrikci souboru absolvoval zákl. voj. službu jako tanečník a konferenciér vojenského souboru Jánošík v Brně. Od roku 1956-71 byl ředitelem Závodního klubu pracujících v Uherském Brodě a v téže době vystudoval na Fakultě osvěty a novinářství UK v Praze. V období normalizace byl zbaven místa ředitele ZKP a tak v letech 1971-1990 pracoval jako frézař, skladník, účetní, zásobovač a plánovač v nejrůznějších podnicích v Uh. Brodě, Praze a Brně. Po roce 1990 pracoval jako ředitel Městského kulturního střediska později Kulturně informačního centra v Brně. V letech 1991-2007 pracoval jako a pracovník NULk Strážnice. Do folklorního hnutí se zapojil v r. 1949 jako člen souboru Hradišťan, dále působil v Uh. Brodě jako spoluzakladatel souboru Olšava 1951-1956 a 1959 až 1972. Spolupracoval s folklorními sobory Velička, Lipovjan, Rozmarýn Újezdec u Luh., Světlovan a Slovácký krúžek v Brně.
Je autorem řady olšavských pásem, členem programové rady MFF Strážnice, autor pořadů Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou. Garant a spoluautor encyklopedie-Mužské taneční projevy-verbuňk, byl iniciátorem a spoluautorem (spolu s Dr. Karlem Pavlištíkem, rodákem z Uherského Brodu) kandidatury a spoluautorem materiálů k prohlášení slováckého verbuňku za Mistrovské dílo ústního a nemateriálového dědictví UNESCO z 25.listopadu 2005.
Byl profesionálem v celém svém chování a jednání, dobrým rádcem, učitelem a kamarádem všem olšavákům tehdejší doby. Bohužel byli i v Uh. Brodě takoví, kteří mu toto záviděli... Pochován byl v Brně.
KRMENČÍK Jaroslav
*1919 Slavičín

†1987 USA

překladatel,odbojářStudoval v Uherském brodě. V roce 1939 utekl přes Slovensko a Balkán do Francie, kde bojoval v čs. jednotce a pak odplul do Anglie, kde sloužil jako překladatel německých zpráv. Po válce byl národním správcem v Jablonci, ale v roce 1948 emigroval do USA, kde zemřel. Urna s jeho popelem byla převezena na slavičínský hřbitov
KROČIL Miloš Doc.Mgr.
*1941 Vyškovec u Uherského Brodu
+29.10.2014 v Uherském Brodě
herec, pedagog,recitátor
Narodil se ve Vyškovci,na Moravských Kopanicích v roce 1941. Záhy se však rodina přestěhovala do Uherského Brodu,
kde M.Kročil prožil své dětství a mládí. V roce 1965 ukončil studium herectví na Jamu a přijal angažmá v Divadle bří Mrštíků (nyní Městské divadlo Brno), kde jako herec působí dodnes, i když od 1. 1. 2010 už jako host.
Od roku 1995 zastával funkci uměleckého šéfa souboru MdB, v letech 1998 – 2004 působil ve funkci zástupce uměleckého ředitele MdB.
Na Jamu působil jako pedagog předmětů Technika jevištní mluvy, Umělecký přednes a Teorie verše a jeho interpretace - v letech 1978 - 2008. V roce 1990 byl jmenován docentem.Účinkoval v mnoha pořadech rozhlasu a televize.Za celoživotní recitátorskou činnost získal v roce 2001 Křišťálovou Poděbradskou růži.

KRYŠTOF Vladislav, Ing.
*31.5.1958
Uherské Hradištětechnik
Starostou města Uherský Brod byl v letech 1998-2010.
Původní zaměstnání - technik v České zbrojovce Uherský Brod. Starostou byl v letech 1998-2010.
V jeho době se byly postaveny super a hypermarkety TESCO,Kaufland,Lidl,Billa, Penny Market, které zásadně změnily tvář města.
V roce 2010 byla dokončena a předána do užívání přechodová lávka přes silniční a železniční komunikace.
Vede od budovy gymnazia na ulici Vlčnovskou ke Kauflandu.
Byl vybudován plavecký areál Delfín(2003), otevřen důležitý obchvat města.
KŘENEK Vladimír
*5.4.1914 Předmostí u Přerova
+15.6.1978

úředník
Předseda Městského nár.výboru (starosta města) v letech 1952-1954.
Původní povoláni - úředník zaměstananec Zbrojovky v Uherském Brodě, tehdy Závodů Říjnové revoluce.
KŘEPELKA Vladimírhudebník
Ředitel Hudební školy v Uherském Brodě v letech 1970-1975.Učitel hry na žesťové nástroje, vedoucí dechové hudby při Hudební škole.
KŘIVDA Jan

*6.8.1913 Uherský Brod

+16.12.1940 nad Angliíletec
Zúčastnil se bojů o Anglii. Po startu z letiště East Wretham k náletu na Mannheim zahynul v troskách letounu Wellington KX-G T2577 . Současnš s ním zahynul J. Janošek a J. Toul. Pohřben je na hřbitově All Saints, Honnington, Suffolk C-10. Na sídlišti Maršov je po něm pojmenována jedna z ulic. Je také vzpomenut na pamětní desce umístěné na budově radnice v Uherském Brodě. In memoriam byl povýšen do hodnosti plukovníka.
Text Bohuslav Křivda, synovec.
KŘIVDA Bohuslav
*16.8.1903
+12.6.1984
živnostník
Truhlář, dílna v Nerudově ulici.
Převzal živnost po otci.Živnostník až do roku 1953, kdy už kolářské řemeslo zanikalo.
KŘIVDA Josef
*20.2.1930
+13.7.2015
v Havřicích
učitel
Předseda Místního nár.výboru(starosta) Uherského Brodu od 4.1.1990 (na několik měsíců).
KŘIVDA Karel

+1977
živnostník
Fotograf, ateliér na Masarykově náměstí v Uherském Brodě
KŘIVDA Karel
*
+červen 1940

živnostník
Kolář, dílnu měl v Nerudově ulici
KŘIVDOVÁ MarieučitelkaŘeditelka Základní školy Na vinohradech v Uherském Brodě v období 1970-1974.
KŘÍŽ Josef Ing.technik
Ředitel Zbrojovky Uherský Brod v období
5.5.1945-13.8.1945
Národní správce
KŘÍŽ MilanúředníkŘeditel firmy Drůbežárny Uherský Brod v letech
KUBÁNIK Ferdinandekonom
Od roku 2018 starosta města.
Člen KDU-ČSL.
KUBESživnostník, knihvazačMěl v Uherském Brodě firmu na vázání knih.
KUBÍČEK Bohumil
*5.10.1879
+6.6.1967
statkář
První majitel statku Horní Dvůr (dědeček Vladimíra Kubíčka). Měl dceru a dva syny.
KUBÍČEK Cyrilstavitel
KUBÍČEK Ivan
*1945 Uherské Hradiště
+9.9.2022 Uherské Hradiště

letecký mechanik
Ivan Kubíček se narodil v roce 1945 a své mládí prožil u rodičů v Uherském Brodě. Tam navštěvoval základní školu. Jeho největším zájmem byla již od mládí letadla. V době návštěvy základní školy chodil a aktivně pracoval v letecko modelářském kroužku v Uherském Brodě.
Jeho snem však bylo vždy skutečné létání. Životním vzorem mu byl jeho strýc Vladimír Kubíček, který byl pilotem RAF a padl v roce 1941.
Po ukončení základní školy nastoupil do učňovské školy v Letu Kunovice, kde se vyučil v oboru leteckého mechanika. Po vyučení zůstal v továrně Let Kunovice a pracoval jako letecký mechanik na servisním oddělení, kde se kromě jiného s pečlivostí jemu vlastní staral o tovární dvoustovku.
Začátkem 60. let se stal členem aeroklubu Kunovice a to byl počátek jeho celoživotní a nekonečné letecké dráhy, kterou započal plachtařským výcvikem. Létání se mu stalo jediným smyslem jeho života.
Průběžně se zdokonaloval a stal se plachtařským instruktorem, později i pilotem a také instruktorem létání motorových letadel. Od roku 1976 byl náčelníkem Slováckého aeroklubu Kunovice a ve funkci leteckého inspektora setrval mnoho dalších let.
Jeho pilotní a instruktorské zkušenosti byly legendární. Létal snad všechna československá sportovní letadla a přeškolil na ně stovky či možná tisíce pilotů, stejně tak udělal nepočítaně pilotních zkoušek na větroních, motorových větroních i motorových letadlech. Jeho drobné rady a doporučení si spousta z členů aeroklubu pořád pamatuje a dál je šíří, aniž už se ví, že nepochází z letové příručky daného letadla, ale z Ivanovy studnice zkušeností. Také prováděl vysazování parašutistů, nejen z L-410 a také vlekal Čmelákem větroně z polí. V neposlední řadě létal také v Aerotechniku Kunovice, kde pomáhal se zálety po opravách i se zkouškami prototypů různých verzí Vivata.
Jeho znalosti ale nebyly omezeny pouze na samotné létání. Na práci leteckého mechanika v Letu navázal v aeroklubu, kde se po dlouhé roky zásadně podílel na údržbě a opravách techniky jak pro místní aeroklub, tak pro řadu ostatních, nejen českých a slovenských aeroklubů. Této činnosti se ostatně věnoval i po ukončení kariéry aktivního pilota a odchodu do důchodu. Nadále tak pomohl udržovat ve vzduchu spoustu letadel po celé republice – ať už radou na základě svých rozsáhlých zkušeností nebo schopností sehnat jinak nedostupné díly. Stejně tak podporoval letecké muzeum v Kunovicích a zajistil či pomohl zajistit některé exponáty.
V roce 2001 omezil ze zdravotních důvodů létání a toto v důsledku zhoršení zdravotního stavu posléze ukončil.
Celou dobu činnosti v aeroklubu jej v podstatě neopustil. V aeroklubu žil a také bydlel. V roce 2019 se odstěhoval z aeroklubu ke své neteři do Ostrožské Nové Vsi, odkud měl blízko na letiště. Počátkem měsíce srpna tohoto roku se však jeho zdravotní stav zhoršil a byl hospitalizován v nemocnici v Uherském Hradišti, kde v důsledku průběhu nemoci zemřel v pátek dne 9.září 2022 - a ve věku 77 roků „se vydal na svůj poslední let.“
KUBÍČEK Jaroslav, Ing.
*12.6.1907 Pašovice
+29.8.1965


statkář
Předseda Místního nár.výboru (starosta) Uherský Brod v letech 1948-1949.
V jeho době upravena silnice od školní budovy nad muzeem a muzeu slíben celý trakt vlevo od silnice.13.6.1948 byla odhalena pamětní deska padlým pilotům ve II.svět.válce
Byl majitelem statku Horní dvůr, dnes statek vlastní jeho syn.
KUBÍČEK Vladimír
*11. 1O. 1913 Uherský Brod
†17. 4. 1941 Mezi Roormundem a Weertem (Holandsko)

účastník odboje
V roce 1929 ukončil v Uherském Brodě čtvrtou třídu na reformním reálném gymnáziu. Poté odešel do Opavy, kde studoval na vyšší hospodářské škole, kterou ukončil maturitou.
V roce 1933 narukoval do prezenční vojenské služby v čs. armádě a byl zařazen do školy pro důstojníky pěchoty v záloze. Tuto absolvoval v roce 1934. Po ukončení prezenční služby se přihlásil do další činné služby v čs. armádě a po absolvování další školy se stal důstojníkem z povolání v hodnosti poručíka letectva.
Po okupaci v roce 1939 /spolu s kamarády, Janem Křivdou a Františkem Louckým) "odchází" 19.12.1939 přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie kde je 15.4.1940 v Bělehradě odveden do čs. zahraniční armády a odtud je 12.5.1940 do Francie, do čs. jednotky v Agde. Po vojenském zhroucení Francie se dostal do Velké Británie, kde byl na základě vojenské hodnosti přidělen k "311 československé bombardovací peruti" na letišti v Honingtonu, odkud se jako pilot- navigátor zúčastňoval náletů nad okupovanou Evropu. Při náletu dne 17.4.1941, s letounem Welington KX-J, byl palbou německého protiletadlového dělostřelectva sestřelen a zřítil se v Holandsku u silnice z Roormondu do Wertu a zemřel. Byl pohřben na civilním hřbitově ve Wenloo, odkud byly později jeho ostatky přeneseny a uloženy na vojenském válečném hřbitově "Jonkerbos-Nijmengen" (hrob 12-A-9)
KUBÍNOVÁ Jana
*8.7.1957
výtvarniceZaložila firmu s názvem "Jana K." V roce 1995.
Sídlo firmy U Fortny 2158 Uherský Brod
Předmět podnikání: výtvarná a designerská činnost
Stav:listopad 2011
KUBIŠOVÁobchodniceSpolu s Vrágovou je od roku 1992 majitelkou obchodu Pánské oděvy Styl na ulici Komenského č.202 v Uherském Brodě
KUČERA Jan
*24. 3. 1860 Uherský Brod

†1. 4. 1919 Uherský Brod

archeolog
Učitel a majitel továrny na zpracování ovoce v Uherském Brodě, spoluzakladatel místního muzea v roce 1898, kdy věnoval brodskému muzeu své archeologické a numismatické sbírky a sám je instaloval. V letech 1898 vyvíjel rozsáhlou průzkumnou činnost na uherskobrodsku, veselsku a kyjovsku, od roku 1911 byl okresním konzervátorem pro okresy Bojkovice a Valašské Klobouky. Publikoval v časopisech Český lid a časopis VSMO: Jeho životním dílem jsou Paměti královského města Uherského Brodu.

KŮDELA Cyril
*15.2.1890
+10.5.1957
zemědělec
Zastával funkci starosty Těšova 22 let v období 1923-1945.Těšov byl v té době považován za
jednu z finačně a hospodářsky nestabilnějších obcí v celém uherskobrodském regionu.
Ve 30.letech byl předsedou Okresního sboru starostů.
Až do konce svého života pracoval jako obecní tajemník.
Kůdela Václav Prof.Ing.DrSc
*1936 Těšov
+2022 Praha
vědecký pracovník
Syn Kůdely Cyrila -starosty Těšova,strýc Patriotky Věry Kudelové.
Byl profesorem fytopatologie a ochrany rostlin a naším předním specialistou v oblasti rostlinné bakteriologie. Byl dlouholetým vedoucím vědeckým pracovníkem Odboru rostlinolékařství Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni a v devadesátých letech minulého století také jeho ředitelem. Jeho rozsáhlá vědecká, tvůrčí, odborná, organizační a publikační činnost zasahuje také do řady jiných odborností v oblasti rostlinolékařské péče.
Profesor Václav Kůdela vystudoval Střední zemědělskou školu v Přerově (1953-56) a poté Agronomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně (1956-61), kde již působil jako pomocná vědecká síla. Po několikaleté praxi ve funkci agronoma a předsedy JZD, nastoupil v roce 1964 do Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni a setrval zde v řádném pracovním poměru a intenzivní úspěšné vědecko-výzkumné činnosti v oboru zemědělské fytopatologie a rostlinolékařské bakteriologie až do roku 2013. Působil v řadě vědeckých rad, odborných komisí a institucí, včetně mezinárodních organizací v oblasti péče o zdraví rostlin. Kromě mnohých článků a dalších knižních publikací je autorem knih Obecná fytopatologie a Rostlinolékařská bakteriologie, které slouží jako vysokoškolské učebnice, a angažoval se ve výchově nových vědeckých pracovníků. Z pověření ministra zemědělství v roce 1997 řídil ustavení Státní rostlinolékařské správy a podílel se na tvorbě nové rostlinolékařské legislativy
KUDLÁČEK Ivanučitel
Učitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě v letech 1952-1956
KULKA Jan Judr.advokátBydlel v Uherském Brodě v Hradišťské ulici; jeho dcera se provdala za syna hoteliéra Zdráhala.
KUNČAR Patrik Bc.
*27.2.1973
Uh.Hradištěgeodet,starosta,
senátor
Od roku 2010 do roku 2014 a od roku 2014 starosta města za stranu lidovou. Od roku 2013 zvolen senátorem za region Východní Morava.Spolu s místostarosty ing.Vránou-Nezávislí,ing.Hrdým za ODS od roku 2010 a pak od 2014 se realizovalo mnoho významných investičních akcí:
Dopravní terminál(rekonstrukce nádraží)
Rekonstrukce Masarykova náměstí
Rekonstrukce Náměstí 1.Máje
-rekonstrukce Velkých schodů se jmény osobností města)nápad Patriotů).
-výstavba a otevření nové ZUŠ(zákl.umělecká škola) na Horním náměstí
rekonstrukce "Kachlíkárny" na Masarykově náměstí aj.
KUNDRATA Jan
*12.5.1898
+19.12.1976
učitel
Účastník odboje proti fašismu běhen II.svět.války.
Učitel, ředitel Osmileté základní školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě.
Ve funkci ředitele školy působil v letech 1953-1959.
KVAPIL FrantišekživnostníkJako krejčí vlastnil v Uherském Brodě ul.Bří.Lužů 116 krejčovský závod. (Situace v roce 1948)
KYRMEZER Pavel
*první polovina 16. stol.

†19. 3. 1589 Uherský Brod

dramatikProtestantský duchovní, který působil působil ve Strážnici, Bořitově, Uherském Ostrohu (církevní správce 1572-5) a v Uherském Brodě. Jako autor aktualizoval biblické náměty Psal latinsky a česky a je autorem her Komedie česká o bohatci a Lazarovi, Komedie nová o vdově a Komedie o Tobiášovi.
V těchto hrách byl překročen tradiční rámec latinských her. Autorovi se podařilo vytvořit nový typ renezančního dramatu a to pohotovou aktualizací tradiční biblické tématiky.
LANG FrantišekhodinářSestrojil první hodiny pro nově postavenou radnici, jejíž stavba byla ukončena vztyčením sochy Spravedlnosti na radniční věž v r. 1715. Hodiny pak roku 1723 doplnil soškou Černého Janka, který zvoní minutu před uplynutím každé celé hodiny.
LANGER M. H.živnostníkProvozoval zasiltelství a obchod se stavebninami a palivem na adrese Uherský Brod, ulice Bří Lužů. (Situace v roce 1948)
LAKSAR StanislavučitelŘeditel Základní školy Na vinohradech v letech 1962-1970.
LEČBYCH Stanislav ing.technikPůvodně elektroinženýr.Mesit Uherské Hradiště,Vojenský opravářský závod Uherský Brod.Od roku 20..
ředitel Městské nemocnice s poliklinikou v Uherském Brodě.
Stav prosinec 2012.
LEGÁTOVÁ Květa - rozená Věra Hofmanová

* 3.1.1919 Podolí u Brna
+ 22.12.2012spisovatelka
Vystudovala matematiku a fyziku a po krátkém válečném působení na brněnské konzervatoři, kde vyučovala němčinu, půsbila na jednotřídkách v Beskydech a Kopanicích. Na uherskobrodském gymnáziu byl jejím žákem např. dr. Jiří Pavelčík. Jako politicky nespolehlivá byla často překládána z jedné školy na druhou. Z oblasti slováckých Kopanic a z Valašska čerpala náměty pro své baladické povídky, které začala psát v 90. letech minulého století, po své sedmdesátce. Květa Legátová si svůj pseudonym zvolila podle jména své kamarádky, známé brněnské ochránkyně zvířat. Její kniha Želary (2001) byla nejspíše inspirována prostředím Starého Hrozenkova, kde také učila. V roce 2001 získala Státní cenu za literaturu. Film Želary natočený podle její předlohy byl kandidátem na udělení filmové ceny Oskara v Los Angeles v roce 2005. Další knihy, které napsala: Jozova Hanule (2002), Mimo tento čas, Nic není tak prosté (2006). Byly vydány také sbírky jejich rozhlasových her. Pro každého nebe, Labyrint 2003, Posedlá a jiné hry, Paseka (2004). Žila a tvořila v Brně
LEHOTSKÝ Izidorředitel školyPrvní ředitel Zemědělské zimní pokračovací školy (1892) a Hospodářské školy (1899) v Uherském Brodě.
LEKEŠ Jaroslav
*2. 3. 1928 Uherský Brod

†9. 1. 2002
obilnářský specialista
V letech 1958-62 byl vedoucím výzkumné stanice v Opavě v letech 1970-89 ředitelem Výzkumného a šlechtitelského ústavu obilnářského v Kroměříži. V letech 1974-90 byl členem předsednictva ČSAZ.

LEKEŠOVÁ MarieobchodniceOd roku 2003 vlastní prodejnu Textilní zboží - galanterie na Masarykově náměstí č. 102 v Uherském Brodě
LEŠENAR Josef
*9. 1. 1885 Litovel

†1967

pedagogOd roku 1909 byl profesorem na reálce v Litovli a později ředitelem gymnázia v Uherském Brodě. Byl členem zastupitelstva a městské rady. Po roce 1918 byl místostarostou a později starostou Sokola a zasloužil se o stavbu sokolovny. Stál při zakládání církve československé, působil ve spolku Smetana a spolupracoval s Litovelským krajem. Po roce 1948 byl násilně vystěhován z města do Řimi
LETOCHA Václav František
*13. 8. 1669 Dřevohostice

+ 21.3.1738 Uherský Brod


kronikář
Pocházel z Dřevohostic, kam se jeho otec přiženil z Orlové na Těšínsku s Václavovou matkou Ludmilou, rozenou Suchánkovou. Z devíti dětí byl Václav čtvrtý v pořadí avšak prvorozený syn. Rodiče mu dopřáli vzdělání. Po studiích na moravských jezujitských gymnáziích v roce 1692 jako třiadvacetiletý se objevil jako úředník na brodské radnici a zastával důležité místo městského písaře a kronikáře. V roce 1699 zasedá v městské radě a v roce 1707 převzal úřad městského syndika. Již za tři roky po příchodru do Uherského Brodu se oženil s jednadvacetiletou dcerou brodského měšťana, krejčího, Václava Manšveta, který v tu dobu zastával úřad purkmistra. Manželství zůstalo bezdětné. Spolu s primátorem Pavlem Hájkem byli hybnou silou města v první polovině 18.století. Za jejich působení se postavila nová radnice a bylo jejich přičiněním zrušeno nevolnictví měšťanstva. Napsal Dějiny Uherského Brodu a vlastnil barokní dům čp. 137.
LEV Vilém z Kounic
*1614
+1655
feudálNástupem Viléma, jako držitele města, nastala tvrdá a bezohledná politika rodu.
29.6.1642 otevřelo město Uherský Brod brány švédskému vojsku ,které pod vedením pluk.Andersona město vypálilo.
Uherský Brod upadal do stále větších dluhů a břemen,což vrchnost využívala k tomu,aby získala poslední
zbytky městského majetku.
LEŽÁK Arnold Theol.Dr.
OPraem
*3.1.1701 Uherský Brod
+9.7.1774 Czorna v Uhrách
rektorRektor olomoucké university v letech 1765-1766
LHOTSKÝ Karel vlastním jménem Lysý

*1849 Petrůvka u Slavičína

†25. 1. 1925 Uherský Brod

spisovatelByl knězem v Buchlovicích, Horní Lhotě u Luhačovic a v Uherském Brodě, populární byly jeho cikánské humoresky z jalovcového kraja, za něž si vysloužil přezdívku cikánský farář.

LIPOLD Richard
*1883
+1947
živnostník,hostinskýV Uherském Brodě na Mariánském náměstí č. 308 měl hostinec.
LOUCKÝ František
*2.10.1912 Brumov
+16.6.1988 Brumov
pilot,odbojář,obchodníkV Uherském Brodě se učil v papírnictví.Pak odešel do Brna 1934 začal jako sportovní pilot, v Praze prodělal výcvik pilota turistických letadel.
V Anglii létal u 312.stíhací perutě(1942). Na podzim 1943 spolu s Fr.Fajtem a dalšími odchází na východní frontu. Létá u 1.čs.stíhacího pluku v SSSR.Z´častňuje se Slovenského národního povstání.(1944).
V roce 1946 mu vychází kniha Zůstal jsem sám.
Po válce žije v Brumově,kde v roce 1988 umírá.
LUDVÍK JindřichučitelŘeditelka Základní školy Na Vinohradech v Uherském Brodě v letech 1970-1971.
LUHAN Václav
*nar. 23. 3. 1905 v Plzni
+15.10.1941 v Kounicových kolejích popraven
učitel
Václav Luhan (nar. 23. 3. 1905 v Plzni). Ještě před válkou se rodina přestěhovala do Uh. Brodu a učil na odborné stavební škole. pak odešel učit na průmyslovou školu do Uh. Hradiště. Byl aktivním členem Brodského Sokola. V roce 1941 se přestěhovali do nového rodinného domu č. p. 1345, který si sám Václav Luhan vyprojektoval. Jako velitel dopravního oddělení a technické služby Obrany národa rozvážel a opatřoval zbraně, střelivo a inicioval sabotáže.
Byl zatčen 15. 9. 1941 a přesně za měsíc 15. 10.1941 v Kounicových kolejích popraven.
Je to tatínek Z.Luhanové/teď asi Peterkové/ a dědeček Pavla Králíka.
Jeho dcera je p. Zdena Králíková, učitelka, její syn bydlí naproti učňáku zednického, úplně dolů na rohu. vedle E. Sušilové, paní PhMR Králíková pracuje v Max lékárně v Kauflandu.
Informace a vložení na web dne 11.4.2015

LUKÁŠ JosefživnostníkNa ulici Bří Lužů vlastnil obchod s ovocem a zeleninou a prodej lahůdek. (Situace v roce 1948)
LUKEŠOVÁ Jana ing.
rozená Kmentová
*28.9.1967podnikatelka
Po vystudování gymnazia v Uherském Brodě pokračovala ve studiu na Vysoké škole Chemicko-technologické v Praze. Vrátila se do Uherského Brodu, kde zprvu jako zaměstnanec firmy na výrobu dekorativní kosmetiky s polskou účastí, se vypracovala až na majitelku samostatné firmy Jenny Lane s původními, nepřevzatými receptůrami na výrobu dekorativní kosmetiky.Firma Jenny Lane na výrobu dekorativní kosmetiky.
Jana Lukešová má svůj dům na Náměstí Svobody v Uherském Brodě.J.Lukešová je dcerou J.Kmenta,vnučkou J.Kmentové, pravnučkou J.Peši a Eduarda Kmenta. Od roku 2011 je člen výboru Občanského sdružení Uherskobrodští patrioti.
Firma založena v roce 1995.
Adresa firmy: Předbranská 415 Uherský Brod
Stav leden 2012.
LUX Josef
*1922 Uherský Brod
+2005 Uherský Brod
technikPředseda JZD Uherský Brod v letech 1958-1960.
LUŽA Bohuslav
*16.8.1892 Uherský Brod
+7.5.1945 Buchenwald

+ 7.5.1945 Buchenwald
starosta města Uherského Brodu
Starosta města Uherský Brod v letech 1932-1939.
Narodil se v rodině obuvníka Václava Luži a Juliany rozené Holáskové. Po vystudování brodského reálného gymnázia v r. 1911 začíná studovat na české technice v Brně avšak pro zhoršený zdravotní stav studia zanechá a ze stejného důvodu nedokončil studium práv. Nastupuje jako úředník v Občanské záložně, od r. 1015 ve Spořitelně města Uh. Brodu. Je činný v Sokole a je předsedou Českých národních socialistů. V r. 1928 a 1935 je zvolen do zemského zastupitelstva v Brně, v r. 1938 poslancem Národního shromáždění. Byl typem moderního demokratického politika, odhodlaným vlastencem, díky svému sociálnímu cítění byl populární u široké veřejnosti. V r. 1932 se stává starostou města, několik let před tím je členem zastupitelstva. Za jeho působení ve funkci starosty v letech 1932-1939 vzrostl rozmach budování města; bylo postaveno koupaliště a v roce 1936 byla založena Česká zbrojovka, která zahájila výrobu 2.1.1937. Na začátku okupace 1.9.1939, je spolu s dalšími čelními představiteli politických stran a veřejného života ve městě i ve státě, zatčen gestapem a deportován do koncentračního tábora v Dachau, v roce 1941 do Buchenwaldu, kde se po šestiletém věznění dožije osvobození, ale 7.5.1945 náhle umírá. Po válce je vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem 1939. V manželství s Bertou, rozenou Večeřovou, se jim narodily dvě děti, Miroslav (1918-1993) a Milena, provdaná Chmelařová (1922-2007). V Uherském Brodě je jeho jméno společně s bratrem Vojtěchem, uvedeno na pamětní desce obětem 2.světové války a jedna z hlavních uluic ve městě nese název Bří Lužů.
LUŽA Miroslav
*25.1.1918
+18.12.1993
úředníkSyn starosty Bohuslava Luži.
Ředitel Fruty, bývalé Hladišovy továrny na zpracování ovoce na Vlčnovské ulici v Uherském Brodě, později Slovácké konzervárny, v padesátých letech XX.století.
LUŽA Radomír
* 17.10.1922 Praha
historik, exilový
Narodil se v rodině uherskobrodského rodáka generála V.B.Luži. Když bylo Radomírovi 15 let, v r. 1937, byl V.B. Luža jmenován divizním generálem a ustanoven zemským velitelem v Brně, t.zn. nejvyšším vojenským činitelem na Moravě. V r.1941 přešel do ilegality a organizoval odboj na Českomoravské vrchovině. Radomír nastupuje po maturitě do Baťových závodů ve Zlíně, ale na podzim 1941 odchází za otcem. V říjnu 1944 zastřelili čeští četníci v Hříšti uu Přibyslavi generála Lužu. Radomír v čele partyzánského oddílu pomstil generálovu smrt, přepadli četnickou stanici a 4 četníky zastřelil. Ke konci války velel R. Luža asi osmisetčlenné partyzánské brigádě, která operovala v okolí Brna. Po válce vstupuje do sociální demokracie, stačí ještě dostudovat práva na Masarykově univerzitě v Brně, ale již v březnu 1948 odchází i se svou budoucí ženou Libuší do emigrace do Rakouska, později do Švýcarska, Francie, je politicky činný, spolupracuje s tehdejšími čelnými politiky v emigraci. V létě 1948 se tajně vrací do Prahy aby, ve službách francozské zpravodajské služby, připravil odchod prezidenta Beneše na Západ. Pro špatný zdravotní stav prezidenta se plán neuskutečnil. V r.1953 odchází do USA, kde získává dojktorát z historie, přednáší moderní středoevropské dějiny na univezitě v Tulane Univerzity v New Orleansu, několik let žije ve Vídni, napsal řadu knih. Po pádu komunistického režimu v r. 1989 se R. Luža vrací do ČR, aktivně se podílí na obnovení sociálně demokratické strany. Byl jmenován docentem, později profesorem na Masarykově univerzitě v Brně, kde nějakou dobu i přednášel. Za odbojovou činnost byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939, medailí Za chrabrost. Je nositelem čs. vyznamenání Za zásluhy, Řád T.G.Masaryka. Rakoský prezident jej vyznamenal Čestným křížem pro vědu a umění. V roce 2002 vydal knihu svých vzpomínek The Hitler Kiss, český překlad vyšel pod názvem V Hitlerově objetí. Do své vlasti se rád vracel, navštěvoval v Uherském Brodě několik přátel z mládí a svoji sestřenici Milenu Chmelařovou, rozenou Lužovou.
LUŽA Vojtěch Boris
*26. 3. 1891 Uherský Brod

†2. 10. 1944 Hříště u Přibyslavi

generál československé armádygenerál československé armády
Narodil se v Uherském Brodě v rodině Václava Luži a Juliany, rozené Holáskové. Po maturitě na brodském gymnáziu začal studovat elektrotechniku na Vysokém učení technickém v Brně. Studia nedokončil, vypukla 1. světová válka. Je odveden do armády. 22.12.1914 odjíždí v hodnosti kadeta jako velitel čety na ruskou frontu. 29.srpna 1915se dostal do ruského zajetí. V dubnu 1916 se v zajateckém táboře přihlásil do srbských legií a jako poručík srbské armády je raněn v bojích na rumunské frontě. Po založení československých legií přešel v dubnu 1917 k československé brigádě, zúčastnil se jako velitel čety památné bitvi u Zborova. Za statečnost v boji byl vyznamenán a povýšen do hodnosti poručíka. V průběhu přepravy čs. legií po sibiřské železnici se osvědčil v mnoha bojových střetec s bolševickými jednotkami. V lednu 1920, jako major a zástupce velitele 2. střeleckého pluku, velel 19. transportu legionářů vracejících se do vlasti na lodi Madawska. V československu nastoupil V.B.Luža dráhu důstojníka čs. armády. V hodnosti podplukovníka je jmenován velitelem 5.pěšího pluku v Praze a v roku 1923 ukončuje kurz pro důstojníky generálního štábu. Stává se přednostou operačního oddělení hlavního štábu. V prosinci 1930 je jmenován v hodnosti brigádního generála , velitelem 1.horské brigády v Ružomberoku. V r. 1932 byl vyslán na stáž na Vysokou školu válečnou v Praze a v Paříži a 16.června 1932 se stal velitelem pražské válečné školy, československé akademie generálního štábu. V roce1935 je určen velitelem sboru v Trenčíně, od listopadu 1935 v Olomouci, k 30.11.1937 přebírá velení zemského velitelství v Brně. Po obsazení českých zemí v březnu 1939odchází od armády a jako státní zaměstnanec je převeden do odboru ministerstva veřejných prací. V létě 1941 odchází do ilegality a ukývá se na různých místech v Čechách a na Moravě, zapojuje se do odboje. Postupně se stává jednou z vůdčích osobností, spolu s prof. Josefem Grňou a Josefem Císařem slučují významnou částdomácího odboje pod velení Rady tří (Luža,Grňa,Císař). Jsou ve styku s exilovou londýnskou vládou a připravují ozbrojené povstání v týlu německých vojsk na území Čech a Moravy. V roce 1944 se gestapu podařilo odhalit některé Lužovy kontakty a z generála se stává štvanec putijící po Českomoravské vysočině z místa na místo. Při přesunu 28. září 1944 z Říčan u Prahyna Novoměstsko se splečně s pobočníkem Josefem Korešem zastavili 2.října v hospodě v Hříšti u Přibyslavi. Zde byl Luža při přestřelce s českými protektorátními četníky zastřelen, poručík Koreš, těžce raněný se zastřelil. Jako odvetu přepadla 26.října 1944 partyzánská skupina , pod vedením jeho syna Radomíra, četnickou stanici v Přibyslavi a 4 četníky popravila, pátý přežil. Generál Luža byl nositelem mnoha vyznamenání z legionářského a meziválečného období. Vysoké učení technické v Brně mu udělilo in memoriam titul inženýra. V říjnu 1946 byl, spolu sdalšími čelnými představiteli vojenského odboje, povýšen in memoriam do hodnosti armádního generála. Z manželství V.B.Luži a Milady, rozené Večeřové, se narodil syn Radomír (1922-2009), pozdější významný exilový politik a historik.V Uherském Brodě je jeho jméno, společně s bratrem Bohuslavem uvedeno na pamětní desce obětem 2.světové války a jedna z hlavních ulic města nese název Bří Lužů.
28. října 2022 mu propůjčil prezident M. Zeman nejvyšší státní vyznamenání Československý řád Bílého lva. Vyznamenání převzal předseda Nadace bratří Lužů a pravnuk Vojtěcha Luži-Bohuslava, Michal B. více:nadacebl.cz
LUŽNÝ Jaroslav
*1889
+1952
Starosta města Uherský Brod v letech 1928-1932.
Vybudována silnice k novému nádraží
-upraveno náměstí Svobody a postaven na něm pomník padlým v 1.svět.válce
--regulace řek Olšavy a Korečnice
-dlážděny některé ulice a opravena v rove 1929 budova radnice
-roku 1931 dokončena stavba sokolovny a stadionu
-pokračováno ve stavbě kanlizace a 1932 dokončena stavba vodovodu.
MACA Karel
*14.2.1937 Přečkoviceprofesor
Profesor matematiky a fyziky na gymnaziu, ředitel gymnazia Uherský Brod v letech 1992-1997.
Do roku 1974 učil na gymnáziu ve Valašských Kloboukách.
MAHDAL Vlastimil
*14. 3. 1955 Uherské Hradiště

malíř
Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti obor užitá a dekorativní malba. Pracoval jako výtvarník Domu kultury Uherském Brodě, kde od narození žije a tvoří. Spolupracoval také s televizí. Od roku 1999 je členem Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí se sídlem v Uherském Brodě. Dále je členem Unie výtvarných umělců a Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy.
MAHDALOVÁ Hana
*9.11.1952 Uherské Hradištěučitelka
Ředitelka Základní umělecké školy v Uherském Brodě od roku 1995,(stav duben 2011).
MAKOVSKÝ Vincenc
*3. 6. 1900 Nové Město na Moravě

†28. 12. 1966 Brno

sochař
Čelní představitel meziválečné avantgardy. Po studiu na pražské AVU u prof. Obrovského, Štursy a Kafky pracoval v Paříži. Nejzávažnější část jeho tvorby vznikla v letech 1935-45 ve Zlíně. V roce 1952 se stal profesorem na pražské AVU. Jeho dílo navazovalo na civilismus, ve dvacátých letech pracoval pod vlivem kubizmu, potom surrealizmu a nakonec došel k abstrakci. Známá je jeho socha T. G. Masaryka v Bystřici pod Pernštejnem, sochy J. A. Komenského v Uherském Brodě a holandském Naardenu a socha Studentka mluvící k lidu ve Zlíně. Plodně zasáhl i do užitného umění a výstavnictví.

MÁLEK Lubomír
*21.6.1945 Korytná
+30.10.2021 Uherský Brodhudebník
Hudebník, zpěvák, upravovatel a organizátor, výrazný představitel hudebního folkloru uherskobrodského Dolňácka a moravských Kopanic.
Narodil se v obci Korytná, dnes žije v Uherském Brodě.
Jeho muzikantský životopis se začal psát v souboru Korytňan (1958–1964), kde hrál na housle. Rok základní vojenské služby strávil jako kontrabasista brněnského souboru Jánošík.
S uherskobrodskou Olšavou je spjat už od roku 1959. Postupně zde působil jako kontráš, klarinetista, houslista a konečně též sólový zpěvák. Po odchodu primáše Jaromíra Procházky se stal v roce 1970 jeho nástupcem, zároveň se ujal funkce uměleckého vedoucího celého souboru. S tím souvisela i zvýšená aktivita v oblasti úprav lidových písní a tanců.
Jeho zájem se přirozeně (ale i z hrdosti rodáka) upínal k Uherskobrodsku a Kopanicím. Výrazně přispěl k rozšíření povědomí o hudebním folkloru těchto regionů – a nepochybně i k jejich značné oblibě. Ostatně materiál svého kraje uplatnil nejen v domovské Olšavě, ale také při spolupráci s BROLNem, OĽUNem, CM Jaroslava Čecha a VUS Ondráš.
Zásluhou Lubomíra Málka vydala Olšava řadu zvukových nosičů a představila se
v rozhlasových i televizních pořadech.
V roce 2011 předal Lubomír Málek pomyslné primášské žezlo CM Olšava
Tomáši Zubrovi.
V roce 2010 mu byla udělena Cena Města Uherského Brodu.

MALÝ Oskar
*5.2.1876
+13.12.1948
farářSpoluzakladatel a první farář církve Československé-husitské v Uherském Brodě.
MANN FrantišekživnostníkStrojní stolářství. Vyráběl veškerý nábytek a stavby na adrese Uherský Brod, Těšovská ul. č. 84. (Situace v roce 1948)
MANN KarelživnostníkNábytkové stolářství. V Provazní ulici v Uherském Brodě měl výrobu veškerého vnitřního zařízení. (Situace v roce 1948)
MAŇÁK Pavel, MUDr.
*1.10.1940 Zlín
lékař
Dětství a studentská léta prožil v Uherském Brodě a Uherském Hradišti, kde absolvoval gymnazium, potom vystudoval Lékařskou fakultu MU v Brně a pracoval v nemocnicích v Tanvaldě a Olomouci, kde je dnes primářem Traumatologického oddělení Fakultní nemocnice. Absolvoval řadu studijních pobytů a s Nadací člověk v tísni pracoval v Sarajevu. Publikuje ve Vlastivědném věstníku moravském, je autorem skript a řady odborných publikací a držitelem Ceny Chirurgické společnosti
MAREK Jaroslav
*1908
+1982
živnostníkV Uherském Brodě na Masarykově náměstí měl provozovnu autoelektrikou.Stav kolem roku 1948.
MARTINÁKúředníkŘeditel firmy PIVOVAR JANÁČEK Uherský Brod v pronájmu firmy Rekola.
Období 1998-2000.
MARTINEC Jiří Ing.technik
Ředitel Zbrojovky Uherský Brod v letech 1.10.1990-28.2.2001
MARTINELLI Domenico
*1650
+1718
architektMistr architekt vrcholného baroka.
V Uh.Brodě je to návrh chrámu k poctě Neposkvrněného
početí P.Marie,Panského domu,sloupové síně dnešního Komenského muzea,Městského špitálu
- dnes Nadační dům,přestavbu
části zámku z.baraník původně panskou stáj.
MASAŘ JosefobchodMajitel obchodu Textil na ulici Kounicova č. 76 od roku 2003
MASLOWSKI Stanislav, JUDr.hejtmanOkresní hejtman okresu Uherský Brod v letech v letech 1896-1903
MATĚJÍČEK živnostníkProvozoval hostinec a řeznictví U Matějíčků v ulici Bří Lužů. (Situace v roce 1948)
MATULÍK Jaroslav Ing.
*17.7.1921 Zlín-Příluky
+20.2.1992 Uherský Brod
technikŘeditel Slováckých strojíren Uherský Brod v letech 1970-1981
MATYÁŠ Ladislav
*1902
+1958
obchodníkVedl v Uherském Brodě Mariánské nám.11 koloniál, lahůdky. (Situace v roce 1948)
MATYÁŠ Korvín
*23.2.1433 Kluž(Rumunsko)
+6.4.1490 Vídeň


král uherský a český
Král uherský a český 1469 - 1470 .Vydal v roce 1469 městu Uh.Brod privilegium ve kterém se praví,že město nesmí být zastaveno nebo prodáno.Bohužel král Vladislav privilegium nedodržel.
MATZENAUER JanučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1872-1880.
MATZENAUER Karel, JUDr.právníkOkresní hejtman okresu Uherský Brod v letech 1868-1880
MÁŤA KarelučitelŘeditel Základní školy Na vinohradech v Uherském Brodě v období 1990-1991.
MAXMILIAN OLDŘICH z Kounic Rieterberku
*1679
+1746
feudálZdědil panství Uherský Brod v r.1705.
Zástával četné funkce ve veřejném a politickém životě.
Byl komořím císaře KarlaVI.Proslavil se pokusem o splavnění Moravy,
založením stavovské akademie v Olomouci a stavbou císařské silnice z Olomouce do Brna,
MEDŘITZKÝhostinskýProvozoval v Uherském Brodě Hotel Medřitzký a Stanici klubu československých turistů. Nabízel pohostinské pokoje, domácí kuchyni, Prazdroj a uherskobrodské piva.(Situace v roce 1930)
MĚCHURA Jiří Ing.
*3.7.1940 Dubňany
+ 25.11.1995.
technikŘeditel Slováckých strojíren Uherský Brod v letech 1990-1992.
Vystudoval FSVUT Brno, od r.1962 pracoval ve Slov. Strojírnách, posléze jako ředitel.
Zdroj:Jana Měchurová manželka(rok 2011)
MELČÁK Dominik

* 22.12.1880 Uherský Brod
+ 31.5. 1968 Uherský Brod
učitel, dirigentŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1935-1939.
Podařilo se mu v roce 1926 obnovit pod hlavičkou Sokola činnost ženského pěveckého sboru, který pak vedl až do roku 1932. V letech 1931 až 1932 vedl mužský a smíšený sbor.
MENDLIK WilhelmhejtmanOkresní hejtman okresu Uherský Brod v letech 1942 -1943.
MENTZL Pavel
*1879 Třebíč
+1940 Uh.Hradiště
úředníkŘeditel Berního úřadu v Uherském Brodě.
Manželka Štěpánka, roz. Giržíková.
Patřil mezi tzv."Búdaře."
MENTZL Pavel ing.
*1943 Uherský Brod
+12.1.2012 Uherský Brodzootechnik
Narodil se v Uherském Brodě v rodině sládka pivovaru Janáček jako syn Pavla Mentzla staršího a jeho ženy Jiřiny rozené Vodičkové. Střední školu absolvoval v Uh. Hradišti a vysokou školu v Nitře, kde získal titul inženýra. V roce 1965 se vrátil do Uherského Brodu a se svou ženou Ludmilou vychoval tři děti. Pavla, Michala a Martu.
Dlouhá léta pracoval jako zootechnik. Byl členem Sokola a po odchodu do důchodu se stal vášnivým turistou. Jeho zájem o rodiný rodopis, kdy znal jména, manželské vazby a příbuzenské vztahy několika generací Mentzlů, ho přivedl do řad členů o. s. Uherskobrodští patrioti, kde se stal platným a svými vědomostmi přispívajícím členem.
MĚŠŤAN František Dr. Ing.
*28.3.1896 Rychmanov (dnes Újezd u Brna)

+ 15.2.1945 Brno
technik,odbojář

Byl znamenitým odborníkem, mechanikem a laborantem. Dohlížel jako sládek na technologii při výrobě piva a na jeho kvalitu v Janáčkově pivovaru v Uherském Brodě. Bydlel v Uherském Brodě, Neradice 663. Jako ředitel pivovaru na adrese Neradice 365. Ve 2.světové válce se zapojil jako kapitán v záloze do odboje na uherskobrodsku do skupiny Obrana národa, navázal v srpnu 1944 spojení se skupinou parašutistů z Bartošovy skupiny Clay v Londýně, která měla shodit zbraně. To však bylo vyzrazeno a členové skupiny byli gestapem pozatýkáni a popraveni. Ing. Měšťan byl zatčen 10.2.1945 a za nesnesitelného mučení, aby nic neprozradil, spáchal v Kounicových kolejích v Brně sebevraždu.
Jako účastníci odbojové skupiny Obrana národa byli již v roce 1942 a 1944 popraveni další zaměstnanci pivovaru. Gustav Kašpar - ekonom a František Ondrášek, přední pracovník Uherskobrodského Sokola.
MICHALCOVÁ MarieučitelkaŘeditelka neúplné základní školy 1.-5. ročník v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1980-1989.
MIKESKAúředníkŘeditel závodu Drůbežárny Uherský Brod v letech
MIKLAS KarelživnostníkDílna v Uherském Brodě, ulice Slovácká 1161.
Kovář.
MIKLÍČEK Petr Ing.
*4.3.1988 Uh.Hradiště
designer,projektový
manažer

Na gymnáziu JAK maturoval v r. 2008, poté vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, obor finance v Brně. Nyní pracuje jako designér a projektový manažer.
Do Junáka vstoupil v r. 1995. Vedoucím střediska Prvních moravských junáků Uherský Brod byl zvolen na sněmu 19.10.2013.
Stav:listopad 2015
MIKLÍČKOVÁ Zdenka
*6.12.1960úřednice
Vedoucí Živnostenského úřadu v Uherském Brodě a vedoucí střediska Prvních moravských junáků v Uherském Brodě od roku 1997 do roku 2013.
Stav v roce 2015.
MIKULEC JanživnostníkV KLášterní ulici v Uherském Brodě měl sídlo osobní autodopravy. (Situace v roce 1948)
MILIČKAúředníkŘeditel Hladišovy Fruty - továrny na zpracování ovoce v Uherském Brodě na Vlčnovské ulici.
Vedl továrnu v šedesátých letech XX. století.
MILIČKA TomášučitelŘeditel I. Základní školy v Uherském Brodě na Mariánském náměstí v letech 1964 -1975. První ředitel, Základní školy Na výsluní v Uherském Brodě.
Byl ředitelem v období září 1976 - únor 1981.
MITMÁNEK Václav
*1510 Uherský Brod
+po roce 1553
farářNarodil se v Uherském Broédě,vychodil zde Bratrskou školu, působil jako farář v Týnském chrámu v Praze.
Usiloval o reformu ultrakismu.Za svou činnost byl pronásledován Ferdinandem I.a vypovězen ze země.
MOŠTĚK Zdeněk Mgr.

učitel
Ředitel II. Základní školy v Uherském Brodě Pod vinohrady od roku 1993 dodnes .Stav duben 2011.
NAJMANOVÁ ZdeňkaučitelkaŘeditelka Základní školy Na výsluní v Uherském Brodě Na výsluní v období říjen 1986-srpen 1987.
Ředitelka Základní školy v Uherském Brodě na Mariánském náměstí v letech 1988-1989.
NASCHER-NASCHÉE Eduard
*1853 Uherský Brod
+1926 Vídeň
židovský spisovatelNěmecky píšící prozaik a dramatik.
NATHY Nathan
+14.7.1683
uherskobrodský rabínUherskobrodský rabín, židovský učenec, znalec tóry. Zavražděn při modlitbě 14.července 1683 Tőkőlyho vojáky. U jeho náhrobku se vždy 14. července scházeli věřící židovští občané.
NAVRÁTIL František, JUDr.právníkOkresní hejtman okresu Uherský Brod v letech 1887-1891
NAVRÁTILOVÁ Pavla
*22.6.1909
Uherský Brod
+25.4.1984
Uherské Hradiště
živnostník,cukrářkaMěla provozovnu na výrobu zákusků v Uherském Brodě ulice Bří.Lužů 122.
Původně byl obchod na "Kastnerovém" Bří.Lužů č.892
Obchod s původním názvem Alois Navrátil,později Pavla Navrátilová, byl naproti československému kostelu.
Bydliště majitelky bylo Dolní Valy 777.
Ddokumenty o obchodě pí Navrátilové poskytla její dcera pí uč. Pavla Jančaříková-Navrátilová.
Vloženo únor 2013.
NĚMEČEK Jan

+1950
učitelŘeditel školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě do okupace(1939).
Byl poslán do předčasného důchodu, později jej zatklo gestapo a věznilo v Kaunicových kolejích v Brně.
Od roku 1946 do roku 1948 ředitel dívčí měšťanské školy , části školní budovy na Mariánském náměstí.
NĚMEČEK Petr
*19.8.1969
podnikatelBydliště Údolní 1580 Uherský Brod. Provozovna Uherský Brod-Nivnice U Dvora 210.
Má v roce 2011 30 zaměstnanců. Vyrábí zmrzlinové směsi a obstarává gastroservis.
NEUSSER V.podnikatelSpolu s R. Běťákem vlastnil obchod se stavebním a průmyslovým řezivem a s železničními pražci. Jejich podnik patřil v roce 1948 pod národní správu Moravskoslezských pil, národní podnik Šumperk.
NIEDERLE Lubor
*1865 Klatovy
+1944 Praha
profesorArcheolog, antroplog, etnograf, profesor UK v Praze.Pomáhal při budování Muzea v Uherském Brodě.
Autor mnohasvazkového díla Slovanské starožitnosti, nově se zabývající etnogenezí Slovanů.
V roce 1911 si postavil v Drslavicích na pravém břehu Olšavy vilku, kam každoročně v létě jezdil.Dnes(situace v roce 2011) je na domě plaketa připomínající jeho působení zde.
NOVÁK Václav Mgr.,MBAekonomŘeditel Zbrojovky Uherský Brod v období 23.7.2003 až 23.12.2003
NOVÁKučitelUčitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě v letech 1952-1956
NOVÁK Jiříuniverzitní profesor, mineralogO něm pojednává Zpráva Muzea JAK za 2. pololetí 1962 při příležitosti jeho šedesátin.
NOVOTNÁ Jitka roz.Málková
*11.4.1973
moderátorkamoderátorka
Absolventka uherskobrodského gymnázia od dětství zpívala a posléze i tančila v souboru Olšava. Po studiích v Brně (FF a PdF MU, obory muzikologie, němčina a hudební výchova) přesídlila do Prahy. Vedle PR aktivit pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu se věnuje práci moderátorky, redaktorky, dramaturgyně a scénáristky, a to výhradně ve veřejnoprávních médiích (Česká televize, Český rozhlas). Nejčastěji spolupracuje na hudebních pořadech (koncerty, dokumenty o špičkových interpretech), festivalových projektech (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Zlatá Praha) a dalších kulturních událostech (Evropské ceny Trebbia, Ceny Ministerstva kultury). V současnosti (2024) ji můžete nejčastěji slýchat na vlnách českého rozhlasu DVOJKA v pořadu Stříbrný vítr Jitky Novotné.

NOVOTNÝ AntonínučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1939-1945.
NOVOTNÝ JosefučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1824-1834.
NUZÍK StanislavúředníkPředseda Okresního národního výboru okresu Uherský Brod v letech 1951-52.
OBRÁTIL Karel Jaroslav
*2. 11. 1866 Hukvaldy

†5. 4. 1945 Praha

kulturní pracovník
Vystudoval učitelský ústav Příbor. Bibliofil, literární publicista, redaktor a vydavatel, který působil v Loukově, Bystřici pod Hostýnem, ve Vizovicích, v Zubří, v Uherském Hradišti, Uherském Brodě a Kyjově. Byl redaktorem časopisu Nová Slovač a dalších periodik v Uherském hradišti a Uherském Brodě, od roku 1926 žil v Praze a vydával výbory našich i světových autorů.

OHRENSTEIN Emanuel JUDr.
*1860 Zdislavice
+1914 Uherský Brod
advokátV Uherském Brodě měl svou advokátní kancelář.
Jeho manželka Karla, rozená Mentzlová, byla babičkou zpěváka Karla Štědrého.
OLDŘICH Z Kounic
*1569
+1617
feudálVýznamný představitel moravské větve rodu. Studoval v Itálii a působil jako komoří krále Matyáše Habsburského. K rodovému majetku, který za jeho držení dosáhl svého vrcholu, Koupil uherskobrodské panství od Pánů z Kunovic r.1614, Nový Rousínov a další statky. Ještě téhož roku je předal do správy svému synu Friedrichovi,který se zúčastnil stavovského odboje a v r.1922 byl odsouzen k smrti.
Dostal milost a zemřel ve vyhnanství ve Slezku. Majetek měl získat mladší bratr Maxmilián, který zůstal věren Jednotě, uchýlil se na Slovensko do Skalice kde r.1649 zemřel.
V roce 1733 byly jeho ostatky uloženy v presbytáři farního kostela v Uh. Brodě. Panství získal Lev Vilém.
ONDRÁŠEK František
*1882
+1942
odbojářČlen Obrany národa, pracovník uherskobrodského pivovaru, významný činovník Sokola v Uherském Brodě.
Odbojář, popraven v roce 1944
ONDRÁŠEK Josef
*1.11. 1886
+
učitel, řídící učitelŘídící učitel Obecné školy chlapecké v Uherském Brodě na Mariánském náměstí v letech 1939-1941.
Studoval reformní gymnasium. Učil v Uh. Brodě, stal se ředitelem.
Byl dobrovolným pracovníkem Muzea JAK v Uh. Brodě. S bratrem Františkem působili v Pěveckém sdružení sokolském.
V důchodu pracoval jako správce sbírek Muzea JAK.
Zdroj informací:Aleš Ondrášek-vnuk(červen 2011)
ONDRÁŠEK Leopoldučitel, dirigentByl dirigentem mužského pěveckého sboru při Občanské besedě v Uherském Brodě po roce 1873 do roku 1889.
ONDRUCH Ing.technikŘeditel firmy PIVOVAR JANÁČEK a.s. Uherský Brod v období 1995-1997.
ONDRUŠKOVÁ NaděždaučitelkaŘeditelka Základní školy Na vinohradech v Uherském Brodě v letech 1971-1973 a 1974-1975.
ONDŘEJ I. Bílý
*asi 1015
+před 6.12.1060


Ondřej I.král uherský korunovace
Král z rodu Arpádovců. Vládl v letech 1046 -1060. Dle Letochy povýšil Brod v roce 1049
na město královské.
OPLETAL František
*17.2.1869 Hořice na Moravě
+29.1.1954 Uherský Brod
učitelŘídící učitel v Těšově od roku 1910-1930.
Zakladatel první knihovny obce 1920.
OPLETAL Vladimír, MUDr.
*19.10.1910 Těšov
+18.10.1971 Uherský Brod
zubní lékařZubní lékař na poliklinice v Uherském Brodě, soukromou ordinaci měl zařízenou u Velkých schodů
ORSÁK Josefautodopravce(Situace v roce 1930)
OSTROVSKIJ Nikolaj Alexejevič
*1904 Ukrajina
+1936
spisovatelAktivní účestník VŘSR,Napsal romány Jak se kalila ocel a nedokončený Bouří zrození.Jeho
maminka pocházela z Pašovic u Uh.Brodu z rodu Zajíců,jako malé děvče se odstěhovala s rodiči na Ukrajinu.Do své
smrti mluvila česky a hlásila se ke svému českému původu.
OTRUBOVÁ OlgaučitelkaŘeditelka 1.základní školy na Mariánském Náměstí v Uherském Brodě v letech 1992-2001.
PACÁK Jiří
*22. 6. 1876 Pardubice

†12. 3. 1945
malíř
Žil v Újezdci u Luhačovic a byl také zpěvákem a divadelním hercem. Umělecky přilnul ke Slovácku a v malbě volil motivy z Kopanic a Luhačovicka.

PÁLENÍČEK Oldřich, PaedDr.
*9. 10. 1941 Zlín

výtvarník, grafikVyrůstal v Bystřici pod Hostýnem, studoval kamenosochařství na SUPŠ v Uherském Hradišti u J. Habarty a K. Hofmana a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UJEP v Brně u prof. Josefa Němce. V letech 1974-76 pracoval v Muzeu J.A.Komenského v Uherském Brodě jako restaurátor. V roce 1978 založil v Bojkovicích ZUŠ a byl tam 12 let ředitelem. Věnuje se grafickým technikám , knihtisku, ruční sazbě a tisku z dřevorytových štočků a důraz klade na exlibris, novoročenky a volnou grafiku. Ilustruje knihy své matky B. Páleníčkové i dalších autorů z regionu. Jeho styl je ovlivněn moravským symbolizmem a lze ho označit jako poetický realizmus. Žije a tvoří v Šumicích, kde má ateliér. V roce 1990 zakládá spolu s I. Jurčičkou a M. Boudou Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, které má od roku 1998 sídlo v Uherském Brodě.

PANČOCHOVÁ Šárka

*1. 11. 1990 Uherský Brod

sportovkyněSnowbordistka, která závodí ve světovém poháru od roku 2007, v roce 2008 se stala Juniorskou mistryní světa v disciplíně Big Air, v roce 2009 se umístila na 9. Místě na MS v disciplině U-rampa a v roce 2010 jako první Češka zvítězila ve SP v rakouském Kreischbergu v disciplině U-rampa a kvalifikovala se na zimní olympijské hry v kanadském Vancouveru, kde skončila na 14. místě. 22.1.2011 získala stříbrnou medaili na Mistrovství světa v La Molině v disciplíně Slopestyle. V americkém Aspenu, na Zimních hrách extrémních sportů 2013 vybojovala druhé místo, tedy stříbrnou medaili, v X-Games, kdy úspěšně předvedla velmi náročný skok "Backside 720"
PANÍČEK FrantišekúředníkPředseda Okresního národního výboru okresu Uherský Brod v letech 1948-49.
PÁNÍČEK Petr Mgr.učitelŘeditel Základní školy v Uherském Brodě-Újezdci. Stav duben 2011.
PÁNKOVÁ-VRBOVÁ Markéta
*18.září 1954
Uherské Hradiště

historička
Rodným příjmením Vrbová, je česká historička a socioložka komeniologického zaměření. V letech 1979–1992 publikovala pod příjmením Husková. Jejím celoživotním zaměřením je dílo J. A. Komenského, ale její práce zasahuje i do oblasti novodobých dějin a dějinMaturovala na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě (1973), vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně [1], kde získala v r. 1981 doktorát filozofie. Poté působila v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě jako vedoucí historicko-komeniologického oddělení a zástupkyně ředitele. Mezi její významné počiny patří koordinace aktivit k oslavám 400. výročí narození Jana Amose Komenského a expozice „J. A. Komenský lidstvu“ ,Spolupráce na koncertním projektu Vivat Comenius s protagonistou Alfredem Strejčkem[2], řízení mezinárodních komeniologických kolokvií (1979-1992) a činnost tajemnice časopisu Studia Comeniana et historica.

Od roku 1993 do roku 2005 pracovala na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu vnitra jako vedoucí oddělení styků s EU v oblasti zahraničních vztahů. Byla delegátkou České republiky v Radě Evropy, OECD a členkou výboru pro integraci do EU. V letech 1999–2005 předsedala nevládní organizaci Unie Comenius. Od roku 2005 stojí v čele Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského . V roce 2006 byla ministryní školství JUDr. Petrou Buzkovou jmenována předsedkyní přípravného výboru mezinárodní konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání (15.–17. 11. 2007), která oslavila 350. výročí prvního vydání Opera didactica omnia. Příspěvky z této konference byly vydány v samostatné publikaci J. A. Komenského Odkaz kultuře vzdělávání. pedagogiky.Za svou činnost byla vyznamenána několika medailemi J. A. Komenského. V říjnu 2018 obdržela cenu Ministerstva kultury Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury v českých zemích a v zahraničí[14].
PAROBEK P. Jan
*6. 7. 1840 Kvasice

†15. 11. 1899 Uherský Brod

kaplan, dirigentFarář a děkan uherskobrodský, iniciátor zřízení české knihovny v Uherském Brodě a sbormistr místního mužského pěveckého sdružení při Občanské besedě. Sbor řídil do roku 1873.
PASTRŇÁKOVÁ - STUDENÍKOVÁ Božena

* 15.4.1912 Uherský Brod

+ 26.11.2002 Vratimov
učitelkaNarodila se v rodině bednáře a po maturitě na uherskobrodském gymnáziu nastoupila na učitelské místo na Žítkové. Pro velký počet dětí zde byly zřízeny dvě školy. Slečna učitelka nastoupila na "horní" školu, "dolní" pak byla pod horou Chabová. S ní učil pan učitel Kobylka, který měl nepříjemnou vadu, zajíkal se, což bylo způsobeno válečným výbuchem. K povinnostem učitele také bylo zastupovat notáře. sepisovala různé žaloby a stížnosti. Přesto na třicátá léta, kdy vyučovala na Kopanicích, vzpomínala s nostalgií aráda. S psaním vysvědčení si dala práci a psala jej ozdobným písmem, aby děti měly památku. Při předávání děti požádala, aby daly vysvědčení podepsat rodičům. Jurášek přišel a říká, že vysvědčení nemá, ale neřekl důvod. Mladá učitelka si pozvala tatínka, že s ním potřebuje mluvit. Otec přišel a povídá: "Co se hněváte, slečno učitelko, pod stolem bylo prase, jaksi se k té školní zprávě dostalo a sežralo ju." Nelehký byl život na Kopanicích, ale děti tam byly hodné, vážily si práce učitele a těžko se s nimi loučila. Když odešla učit do Krhova,děti z Žítkové ji navštěvovaly. Tam byl řidícím učitelem František Milička, bývalý legionář, který pak zahynul v koncentračním táboře v Mauthausenu. později učila v Těšově, na měšťance v Nivnici, v uherském Brodě a Bojkovicích odkud odešla s manželem učitelem Františkem Pastrňákem do Slezka.
PAVEL Josef
*25.8.1923
+ 1983
Trhové Svinyředitel gymnazia
Pavel Josef – ředitel gymnázia v Uherském Brodě.
Byl v čele uvedeného učitelského ústavu neuvěřitelných téměř 30 let. Nastoupil do funkce v roce 1954 a končil ji v roce 1983!
Byl člověkem, na kterého jeho žáci nebo spolupracovníci vzpomínají s úctou a vděkem. Spolu s nimi se dokázal přenést i přes náročné společenské události, po kterých i nadále s rozvahou „kormidloval“ jemu svěřenou „gymnaziální loď" k náročnému vzdělávacímu cíli.
Stal se vzorem nejen pracovitosti, ale i lidského přístupu ke svému okolí, neboť právě u něho jeho kolegové nacházeli cenné rady a podněty pro své studium a práci.
Spolu se svým zástupcem prof. Josefem Klíčem byl iniciátorem podstatného rozšíření gymnaziálního areálu do stavu, v jakém ho známe v dnešní podobě.
PAVELČÍK Jan
*1.10. 1906 Rjeka (Chorvatsko)

†18. 6. 1990 Uherský Brod
archeolog
Absolvent přírodovědecké fakulty UJEP Brno, antropolog, etnograf, archeolog, komeniolog a pracovník a později i ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, kde zřídil evropsky uznávané Dokumentační středisko. V letech 1929-52 byl profesorem gymnázií ve Valašském Meziříčí, Lipníku nad Bečvou, Bučovicích kde začal být archeologicky činný a v Uherském Brodě. Objevil bošáckou keramiku na Moravě, antropologicky zpracoval slovanská pohřebiště, zpracoval antropologii okresu Uherský Brod a publikoval v periodikách.


PAVLACKÝ Antonín
*13.7.1921
+11.1.1999

technik
Předseda Místního nár.výboru(starosta města)v letech 1971-1981.
Původní zaměstnání technik Slováckých strojíren Uherský Brod.
Za jeho éry posaven Zimní stadion, velká výstavba na Sídlišti Vinohrady.
PAVLÍČEK JoseftechnikŘeditel firmy Lidová tvorba Uherský Brod v letech 1980-1989.
PAVLIŠTÍK Karel
*12. 3. 1931 Uherský Brod
+7. prosince 2018 ve Zlíněetnograf
Narodil se v Uherském Brodě a své dětství prožil v ul. Pořádí. Vystudoval obchodní akademii v Uherském Hradišti. Během základní vojenské služby se stal členem Armádního uměleckého souboru ve kterém působil do roku 1964 jako tanečník. Zde mohl projevit svůj zájem o folklór. To ho navedlo k tomu, že začal současně studovat etnografii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a začal pracoval v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (tehdy Gottwaldov) kde se zaměřil se na uchování dřevěného lidového nářadí a v hájence hradu ve Zlíně-Malenovicích uspořádal o něm výstavu. Své výsledky bádání zpracoval v knize Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku. Karel Pavlištík byl nejen uznávaným etnografem, ale zejména člověkem vysokých morálních kvalit. Přesto, než by odvolal svůj podpis pod peticí Dva tisíce slov a vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa za bratrskou pomoc, raději se vzdal své milované práce. Za normalizace pracoval jako čistič kanalizačních stok nebo betonář. Do muzea se vrátil až v roce 1990. Spolupracoval s řadou folorních kroužků a souborů. Byl uměleckým vedoucím souboru Kašava a členem výboru Strážnických slavností. Je autorem expozice o Hanzelkovi a Zikmundovi ve zlínském muzeu a spoluautorem Muzea historie pálení slivovice na Valašsku ve Vizovickém zámku. V roce 1993 vydal práci Podomácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku a publikuje v regionálních časopisech ZVUK a Valašsko. Nositel Ceny města Zlína (1994) a Ceny za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru (2001). Zasloužil se o zapsání verbuňku na seznam nehmotného dědictví UNESCO a také o to, že cestovatelské legendy Hanzelka a Zikmund darovaly svůj cenný archiv zlínskému muzeu.
"Byl to absolutně spolehlivý mužský, na němž se dá stavět jako na žule. Člověk čistého charakteru a morálky, který uměl říct pravdu do očí i za cenu, že si lidi znepřátelí," řekl Miroslav Zikmund.

PAVLOVÁ Milada

* 17.4.1931 Třeboň
profesorka, dirigentkaUčitelka, později profesorka na gymnáziu a dirigentka dívčího i velkého smíšeného sboru gymnázia J.A.Komenského v Uherském Brodě.
PAZDERA AloisučitelŘeditel Základní školy Na vinohradech v Uherském Brodě v období 1961-1962.
PEDUZZI Evžen, JUDr.hejtmanOkresní hejtman okresu Uhereský Brod v letech 1919-1932
PEDUZZI Lubomír
*20. 3. 1918 Štýrský Hradec (Rakousko)

hudební vědec
Vystudoval FF UJEP Brno a konzervatoř tamtéž, působil v Brně, Uherském Brodě a Velkém Meziříčí, psal komorní skladby, písně, scénickou hudbu a melodram. Ve vědecké práci se věnoval především životu a dílu P. Haase, ale byl autorem dalších publikací, například Brněnští hudebníci v Terezíně a Kronika pěti generací rodu Peduzzi.

PECHA Antonín – Vaculík

*30. 3. 1949 Brumov – Bylnice

řezbář a keramik
Jeho bohatá tvorba je inspirovaná historií rodného kraje. Byl členem Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenkého pomezí se sídlem v Uherském Brodě.

PECHÁČEK Matěj
(Matyáš)
*7.2.1817 Starý Šaldorf
+1896 Uherský Brod

starosta města
Městský lékárník, vlastenec. Úřední styk dosud německý se změnil na česko-německý. V roce 1864 byl zvolen poslancem do Zemského moravského sněmu. Ve funkci starosty byl po dvě volební období. 1861-1870 a 1890-1893. Po zamítnutí stížnosti německé strany k nejvyššímu soudu na výsledky voleb z 27.5.1890, byl 17.12.1890 znovu zvolen starostou. Nastal rozvoj českého vlivu.
PELANT Josef
*25.5.1906
Loukov u Mnichova Hradiště
+10.4.1945 Mauthausen

důstojník
Narodil se v Loukově u Mnichova Hradiště, Státní reálku absolvoval v roce 1925 v Turnově a v letech 1925-27 studoval na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. Po jejím absolvování sloužil jako důstojník u 52.dělostřeleckého pluku v Jaroměři-Josefově, kde se také seznámil se svou pozdější manželkou Emilií Pozdílkovou, s níž pak měl dav syny, Jiřího (1941) a Ivana (1944). V roce 1938 byl v hodnosti kapitána dělostřelectva povolán zpět do Vojenské akademie v Hranicích, tentokrát jako učitel. Krátce nato, po okupaci Československa v roce 1939 a likvidaci čs. armády, přichází do Uherského Brodu a k 1.1.1940 nastupuje na přidělené místo dopisovatele Památkového úřadu v Brně a aktuárského tajemníka Musea J. A. Komenského. V roce 1944 se zapojil do odbojové činnostiproti německým okupantům a spoluprací s parašutistickými skupinami CLAY a CARBON, které operovaly na území východní Moravy. Funkce dopisovatele Památkového úřadu mu umožňovala volný pohyb po celém okrese (např. vyhledával a registroval staré chráněné stromy apod.), čehož patrně využíval pro styk s parašutisty a jejich spolupracovníky. Podle vyprávění manželky Emilie často vyjížděl mimo Brod a když sevracel pozdě večer vždy se ptal, jestli se po něm někdo nesháněl...Dne 10.února 1945 byl v souvislosti se široce koncipovanou akcí brněnského gestapa proti skupině CLAY zatčen a uvězněn v Kounicových kolejích v Brně. Odtud byl spolu s ostatními spolupracovníky parašutistů odeslán-bez jakéhokoli soudního procesu, dne 7.dubna 1945 transportem "Kl3" do koncentračního tábora Mauthausen. Tam byli všichni, prakticky ihned (10.dubna 1945), usmrceni v plynové komoře. Po válce byl in memoriam povýšen na podplukovníka dělostřelectva a president republiky mu v roce 1946 udělil "Československý válečný kříž 1939 in memoriam" za zásluhy získané v boji za osvobození Československé republiky z nepřátelského obsazení.
PELANT Ivan, prof. RNDr., DrSc. CSc

*12.12.1944 Uherský Brodfyzik
Dětství prožil v Uherském Brodě. Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Uh. Brodě začal studovat fyziku pevných látek na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy pro obor Fyzika-kvantová optika a optoelektronika. V současnosti se ve Fyzikálním ústavu AV ČR zabývá experimentálním zkoumáním optických vlastností polovodičů. Soustřeďuje se zejména na nanokrystalické formy křemíku. Je autorem dvou vysokoškolských učebnic, několika kapitol v monografiích a kolem 180 odborných publikací. Dlouhou dobu hrál závodně košíkovou se kterou začínal od dětství ve Sportovní škole dorostu v Uherském Brodě. Rád čte literaturu faktu a poslouchá nejen klasickou hudbu, ale také český a moravský folklór.
PEŠA Jaroslav
* 1896 Bzová
+ 1934 Košice
legionářJaroslav Peša se narodil v Bzové u Uherského Brodu, ale po sňatku s Marií Krajsovou se usadil v Uheském Brodě v domě v ulici Prakšická, tehdy ulice s názvem Třída Legií. Název Třída Legií byl příznačný, neboť Jaroslav Peša bojoval jako legionář na frontách 1.světové války. Za svou odvahu a rozhodnost v boji byl vyznamenán Válečným křížem s divisní pochvalou, jak lze nahlédnout v Archivu VA4 pozice VA4 0148. Po návratu z války dostal místo u Československých drah s místem působení Košice na východním Slovensku. Tam se přestěhovala celá rodina. Zde, v roce 1934 onemocněl zápalem mozkových blan a zemřel. Legionáři mu vypravili pohřeb odpovídající tehdejší vojenské-legionářské tradici. Jaroslav Peša má dnes v Uherském Brodě dceru Jaroslavu Kmentovou(1920) a vnuky Jana(1945) a Tomáše(1947) Kmentovy. Stav leden 2012.
PEŠKA Jiří Ing.
*2.5.1943

ekonom
Ředitel Zbrojovky Uherský Brod v letech 1.5.1990-12.5.1991
Ředitel Vojenského opravářského závodu Uherský Brod v devadesátých letech minulého století, z počátku.
PETER Josef, JUDr.úředníkOkresní hejtman okresu Uherský Brod v letech 1850-1860
PETRUŽELA FrantišekúředníkPředseda Okresního národního výboru okresu Uherský Brod v letech 1949-50.
PETZNY JosefučitelŘeditel školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě od roku 1873.
Byl Němec a jeho úkolem bylo posílit německý vliv na škole.
PIJÁČKOVÁ JiřinaučitelkaŘeditelka neúplné základní školy 1.-5. ročník v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1972-1980.
PIJÁK Cyril

* 1.7.1916 Újezdec u Luhačovic
+ 21.12.1973 Uherský Brod
učitel, sbormistr
Učitel, pak profesor na gymnáziu v Uherském Brodě, kde dirigoval do roku 1973 studentský sbor. Za Františka Veselky byl 2.dirigentem pěveckého sboru Dvořák.
PIJÁK Jaroslav
*7.1.1914 Újezdec u Luhačovic
+18.3.1952 Rosice-Oslavany
prokuristaMaturoval na brodském gymnáziu v r. 1934 (jeho spolužáky byli mj. učitel František Dočkal a Ing. Vladimír Slavíček). Pracoval jako prokurista ve "Sběru" (nyní Raciola). V r. 1951 byl zatčen, odsouzen a ve výkonu trestu zemřel.
PJEVIČ Ing.technikŘeditel a zároveň majitel pivovaru JANÁČEK Uherský Brod v letech 2003-2008.
PLISKAživnostníkV Uherském Brodě v Těšovské ulici měl mlékárnu.(Stav kolem roku 1948)
POLÁKOVÁ Miroslava, PhDr.


profesorka na gymnaziu
Žije v Uherském Brodě. Vystudovala obor čeština-dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1982 složila státní rigorózní zkoušku z historie a obhájila úspěšně disertační práci. Od roku 1981 vyučuje na gymnáziu v Uherském Hradišti češtinu a dějepis. Od roku 2008 přednáší dějiny kultury, teorii davu, židovskou a romskou kulturu na FF UKF v Nitře. Dějiny evropské kultury přednáší na Fakultě masmédií Panevropské vysoké škole v Bratislavě.
24. listopadu 2011 obdržela na Mezinárodním sympoziu pamětní medaili za zásluhy o šíření vlastenectví a legionářských tradic ve školní výuce. V květnu 2012 přebrala z rukou generálního konzula Ruské federace Anatolije Šaraškina diplom "Za vklad na uchování paměti mládeže o vlastencích, kteří bojovali za osvobození Československa od fašismu v době II. světové války." V září 2012 obdržela pamětní medaili III. stupně Československé obce legionářské" za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic. Přeložila několik knih ze slovenštiny. Má rozsáhlou přednáškovou činnost jak doma tak i na mezinárodnách konferencích. Její rozsáhlá publikační činnost zejména z oblasti odboje za I. a II. světové války vyústila v unikátní knihu o protinacistickém odboji na Uherskobrodsku s názvem Měli odvahu žít. Je členkou Klubu autorů literatury faktu, ČSBS, ČsOL, spolku uherskobrodských patriotů a nositelkou ocenění od ÚV ČSBS, ČsOL, od hejtmanů Jihomoravského a Zlínského kraje, zejména za pedagogickou i organizační práci.
V roce 2018 vydala knihu MĚLI ODVAHU ŽÍT, odboj na Uherskobrodsku v letech 1939-1945, Vydalo Nakladatelství Academia.
POLANSKÝ František
*16. 12. 1911 Bánov

†28. 12. 1973učitel
Byl odborný učitel, odborník na dětskou defektologii, člen muzejní společnosti a dlouhodobý pracovník uhrskobrodského muzea. Působil jako učitel na Slovensku, posléze na Moravě v Újezdci u Luhačovic, Nivnici a v Uherském Brodě. Dálkově studoval
na Univerzitě J. E. Purkyně a Univerzitě Palackého v Olomouci. Zbýval se problematikou vad řeči u dětí. V roce 1945 byl zvolen knihovníkem Muzejní společnosti. Řídil komeniologické oddělení muzea. Publikoval studie a stati o Komenském u nás i v zahraničí.
POLIŠENSKÝ AloisživnostníkMužský a dámský krejčí
POPELKA Josef
*28.5.1929 Stráníúředník
Předseda Místního nár.výbor(starosta) města Uherský Brod v letech 1984-1989.
Narodil se v židovskén čtvrti v Uherském Brodě jako pohrobek 13 dnů po tragické smrti otce.Po křtu byl zapsán do matriky ve Strání.Od roku 1953 je občanem Uherského Brodu.Na radnici působil od roku 1976 jako statutární místopředseda,úřadující místopředseda a předseda do ledna 1990.
POPELKA Pavel
*12. 3. 1943 Strání

etnografAutor řady folklorních pořadů, ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, autor knih Příběhy v písních vyzpívané, Lidové balady z moravských Kopanic, Řečeno písní lidové písně ze Strání a zpěvníku Písně z Bystřice pod Lopeníkem. Zabývá se národopisem a sociologií Slovácka, píše články a studie do odborných publikací, byl odborným poradcem filmu Opera na vinici (1981), sbírá lidové písně, je vynikajícím gajdošem a zahrál si také ve filmu Ohnivé jaro (1994).

POŘÍSKA Oskar, Ing.
*12.9.1897 v Brně
+31.5.1982
architekt,autor "Kachlíkárny"
na Masarykově náměstí v Uherském Brodě
Na 1. české státní reálce v Brně maturoval v roce 1915. Po 1. světové válce začal studovat na České vysoké škole technické v Brně, odkud přešel na Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství VUT v Praze. Po ukončení roku 1925 se vrátil do Brna, kde do roku 1937 působil jako městský architekt ve Stavebním úřadě města Brna. Pak si pořídil vlastní ateliér.
Svými stavbami se velmi výrazně přihlásil k architektonické avantgardě a konstruktivismu a byl jedním z prvních členů brněnské funkcionalistické éry. Kromě množství staveb v městě Brně, Kroměříži, Blansku, vypracoval v roce 1938 plány Spořitelny města Uherský Brod. Následovaly pak i obytné domy v Uherském Brodě. V roce 1933 získal v Miláně zlatou medaili, další pak v Bruselu v roce 1935 a v Paříži 1937.
POSPÍŠIL KarelhoteliérVlastnil Hotel Pospíšil v Uherském Brodě. Nabízel spolkové místnosti a výborná vína. Stanice klubu čs. turistů. (Situace v roce 1930)
Člen Obrany národa - pracoval ve funkci velitele města Uherský Brod
PRAGER Ferdinand
*25. 5. 1870 Nivnice

†30. 12. 1938 Uherský Brod
učitel
Studoval gymnázium v Kroměříži a v Olomouci a po ukončení studií působil v Uherském Brodě jako učitel a ředitel školy a byl spoluzakladatelem zdejšího Sokola a muzea. Zpracoval historii uherskobrodska, publikoval články o slováckém regionu a odborné články v Pozoru, Moravské orlici a Učitelských novinách. Napsal knihy Vinohrad J. A. Komenského, V panství knížat z Kounic a Turistický průvodce po Uherském Brodě a okolí.

PRÁGER Rudolf
*25. 3. 1916

†13. 12. 1999
zpěvák
Zpěvák a herec ochotnického divadla v Uherském Brodě.

PRAGER Vladimír
*22. 11. 1909 Vachovice

†4. 12. 1983
malířStudoval učitelský ústav v Kroměříži a krátce i AVU Praha. Jako malíř byl amatérem, žákem profesorů kreslení F. Chmela a O. Veselého, soukromě se učil u malířů J. Šilhavého a J. Šetelíka. Učil v Uherském Brodě, který byl hlavním zdrojem jeho motivů. Ilustroval knihu B. Haluzického Ubozí a radostní. Bývá nazýván malířem Uherského Brodu.

PRAGR Mil.obchodníkVlastnil lahůdkářský obchod v ulici Aloise Jiráska. Vedl konzervy, suchary, turistické bombony, likéry a přírodní vína v lahvích i volně, uzeniny a sýry. (Situace v roce 1930)
PRAŽÁKOVÁ DagmarobchodniceSpolu s Marií Gardavskou vlastní od roku 1995 KNIHKUPECTVÍ FORMÁT na Masarykově náměstí č. 202 v Uherském Brodě.
PRAŽAN Frant.úředníkŘeditel závodu Drůbežárny Uherský Brod v letech
PREČ Stanislav
*1896
+1977
živnostník, obchodníkV ulici Soukenické v Uherském Brodě měl obchod s drobným zbožím.
PRESIUS PavelprofesorOd roku 1581 církevní správce města.Profesor Pražské university. V Uherském Brodě světil nové kněze.
PRILLINGER F.obchodníkVlastnil prodej benzinu, oleje, semen a různésmíšené zboží v ulici Komenského č. 120, nást. Hauerland V. (Situace v roce 1930)
PROCHÁZKA FerdinandpodnikatelV Uherském Brodě ulice Hradišťská č. 5 měl strojnický závod.
PROCHÁZKA František úředníkKomisař Pražské pojišťovny.
PROCHÁZKA František MVDr.
*1898 Uherský Brod
+1966 Uherský Brod
veterinářStatkář, majitel statku Králov, který vznikl na základě poz.ref. z Pálfyho velkostatku (dědic kounicovského panství) o výměře 119,5 ha. Vzniklý zbytkový statek koupil Syndikát řepařů v Hodoníně, který jej pronajímal. V roce 1931 jej koupil jeho nájemce dr.Procházka. V 50.letech XX.století byl statek zestátněn, jeho majitel politicky perzekuován a uvězněn. V 60.letech rehabilitován. Po roce 1989 získali majetek zpátky v restituci jeho dědici.
PROCHÁZKA Jaromír
*14.9.1934 Zlín
učitelVystudoval gymnazium v Uherském Brodě. Po absolvování Pedagogického institutu učil hudební výchovu, český jazyk, zeměpis, přírodopis v Bánově, Nivnici, Uherském Brodě.
V roce 1970 se odstěhoval do Polné na Vysočině.
Od 6 let hrál na housle v Hudební škole v Uherském Brodě. Na gymnaziu se hlouběji začal zajímat o folklorní dění, sbíral materiály od pamětníků. Spolu s přáteli založili na gymnáziu cimbálovou muziku. Pod vedením prof. Pavelčíka reprezentovali brodské gymnazium v širokém okolí. Po vzniku souboru Olšava se stal primášem cimbálové muziky. Pracoval v souboru téměř čtvrť století.
Hudbě a výchově dětí se věnoval na všech školách, kde působil. Dnes (2011), se s manželkou věnuje práci se seniory.
PROCHÁZKA Josef MVDr.
*1900 Uherský Brod
+1969 Uherský Brod
veterinářSoukromý veterinární lékař, majitel veterinární ošetřovny, která byla v 50.letech XX. století znárodněna a provozoval ji Okresní veterinární zařízení. Po roce 1989 vrácena dědicům.
PROCHÁZKAučitelUčitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě v letech 1952-1956
PROCHÁZKOVÁ Jarmila
*1964
historička umění
Studovala gymnázium v Uherském Brodě, vědu o výtvarném umění na FF UJEP Brno a výuku dějin umění na FF MU Brno. Pracovala v Moravské galerii Brno, ve Státních restauračních ateliérech Praha Pohořelec a od roku 1990 učí na SUPŠ v Uherském Hradišti.

PROKOP Holý Veliký
*asi 1380 Praha
+13.5.1434 v bitvě u Lipan
kněz, politik, vojevůdceRadikální husitský kněz,politik a vojevůdce.Projížděl Uherským Brodem v listopadu 1431, když mířil na Pováží.
Zastavil se ve městě i při cestě zpět. Po porážce Zikmunda r. 1421, uherskobrodští měšťané přijali husitskou posádku.
Město bylo pro ně opěrným bodem při jejich výpravách na Slovensko.
Prossnitz-Juda Lejb Ben Jakob
*1670
+1730
rabín,židovský kněz Uherskobrodský rodák,rabín, zakladatel sabatianského hnutí.
PROUZA Jiří
*1931
+červen 2011
obchodníkStejnojmenný název obchodu s textilem na ulici Bří.Lužů v Uherském Brodě.
Původně zaměstnanec Drůbežáren v Uherském Brodě převzal v restituci po roce 1989 rodinný obchod, který rekonstruoval, opatřil výtahem a úspěšně provozoval.
PŘEMYSL Otakar II.
*1223
+26.8.1278


král český
Král železný a zlatý propůjčil městu 29.10.1272 městské právo hlubčické a tím byl vlastně Brod znovu povýšen mezi královská města.Padl v bitvě na Moravském poli.Hlubčické právo bylo obdobou práva magdeburského.
Přikazovalo,že kupci z jeho zemí jedoucí přes Uherský Brod musí zůstat ve městě 8 dní a cizinci až 14 dní.Jednalo se o prodej zboží.
PŘIBYL, JUDr.hejtmanOkresní hejtman okresu Uherský Brod v letech 1892-1896
PŘÍHODA VáclavtechnikŘeditel Slováckých strojíren Uherský Brod v letech 1962-1964
PUCHÝŘ Bohumil
*9.12.1914 Nové Město na Moravě
+6.10.1985 Rokytna

akademický malíř a vysokoškolský pedagog
Absolvoval gymnazium a Masarykovu univerzitu v Brně.
Pak působil jako středoškolský profesor na gymnáziu v Uherském Brodě (1947-1956). Při všech povinnostech ve škole a při rozsáhlé veřejné angažovanosti maloval. Jasné, syté a teplé barvy na jeho plátnech neomylně prozrazují, že Slovácko a uherskobrodský pobyt pevně zakotvily v jeho malířském světě.
Po odchodu z Uherského Brodu působil jako vysokoškolský pedagog v Pardubicích a Brně.
Jeho krajinomalby jsou stále více vyhledávány milovníky umění.
PULTROVÁ živnostník, pěstitelka zeleninaPěstovala a prodávala zeleninu na adrese Uherský Brod Provazní
PUMMER František
*3.11.1914
+12.10.1987
živnostníkStrojní zámečník. Vlastnil dílnu v ulici Seichertově č. 751, Uherský Brod.
PUMMER Josef
*2.3.1907
+14.9.1985
živnostníkMěl zámečnickou dílnu na opravu mlátiček v ulici Seichertově č.150 Uherský Brod.
PUMMER Otto
*1905
+1995
živnostníkProvozovna Uherský Brod Horní Valy 620.
Zemědělské stroje.
PUMMER VladimírživnostníkPromítač filmů v uherskobrodských kinech,dokumentarista,zachycoval fotoaparátem a kamerou dění ve městě. Jeho archiv fotek posloužil
i Patriotům na doplnění ARCHIVU.
PUSTINA Vlastimil MUDr.
*1928 v Bobrové u Nového Města n.Mor.
+1998 v Uherském Brodě


lékař
Rodák z Českomoravské vysočiny,ambulantní lékař-všeobecný chirurg žil a pracoval v Uherském Brodě od roku 1960.
Polyglot a respektovaný občan,oceněn medaili Za zásluhy o rozvoj města Uh.Brodu,při příležitosti 700letého výročí povýšení Uh.Brodu na královské město.
Zavedl řadu progresivních ambulantních vyšetření a ošetření dříve prováděných jen v nemocnicích,operoval většinu pacientů z Uh.Brodu a okolí na chirurgickém oddělení nemocnice v Uh.Hradišti.
Poslední léta byl rehabilitačním lékařem na poliklinice v Uh.Brodě.
Svou lékařskou praxi předčasně ukončil z důvodů těžké nemoci v roce 1993.
RADIL Karel

profesor
Profesor matematiky a fyziky na gymnaziu, ředitel gymnazia
RADILOVÁ Ivanka PhDr.
roz.Studénková
*28.5.1943 Slavičín


profesorka
Autorka: PhDr. Ivanka Radilová, (rodačka ze Slavičína, žije v Uherském Brodě)
– absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně
– po ukončení studia působení jako středoškolská profesorka na Gymnáziu JAK Uherský Brod
Publikační činnost: pohádky v Mateřídoušce – únorové a březnové číslo 2012
Texty- povídky, články v časopise Malovaný kraj
ve Slováckém deníku, ve Valašském deníku
Divadelní hra: O víle Jeřabince (Hru nastudovalo Divadlo Brod – premiéra v Uh. Brodě – duben 2013, uvádění pohádky v Bojkovicích, ve Slavičíně, ve Zlíně… )
Knihy: Kouzlo diamantové kapky a jiné pohádky
Láska jako pelyněk
O víle Jeřabince a jiné pohádky
Za vůní stezek, cest a dálek, aneb Dojmy z Uherskobrodska, ale také odjinud
S úsměvem i přes trní
RADNICKÝ Bedřich, JUDr.hejtmanOkresní hejtman okresu Uherský Brod v letech 1860-1868
RACHUNEK JandirigentOd roku 1935 působil v Uherském Brodě až do roku 1941 jako dirigent Smíšeného sboru orelského čítající kolem 30 žen a 25 mužů. Největšího úspěchu dosáhli účinkováním v Čs. rozhlase v Brně.
RACHŮNEK František
*24. 1. 1891 Uherský Brod

†11. 5. 1973 Uherský Brod

folkloristaLidový vypravěč a zpěvák.

RACHŮNEK Metoděj

* 11.4.1910 Havřice
+ 9.8.2000 Uherský Brod
učitelPo absolvování uherskobrodského gymnázia v roce 1930 se dostal na místo výpomocného učitele v Košicích na tamní IV. Štátnej ĺudovej škole, odtud přešel na V. Štátnu školu v témže městě. Pak následovalo místo v Nižných Slovinkách, kde učil dva roky, než se vrátil na Moravu. Učil na Kopanicích na škole ve Vyškovci-Bošáčkách kde byla škola trojtřídní. V I.třídě byl první a druhý postupný ročník, ve II. třídě byl 3. a 4. ročník a ve III. třídě byl 5., 6., 7 a 8.ročník. Rachůnek učil menší děti, zatím co třetí třídu učil učitel Jindřich Šimoník, rodák z Nezdenic. Zde byl celkem čtyři roky, do konce školního roku 1939/1940. V září 1940 nastoupil do malotřídní školy v Prakšicích. Po vojně pracoval jako výpomocný účetní a po studiích pedagogiky se stal kantorem. Pak působil v další malotřídní škole v Drslavicích a posledních deset let před důchodem na Základní škole v Havřicích. Vždy tvrdil, že všude kde působil, bylo dobře, ale nejtěžší učitelský chlebíček měl na Kopanicích, kde se snažil předávat své učitelské vědomosti vnímavým, často však i zaostalým dětem, jejichž rodiče často vzdělání podceňoval. Byl vášnivým rybářem a u řeky Olšavy pobýval od jara do zimy.
Ředitel neúplné základní školy 1.-5. ročník v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1963-1972.
RAIN Jan


učitel
První ředitel Zemské vyšší reálky v Uherském Brodě ve školním roce 1896/97.
RAJCHL František
*25. 1. 1865 Litomyšl

†18. 10. 1938 Uherský Brod
pedagog
Byl profesorem jazyků na gymnáziu v Uherském Brodě a od roku 1911 také okresním konzervátorem památkové péče a prováděl průzkum a záchranné výzkumy v okolí města. České vědě přispěl také překladem slavné zakladatelské kulturně a sociálně antropologické práce E. B. Tylora Úvod do studia člověka a civilizace (1897).

RAJCHL Rostislav
*8. 4. 1953
astronomAbsolvent ČVUT Praha, který je v Uherském Brodě vedoucím astronomického odboru Domu kultury a odborného pracoviště místní hvězdárny. Zabývá se popularizací astronomie a kosmonautiky, publikuje v regionálním a v odborném tisku.

RAJCHL Rostislav
*1. 1. 1910 Uherský Brod

†14. 7. 1987 Praha

archivář a astronom
Vystudoval gymnázium v Uherském Brodě a astronomii na UK Praha a v letech 1937-39 a 1945-53 pracoval v Archivu Památníku osvobození Praha, v letech 1954-59 v Astronomickém ústavu v Ondřejově, 1959-63v Planetáriu Praha, v letech 1963-69 ve Výzkumném ústavu geodézie a kartografie Praha a v letech 1969-80 v Geofyzikálním ústavu ČSAV Praha. Publikoval řadu prací o M. R. Štefánikovi.

REICH IsidorživnostníkProvozoval destilace jemných likérů, slivovice, borovičky, brandy. Výroba rumu, ovocných vín, malinové šťávy a prodej octu.
REMEŠ Bedřichpolitik, turistaViceprezident Zemské vlády Moravskoslezské, někdejší okresní hejtman v Uherském Brodě, průkopník turistiky na Slovácku a zakladatel uherskobrodské odbočky Turistické jednoty v Brně, která byla předchůdkyní odboru KČST v Uherkém Brodě.
RENNER Jan, JUDr.
*22.11.1866 na Generálce u Prahy
+10.2.1947 Uherský Brodprávník


Advokát, bytem na Masarykově náměstí, starosta města Uherský Brod v letech 1919-1928. Za jeho působení vrostla poválečná prosperita města. Prováděla se výstavba rodinných domů, muzea, nádraží, vodojemu a prováděla se regulace řeky Olšavy.Postaveno nové železniční nádraží. Nadstavba bočního křídla školní budovy. V letech 1895-1915 byl starostou Sokola.
Roku 1927 dokončena stavba úředních budov okresního hejtmanství a v bývalé farské zahradě na valech pod hradbami postavena nová budova okresní nemocenské pojišťovny.
Uherský Brod navštívil prezident T. G. Masaryk.
RENNER Jaroslav Ing.podnikatelSyn starosty Uherského Brodu J.Rennera. Po roku 1989 nejstarší člen znovuobnovené Komory autorizovaných inženýrů a techniků.
Jeho firma realizovala v Uherském Brodě Silo u nádraží, Polikliniku aj.
Zemřel v nedožitých 100 letech v Luhačovicích.
RENNER Zdeněk, JUDr.
*29.12.1910 Uherský Brod
+3.6.1986 Uherský Brod

právník
Předseda Okresního národního výboru okresu Uherský Brod v letech 1946-48.
RESKA FerdinanddirigentV době okupace byl dirigentem Hudebního spolku v Uherském Brodědo doby, než Němci v roce 1941 zrušili všechny spolky. Pro své bohaté zkušenosti a kvality byl i po válce opět ustanoven dirigentem Hudebního spolku Dvořák.
RODER Pavel Dr.Art.
*1958
živnostníkProvozuje firmu-obchod s názvem Potřeby pro zvířata
Na Dlouhých 1191 Uherský Brod
Stav: listopad 2011
ROCH Eduard
*1891
+1991
živnostník,hostinskýMěl hospodu v ulici Široká č. 161,Uherský Brod.
Dnes(rok 2011) pokračují v tradici jeho vnuci.
ROCH Eduard
*15.4.1953
živnostník,hostinskýPokračovatel rodinné tradice, Restaurace U Rochů-Country beseda.
Sídlo: Široká ulice 161 Uherský Brod
Stav: listopad 2011
ROCH Ferdinand

* 3.6.1900 Uherský Brod
+ 6.11.1988 Kroměříž
stavební inženýrNarodil se jako druhý syn uherskobrodskému vysokému bernímu úředníkovi a doastal jméno po otci. Po absolvování uherskobrodského reálného gymnázia pokračoval ve studiu na stavební fakultě v Brně. Stal se specialistou na železobetonové stavby, zejména na mostní konstrukce. Nejprve pracoval u brněnské železnobetonářské firmy krajana Františka Hromčíka a po získání praktických zkušeností zakládá vlastní stavitelskou a projekční kancelář v Kroměříži. Jeho činnost v Kroměříži dokládá několik exkluzivních obytných domů v historickém centru města. V Kroměříži se oženil a v roce 1930 se mu narodila dcera Věra a za tři roky nato syn Mirek. Přez Brno a Prahu zakotvil v Plzni ve Škodových závodech. Ještě před zuačátkem II.světové války odchází jako hlavní projektant ministerských zakázek na Blízký východ. Pracoval v Iránu, Sýrii, Libanonu, Egyptu a od roku 1949 zakotvil v Austrálii, kde se osvědčil jako nanejvýš kompetentní odbrník v otázkách budování technického zázemí a infrastruktury města Melbourne. Ovládal sedm světových jazyků. Po svém odchodu do důchodu se často vracel do svého rodného města.
ROLENC Rudolf
*13.4.1920 Veselí nad Moravou
+31.5.1993


náčelník stanice
Vyučený elektrotechnik, absolvent uherskobrodského gymnázia, dlouholetý přednosta stanice (od roku 1946), později náčelník stanice Uherský Brod. Na železnici vykonával několik profesí, byl výpravčím, přednostou, dopravním kontrolorem a náčelníkem odboru bezpečnosti dopravy na Provozním oddíle v Brně. Byl navrhovatelem přeložky na hlavní trati Brno - Trenčanská Teplá v místech Bojkovice - Bylnice nad Vlárou, která se neuskutečnila, poněvadž nový projekt tratě se dotýkal zakázaného vojenského prostoru u Bohuslavic.
V Uherském Brodě působil, v letech 1961-1962, jako předseda oddílu kopané Spartaku Uherský Brod. Bylo to v době, kdy se sloučily oddíly kopané Slováckých strojíren a České zbrojovky.
Otec spisovatelky Aleny Bartošíkové.
ROSENFELD Adolf
*29.2.1916
+16.3.2006
zemědělecVyučil se obchodním příručím. Rodinné zemědělské hospodářství převzal po svém otci. Patřilo k největším v Uherském Brodě. Byl mezi zakládajícími členy JZD (Jednotné zemědělské družstvo) v Uherském Brodě, které bylo založeno 1.9.1951. Z družstva vystoupil, když nesouhlasil s jeho hospodařením. Potom soukromě hospodařil až do roku 1959, kdy musel bez náhrad odevzdat veškerý zemědělský majetek do JZD.
ROSENFELD Petr
*1946


technik
Po absolvování Střední průmyslové školy strojnické v Uherském Brodě v roce 1964 nastoupil zaměstnání do Slováckých strojíren Uherský Brod. Zde prošel řadou funkcí a v SUB byl až do důchodu.
V roce 2010 se podílel na založení občanského sdružení Uherskobrodští patrioti.jeho jednatelem.V 60-tých letech spoluzakládal COVERNCLUB.Je majitelem literárně-hudební kavárny Café club v ulici Úzké.
Vloženo na web 15.11.2013
ROSENFELD Jiří Ing.Csc
*5.4.1948 Uhreský Brodtechnik
Absolvent Uherskobrodského gymnázia a VUT v Brně, generální ředitel a.s. Slovácké strojírny Uherský Brod, oceněn jako Nejlepší podnikatel Zlínského kraje v roce ........, Cena města Uherského Brodu v roce 2006, Osobnost roku 2006, předseda Sdružení obcí Uherskobrodského regionu
ROSÍK Vítězslav plk.
*23.12.1895 Bzová u Uh.Brodu
důstojník čsl. armádyNarodil se v Bzové na Uherskobrodsku. Vystudoval 4 roky reálky v Uherském Brodě. Pokračoval na strojní průmysl.škole v Brně, semestr Vys. školy technické v Brně, pak školu záložních důstojníků.1926-1929 Vysoká škola válečná.
Bojoval na italské frontě 1.svět.války-velitel oddílu ručních kulometů.Za druhé svět války organizoval odchod letců do zahraničí,odešl dobrovolně nejprve do Francie a pak zastával funkci velitele čs.mise u vrchního spoj. velitelství ve Velké Británii. Velitel vojenské mise SHAEF v Británii.
Plk.Rosík byl bratr babičky ing.doc.Karla Dočkala, patriottza Uherského Brodu, žijícího dnes v Brně(duben 2012). K.Dočkal poskytl materiály k plk. Rosíkovi. Dakší dokumenty v ARCHIVU VA4.
ROSKOVCOVÁ Taťána roz. Málková
* 27.12.1977
Uherské Hradiště

zpěvačka
Absolventka konzervatoře v Kroměříži (obor housle) a Pedagogogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (sólový zpěv – hudební výchova) působí už od roku 1998 jako vokalistka a houslistka v orchestru Karla Gotta. Zpívala též v jazzovém dámském vokálním triu u Ondřeje Havelky a jeho orchestru Melody Makers nebo v dámském vokálním Kvartetu sv. Vavřince, nyní je členkou vokálně instrumentální formace Prime Time Voice.
Zkušenosti má také z divadelních scén. Byla Helenou v muzikálu „Hamlet“ Janka Ledeckého, v plzeňském Divadle J. K. Tyla ztvárnila hlavní roli Elén v hudební komedii „Pytlákova schovanka“, na stejné scéně hrála Julišku v muzikálu „Cikáni jdou do nebe“. V Národním divadle v Praze účinkovala v jazzové opeře „Dobře placená procházka“.
Věnuje se rovněž nahrávacím a koncertním projektům (MOF Smetanova Litomyšl, abonentní sezona Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Rudolfinu, recitál „Musical Highlights“ s pianistou Ondřejem Hájkem). Její žánrové spektrum sahá od hudby klasické, jazzové, muzikálové až k world-music a folkloru, který stál na samém počátku její hudební cesty (uherskobrodský soubor Olšava, CM Hradišťan, kapela Teagrass).

ROZSYPAL Janučitel, dirigentByl dirigentem mužského pěveckého sboru při Občanské besedě v Uherském Brodě po roce 1873 do roku 1889.
ROŽNOVSKÝ Jindřich
*19.12.1925 Horní Němčí
+17.6.1990 Hejnice okr.Liberec


technik
Předseda Místního nár.výboru(starosta) města Uherský Brod v letech 1981-1984.
RUŽÁK Stanislav Ing.
*13.11.1924
+12.5.2002

technik
Ředitel České zbrojovky v letech
1959-1986.
Za jeho éry postaveno v Uherském Brodě sídliště rodinných domků Na výsluní, zvané "Ružákov."
RŮŽIČKA Vilibald
*7. 7. 1884 Uherský Brod

†12. 5. 1976 uherský Brodpedagog
Pedagog, spisovatel a autor několika studií o Uherském Brodě. Viz bibliografie.

RYŠKA Otakar
*1881
+1969
obchodník, kovářMěl benzinovou pumpu v prostoru dnešního, rok 2011, kruhového objezdu na ulici Neradice 639 Uherský Brod.
Prodával tam benzin ještě v první polovině padesátých let XX.století.
ŘEHÁK Vojtěch student, dirigentPo čas I.světové války vedl zbývající zpěváky Volného pěveckého sdružení. Byl nadaným studentem uherskobrodské reálky, výtečným klavíristou a varhaníkem. Sbor vedl od roku 1913 do roku 1919. Po jeho odchodu z Uherského Brodu na vysokoškolské studia se ujal sboru Bohuslav Bordovský.
ŘEHOŘEK Emil
*1906
+1983
živnostník, švecNa Dolních Valech č.650 v Uherském Brodě měl dílnu na opravu a výrobu obuvi.
ŘEHOŘEK Ladislav
*20.11.1913
+24.2.1998
obchodník,krejčí,živnostníkObchodník s oděvy, krejčí,po roce 1948 ředitel Komunálních služeb v Uherském Brodě.
ŘEZNÍČKOVÁ Ludmilaučitelka, ředitelkaŘeditelka II.základní školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě v letech 1976-1987.
ŘIHÁK František
*25.9.1925
+4.12.1994
technik
Dlouholetý předseda JZD Uherský Brod. Ve funkci v letech 1960-1986.
Reprezentoval město Uherský Brod ve stolním tenise.
Dlouholetý předseda fotbalového klubu Uherský Brod v letech 1972-1992. Za jeho éry se hrála v Uherském Brodě divize a II.národní liga.
Uherský Brod se mohl chlubit největší návštěvností v rámci klubů národních soutěží.
SACHR OldřichučitelUčitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě v letech 1952-1956
SALICHOVÁ Marie

*3. 3. 1927 Uherský Brod

vlastivědná pracovnice
Absolvovala valašskomeziříčské gymnázium. Pracovala v Muzeu ve Valašském Meziříčí a v Muzeu v Rožnově. Je autorkou prací Modrotisk na Valašsku a Vyšíváno pod Radhoštěm
SASÁK Jan
*1876
+1962
živnostník,obchodník, hodinářProdej hodin, klenotů a optického zboží. Měl sklad švýcarských hodin zn. Alpina, Schafhausen, Zenith, Omega, Doxa atd., zastoupení a sklad gramofonů a desek značky "His Masters Voice". (Situace v roce 1930).
Firmu měl v Uherském Brodě Masarykovo náměstí č.135.
SEDLÁČEK Františekživnostník, knihtiskařV ulici Široká č.141 Uherský Brod měl firmu na knihtisk.
SEDLÁČEK FrantišekúředníkŘeditel závodu Drůbežárny Uherský Brod v letech
SEDLÁČEK Janučitel, řídící učitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1927-1928.
V letech 1937-1938 řídící učitel na Obecné škole chlapecké, Mariánské náměstí, v Uherském Brodě.
SEDLÁČEK Jindřichživnostník,holičMěl provozovnu v Uherském Brodě v ulici Bří.Lužů č.892.
SEDLÁČEK Josef
*1901 Litomyšl
+1983 Uherský Brod
živnostník,puškař,zbrojíř
Ve 30.letech minulého století otevřel v Uherském Brodě Komenského 263 dílnu na opravy zbraní.
Vyučen v Litomyšli.
Patřil mezi nejvyhledávanější puškaře.
Mezi jeho klientelu patřili význační majitelé zbraní z Moravy, Čech, Slovenska.
Manželka Anna, roz.Škreková.
SEDLÁČEK TomášúředníkŘeditel firmy Lidová tvorba Uherský Brod v letech 1945-1952.
SEDLÁŘ Leopold
*13.10.1880 +12.6.1949
úředníkSvého času starosta jednoty OREL v Uherském Brodě.
Také okrskový starosta župy Velehradské, městský tajemník, (byl tchánem p. uč. J. Jančaříka st. a p. Fr. Assmanna).

SEHNAL Josef
*1907
+1992

živnostník, obchodník
Vyučil se obchodníkem u fy Baťa a pracoval v několika obchodech. V Uherském Brodě na dolním náměstí, na ulici Bří. Lužů, samoobsluha na Náměstí Míru, samoobsluha Uh. Hradiště a nakonec učňovská prodejna Bří. Lužů (na Sehnalovém dům č.131) naproti Pošty. Vedl a vychovával mladé prodavače a prodavačky až do svého odchodu do důchodu v 73 letech. Byl nejdéle pracující obchodník v okrese UH.
Jeho žena mu byla stále po boku.
SEICHERT Ignát Mag.Pharm.
*24.3.1847 Klatovy +25.2.1909 Plzeňlékárník,politik
Zemský a říšský poslanec. Starosta města Uherský Brod v letech 1897-1900. Za jeho působení bylo roku 1898 otevřeno Krajinské muzeum kde byl jmenován správcem J. Kučera. V roce 1899 byla otevřena Zemská vyšší reálná škola.První předseda muzejní společnosti pro jihovýchodní Moravu. Byl majitelem lékárny „U zlatého pelikána“ v l. 1888 – 1897, která tehdy sídlila na hl. n. č. 73 (na Valečkovém). V devadesátých letech předminulého století se zasloužil společně s B. Weberem a několika dalšími o vymanění městské správy z politické a hospodářské závislosti na německém měšťanstvu. Jako starosta se podílel na založení městské spořitelny a propagoval české školství ve městě . Je pochován v Uh. Brodě.
SEMRÁDOVÁ Eva
27.3.1940 Uherský Brod


malířka
Vystudovala PaedF UP Olomouc a působila v Šumperku a v Praze, kde učila na ZUŠ v Čelákovicích. Ve své tvorbě se zabývá hlavně batikováním, často v souvislosti s oblékáním.
SCHILLER Josef, JUDr.právníkOkresní hejtman okresu Uherský Brod v letech 1880-1886
SCHINAR JindřichúředníkSvého času okresní soudce v Uherském Brodě.
SCHINAR LiborobchodníkVedl obchod s potravinami, lahůdkami a prodával také barvy, laky a uhlí. Obchod byl založen v roce 1873. Majitelem obchodu byl Martin Lečbych 1890-1979. (Situace v roce 1948)
SCHON ArnoštživnostníkNa Masarykově nám. č.168 v Uherském Brodě, vedl obchod s kancelářskými a školními potřebami. Obchod byl založen v roce 1896 a dříve jej vlastnil Antonín Studeník. (Situace v roce 1948)
SCHONWEITZ Antonínstarosta Uh. Brodu
Městský lékař. Ve funkci starosty působil v letech 1854 - 1861.
Jeho zásluhou byla škole na Mariánském náměstí předána větší budova, v jejímž poschodí byly umístěny učebny a v přízemí byty učitelů.
Tato budova sloužila svému účelu až do roku 1909, kdy byla zbourána a nahrazena budovou, která zde stojí dodnes.
SCHOŘ AntonínobchodníkProdával obuv v Uherském Brodě a obchod měl vedle p. Studeníka pod farním kostelem. (Situace v roce 1930)
SCHWEIGER Alois
*1859/+1928
podnikatelŽidovský rodák, dobrodinec,obchodník, finančník, v Bombaji podnikal s galanterií, založil nadaci a ustanovil, jak má být využívána.Zemřel ve Vídni, pochován na židovském hřbitově v Uherském Brodě.Po něm se jmenuje činžovní dům ve městě-"Schweigrák"
SIKULA Josef
*1904
+1987
živnostníkMěl dílnu v Uherském Brodě ulici Seichertově č.152.
SIKULA Petr
*15. 10. 1941 Zlín


fotograf
Mládí prožil v Uherském Brodě, kde se také vyučil soustružníkem kovů Po studiích na LŠU a ŠUŘ v Brně působil ve Stavoprojektu Ostrava, od roku 1971 byl ve svobodném povolání. Je sice řazen mezi krajináře, ale dělá i reportážní fotografie portréty a akty. Byl členem fotografických skupin EPOS, SETKÁNÍ,OSLAVA a AFIAP. Uspořádal 85 autorských výstav. Na výstavách a foto salonech získal 120 ocenění, 18x 1. cenu na celostátních výstavách, 5x 1. cena na mezinárodních salonech 1x 1. cena OSN na celosvětové soutěži FOTOKINA. Jeho práce byla oceněna tituly AFIAP, Mistr svazu ČSF, Autor svazu ČSF a Lauerát X. Světového festivalu v Berlíně. Vydal 15 autorských knih o moravskoslezském kraji. Největší uznáni si vysloužil cyklem fotografií Ostravská krajina,významná je také jeho publikace Beskydy panoramatické (2002).

SIVÁK Štěpán
*1907
+1995
živnostníkV Těšovské ulici v č. 99 v Uherském Brodě vyráběl klobouky a vedl sklad čepic. (Sitace v roce 1948)
SKALA Václav PhDr JUDr
*3.3.1897 Tuleky v Jižních Čechách
+4.12.1943 Olomouc
profesor
Profesor na zemském reálném gymnaziu v Uherském Brodě.
Doktorát filozofie získal na Filozofické fakultě UK v Praze a doktorát práv na MU v Brně. V letech 1921 a 1922 studium na Sorbonně v Paříži a univeritě ve Strasburku.
Manželka Gabriela byla dcera stavitele Jiráska a jeho ženy Matyldy.
SKALNÍK František

*22.1.1867 Ostrožská Nová Ves
+10.12.1904 Ostrožská Nová Ves
duchovníPo ukončení základního školství v místě rodiště studoval od roku 1879 české gymnázium v Olomouci. Po maturitě byl 8.7.1887 přijat na Olomoucké bohosloví. Po vysvěcení na kněze v r. 1891 působil jako kaplan v Želechovicích. Celý život psal básně a v roce 1893 vydal první básnickou sbírku "Sursum carda". V září 1897 byl ustanoven kaplanem v Uherském Brodě. Počátkem roku 1899 na přímluvu hraběte Václava Kaunice a F.L.Riegra dostal místo zámeckého kaplana u hraběte Jana Harracha s povinností vyučovat syna hraběte a kázat pro vídeňské Čechy. Umírá poměrně mladý na tuberkulózu - nemoc chudých.
SKLÁŘ EmilživnostníkProvozoval cukrárnu Vincence Buráně, ve které byl v nájmu. (Situace v roce 1948)
SKLENÁŘ Antonínúředník, c.k. berní inspektor
SKŘIVÁNEK Zdeněk, Ing.
* 1940
hráč basketbalu, pedagogNejlepší hráč z brodské líhně za celou dobu trvání basketbalu v Uherském Brodě (od roku 1939). Počátkem 60. let byl vůdčí osobností družstva mužů Spartaku Uherský Brod. V tomto období družstvo hrálo 2. ligu, tehdy druhou nejvyšší československou soutěž. Z Brodu pak odešel do Prahy do Slovanu Orbis, mezi tehdejší osobnosti basketbalu jako byli Šíp, Škeřík, bratři Rylichové a Tetivové a hrál 1. ligu. Posléze se stal dlouholetou oporou (od roku 1962-1972) a jedním z nejlepších střelců prvoligové Rudé hvězdy Pardubice. Jen v dresu Rudé hvězdy nastřílel 3.057 bodů. V Pardubicích působil jako docent na Vysoké škole chemicko-technologické ve funkci vedeoucího katedry ekonomiky a řízení.
Ještě po skončení kariéry vrcholového sportovce dojížděl v 70. letech jako hráč z Pardubic do Uherského Brodu a výrazně pomohl zdejšímu Spartaku zpět vybojovat ztracenou druholigovou příslušnost. Kromě toho se v Pardubicích věnoval výchově mladých basketbalistů. Jeho život ukončila v relativně mladém věku zákeřná nemoc.
SLÁMA Václav
* 1898 Uherský Brod-Předměstí
+1985

krejčí
Představitel Sociálně demokratické strany a předseda Městského nár. výboru (starosta Uherského Brodu) v letech 1949-1952.
Za jeho éry se začaly stavět Slovácké strojírny(1951).
SLAVÍČEK Jaromír
*2.6.1946 Kroměříž

pedagog na brodském gymnaziu,tenista,spisovatel
Středoškolský profesor na brodském gymnaziu,tenista-syn ing.Vl.Slavíčka.V současnosti(2015) se
věnuje zejména spisovatelské činnosti.Má svůj web,píše do periodik,přednáší,velký znalec historie a přírody okolí Uherského Brodu.
Z jeho životopisu:
Jako pedagogický elév nastoupil začátkem sedmdesátých let XX.století na Gymnázium v Uherském Brodě, kde učil 37 let.
Celý jeho život jej provázela i sportovní činnost, konkrétně tenis a běh na lyžích.
Hrál druhou ligu za Brno i Gotwaldov, současný Zlín.
V roce 1993 se v Olomouci stal i seniorským mistrem republiky v kategorií veteránů nad 45 let, a stal se tak pokračovatelem svého vzoru – osobnosti města, svého otce.
Napsal téměř tisíc fejetonů a esejí, z nichž několik set zveřejnila regionální tisková média.
Vydal v nevelkém nákladu i několik publikací, jmenovitě Brodské postřehy, Zpověď učitele, Pocity pacienta, Vzpomínky rosničky, Noční Brod, Náhrdelník Uherskobrodska, Maturita, Město, které mám rád, V paměti zůstávají.
I dnes-rok 2015-píše,přednáší a toulá se městem a okolní přírodou.

SLAVÍČEK Karel
*20.10.1894
+8.12.1954
živnostníkPánský a dámský krejčí, který nabízel také stejnokroje všeho druhu. Tkalcovská 871. (Situace v roce 1948)
SLAVÍČEK Vladimír Ing.
* 1913
+ 2001


technik
Ředitel Hospodářské školy v Uherském Brodě a vynikající tenista, vítěz několika celostátních turnajů veteránů
SLEZÁK AloisčetníkOkresní četnický velitel v Uherském Brodě poručík Alois Slezák se svým jmenovcem Velitelem četnické stanice v Luhačovicích vrchním strážmistrem Josefem Slezákem, objasnili vraždu dvou novorozeňat nalezených v Luhačovicích v kanálu ústředního topení. Důsledným pátráním a šetřením byla usvědčena a k vraždám se přiznala dvacetiletá pradlena Marie Eliášová.
SLEZÁK JindřichúředníkŘeditel firmy Lidová tvorba Uherský Brod v letech 1952-1960.
SLOVÁK František
*1909
+1979
živnostníkV Uherském Brodě na adrese U Fortny č. 1344 měl strojní a stavební zámečnictví. (Situace v roce 1948)
SLOVÁK AntonínživnostníkV Uherském Brodě v ulici Bří.Lužů 119 měl dílnu.Zámečnictví.
SMRTKA Bohumil
*31.5.1913 Uh.Brod +18.9.1996 Uh. Hradiště
živnostníkNa adrese Ptylova ul. 304 v Uherském Brodě prováděl veškeré odborné natěračské a čalounické práce.
Dílny zdědil po svém otci Štěpánovi,u kterého se vyučil.(Situace v roce 1948)
SMRŽ RostislavučitelŘeditel Základní školy Na výsluní v Uherském Brodě v období srpen 1995-červenec 2000.
SOBOLOVÁ Jitka
*1962
živnostníkZaložila a provozuje firmu Kosmetické služby-Salon Diana.
Adresa: Široká 141 Uherský Brod
Firma vznikla v roce 2055
Stav:listopad 2011
SOMR Vratislav ing.
*1923 Bzenec
technikPředseda JZD Poolšaví Uherský Brod.
JZD vzniklo sloučením JZD Havřice, Hradčovice,Drslavice,Veletiny,Prakšice,Pašovice v roce 1974.
Ing.Somr zde působil v letech 1974-1981.
SOUČEK Miloslav RNDr.PhMr.
*31.12.1904 Uherský Brod
+14.11.1984 Zlínpodnikatel, živnostník
Absolvent gymnazia v Uherském Brodě a Holešově. Vystudoval farmaciia přírodní vědy na UK Praha. Pracoval v lékárnách v Bratislavě a Uherském Brodě.
Lékárnu a drogerii vlastnil od roku 1940 do roku 1950. Patřila mu i výrobna léčiv, v roce 1942 renovoval interiér lékárny.Za moravské lékárníky byl v letexch 1946-1948 člen Rotary clubu, činovníkem Sokola, Českého sportovního klubu a tenisového klubu. Od roku 1934-1984 člen pěveckého sboru Dvořák(dříve sokolské pěvecké sdružení).
Ve 40.letech organizoval v Uherském Brodě koncerty vážné hudby, kde účinkovala řada našich i zahraničních umělců.
V r.1951 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 12 let a ztrátě veškerého majetku.
Na základě amnestie se vrátil v roce 1960.
V roce 2008 mu byla in memoriam udělena Českou lékárnickou komorou medaile HONORI ET MERITO za zásluhy o rozvoj lékárenství.
SOUČEK Miloslav Mr.Ph.
*18.10.1874 Vyškov
+2.3.1956 Uherský Brodlékárník
Do Uherského Brodu přišel v roce 1899, kdy koupil na dnešním Masarykově náměstí dům č. 164 s lékárnou "U zlatého pelikána." Po čase zřídil i medicinální drogerii. V lékárně pracoval do roku 1950. Majitelem obou provozoven byl do roku 1939.
Člen městské rady v Uherském Brodě v letech 1919-1924
Starostou Sokola 1915-1919
Člen výboru Sboru dobrovolných hasičů ve 20.letech
Člen správní rady a.s. Lázně Luhačovice
Člen představenstva Okresní záložny
Člen muzejní společnosti
Zakládající člen Církve československé husitské v Uherském Brodě
Stál u zrodu Selské jízdy na Uherskobrodsku
Závěr života měl "díky" zatčení syna a ztrátě rodinného majetku nespravedlivě smutný a těžký.
SOUSTRUŽNÍK Antonín

????????????????????????????????????


učitel, řídící učitel
Od roku 1941 do roku 1945 ředitel školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě.
Od roku 1945 ředitel měšťanky, části školy na Mar.náměstí.
SPÍŠEK Leopold JUDr.právníkOd roku 1936 do roku 1945 ředitel firmy Lidová tvorba Uherský Brod.
SRNEC Mat.úředníkSvého času přednosta Okresního soudu v Uherském Brodě.
SRNSKÝ MVDr.zvěrolékařOrdinaci měl v Uherském Brodě, ulice Přemysla Otakara II.
Dnes sídlo Městské policie.(stav 2011)
STANOVSKÝ Jan

*20.12.1914 Klimkovice u Ostravy
+6.4.1942 Lamberd Wales
úředník, odbojářV listopadu 1938 nastoupil na místo úředníka Berní správy v Uherském Brodě. Jeho původní místo bylo na Finančním ředitelství v Opavě, které bylo po odstoupení Sudet zrušeno. V prosinci 1939 spolu s dalšími pěti kamarády uprchl přes Maďarsko, Rumunsko, Sýrii do Francie, kde bojovali proti fašistům. Po pádu Francie se dostal do Anglie, kde se přihlásil k letectvu 22.11. byl vycvičen jako radista, střelec (787880). Zahynul při cvičném letu na letounu Wellington Ic. Pohřben byl na hřbitově St. Ethelbert v East Wrethamu hrabství Norfolk. Na pamětní desce umístěné na uherskobrodské radnici je uveden v hodnosti poručíka.
STAŇAživnostníkSpolumajitel autodílny s p. Ambrůzem. Sídlo dílny měli na ul. Vlčnovská. (Situace v roce 1948)
STANĚK Vilém
23. 10. 1892
kominický mistrMěstský radní, od jara 1939 člen Obrany národa. Byl zatčen, z koncentračního tábora se vrátil po válce.
STAŇOVÁ Marieživnostník, květinářkaPěstovala květiny a zeleninu na adrese Uherský Brod Močidla 741.
STARÝ Antonínučitel
Učitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě v letech 1952-1956
STEJSKALOVÁ Marie

* 24.1.1862 Brno

+
učitelkaNarodila se v Brně Na Kopečku a v roce 1899 odmaturovala ve Vídni, kam se rodina po smrti otce přestěhovala. Nastoupila na německou školu nedaleko Jemnice, později učila ve Valašských Kloboucích. V Uherském Brodě působila jako učitelka na německé škole a učila tu více jako osm let. Přednášela také v češtině. Na tehdejší dobu to byla velmi moderní a podnikavá žena. Zasloužila se o založení místní knihovny a Spolku žen Vlasta a velkou měrou se věnovala přípravě oslav 300.výročí narození J. A. Komenského. V roce 1899 onemocněla krční a plicní chorobou a po osmnáctileté praxi odešla do předčasného důchodu s měsíční penzí 95 Korun. V roce 1900 si pronajala byt v Brně na Francouzské třídě a začala pečovat o opuštěné děti. Byla jmenována starostkou brněnské Útulny a vykonávala ji nepřetržitě 28 let. Pro prázdninový pobyt dětí zařídila vilu v Luhačovicích. Později založila Českou kolonii v chorvatské Crikvenici, která nesla název Božena Němcová a skládala se z pěti budov včetně české školy a krásného parku. Pomocnicí a správkyní české kolonie ustanovila svou chovanku Bertu Drgáčovou, která má také vztah k Uherskému Brodu. Práci Marie Stejskalové nám připomíná její busta v prostorách kolonie. Berta Drgáčová tam má pamětní desku.
STOJAN Jiří (Kid)
* 4.6.1931 Uherský Brod
+11.8.2017Pedagog, turista, skaut, vychovatel, sportovec, trenér, hudebník, značkař, motorkář
Maturoval na uherskobrodském gymnáziu v roce 1950. Celý profesní život působil jako učitel na Základní škole v Nivnici. Zde založil a vedl Turistický oddíl mládeže. Zasloužil se o vybudování tamního sportovního areálu, který nese jeho jméno. V roce 2002 obdržel Ocenění za celoživotní práci s mládeží. Nivničané vydali na jeho počest knížku "Hold Jiřímu Stojanovi-Kidovi," která vyšla v roce 2006.
50 let se vzorně staral o značení turistických cest na Uherskobrodsku.
Do Junáka vstoupil v roce 1936, 3x zažil jeho zrušení, 3x ho v Uherském Brodě obnovoval. V roce 1968-1970 byl vedoucím chlapeckého kmene a zástupcem vedoucího střediska..
V letech 1991-1997 byl vedoucím střediska Prvních moravských junáků. Je členem Svojsíkova oddílu.
Hrál v tanečním orchestru Strojař na trubku.
STOJAN Miloš
*8.1.1895 Uherský Brod


zakladatel Junáka v Uherském Brodě a na Moravě
Zakladatel skautingu v Uherském Brodě a na Moravě.
Po studiu na zdejší reálce vystudoval pražskou obchodní akademii. V Praze se seznámil s novým skautským hnutím, které na něho silně zapůsobilo. V březnu 1915 zakládá v Uh.Brodě první chlapecký oddíl na Moravě, Na podzim pak narukoval a strávil celou válku jednak na rumunské, jednak na italské frontě. Po návratu z vojny v r. 1919 pomáhá organizovat skauting v Uh. Brodě a dává mu pevné základy. Ještě téhož roku odjíždí natrvalo do Argentiny. Po čase se kontakt s ním ztratil a nepodařilo se ho znovu navázat.
STOJAN Vladimír
*1.9.1902 Uherský Brod
+23.9.1967 Uherské Hradištěučitel, dirigent
Jeden z prvních uherskobrodských skautů. Ve třicátých letech byl velitelem, Junáka v Uherském Brodě.
Po válce, v letech 1945-1950, zastával funkci okrskového velitele a zemského náčelníka Junáka.
Měl přezdívku Starý Havran.
Dirigoval mužský sbor pod názvem "Pěvecké sdružení" v letech 1940-1946
STOJASPAL Antonín
*1954
podnikatelProvozuje firmu SANEKO,spol s r.o.
U Korečnice 1598, areál STS. Zámečnictví, plast.výroba
Stav: listopad 2011
STÖHR Jiří
*1939
+leden 2018
režisér, kameramanPřistěhoval se s rodiči z Prahy v roce 1951.
Maturoval na brodském gymnáziu v roce 1956.
Po absolvování FAMU přesídlil natrvalo do Prahy,kde
se zapsal do dějin českého filmu svou režisérskou a kameramanskou tvorbou.
Za všecha díla uveďme: Expedice Lambaréné-režisér, Jeden z nich je vrah-kamera, Romance pro křídlovku-kamera, Tajemství zlatého Budhy-kamera, Město nic neví-kamera.
Jako student se zúčastnil expedice Lambaréné "68. Jejím cílem bylo předat léky, zdravotnický materiál a lékařské přístroje do Gabunské nemocnice poblíž Lambaréné, založené Albertem Schweitzerem. Odjížděli 1.ledna 1968 ze Staroměstského nám. v Praze a po ujetí 35.000 km za 257 dní se vrátili 13. září 1968. Cestu absolvovali Tatrou 138.
Jeho manželkou je slovenská herečka Zuzana Cigánová
STRAŠKRABA BedřichživnostníkU STRAŠKRABŮ V Uherském Brodě-pod kostelem, se provádělo stavební sklenářství, rámování obrazů a prodávalo se sklo, porcelán a obrazy.
STUDENÍK AntonínživnostníkProdej školních a kancelářských potřeb
STUDENÍK Adolf
*17.6.1903 Uherský Brod
+21.1.1959 Uherský Brod
živnostníkStrojní bednářství. Vyráběl dubové transportní sudy pro pivovary, lihovary a vinné sklepy. (Situace v roce 1948)
Adresa Uherský Brod U Fortny 799.
Byl členem Sokolského pěveckého sdružení a Hudebního spolku Dvořák.
STUDENÍK Bohuš
*11.9.1900
+24.12.1938
živnostníkMěl papírnictví, vedl psací stroje a galanterii. Zastřelen ve svém obchodě zlodějem na Štědrý den.
V živnosti pokračovala vdova po majiteli. (Situace v roce 1948)
STAVĚLOVÁ Eva RNDr.
*15.6.1938
učitelkaŘeditelka Základní školy v Uherském Brodě Na výsluní v období červen 1990-červenec 1995.
STRAKA JanučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1834-1837.
STRAKA Vlastislav
*1911
+1977
živnostník, malíř a natěračMěl provozovnu v Uherském Brodě na ulici 26.dubna.
STRATIL EduardživnostníkMajitel Předbranského mlýna v Uherském Brodě
STŘÍDA FrantišekučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1904-1905.
STŘÍŽ Jan, JUDr. úředníkOkresní hejtman okresu Uherský Brod 1915-1919
STŘIŽÍK StanislavMistr sportu - sportovní střelba z malorážky, velkorážní terčovnice, vzduchovky, kulovnice a pistole
STŘIŽÍKOVÁ Ludmila
8. září 1943 v Nivnici

Zasloužilý Mistr sportu - sportovní střelba, z malorážky, vzduchovky a pistole
Narodila se v Nivnici 8.září 1943. Její sportovní kariéra začala na podzim 1960 v Uherském Brodě. Střílela z libovolné malorážky standard 3x30 (30 ran vleže, 30 vkleče, 30 ve vstoje) a standard 15+60 (60 vleže). V kategorii žen a juniorů byla libovolná malorážka později nahrazena standardní malorážkou ve standardu 3X20 a 15+60 a vzduchovkou 10+40 (40 vstoje).Následujícího roku byla jako juniorka z nepochopitelného důvodu zařazena do kategorie žen na mistrovství československa. Svým výkonem však všechny šokovala. Zvítězila a zůstala pouhé 3 body za československým rekordem. Následovaly velmi úspěšné roky až do ukončení kariéry z dlouhými zbraněmi v roce 1972. Některé z úspěchů v těchto letech na mezinárodní úrovni:
1966 - 5. místo Mistrovství světa, Wiesbaden
1969 - 3. místo Mistrovství Evropy, Paříž - malorážka 3. místo Mistrovství Evropy Paříž - vzduchovka
5. místo Mistrovství Evropy Meziboří - vzduchovka
1. místo Mezinárodní závody DOSAAF, Kijev
1. místo Mezinárodní závody DOSAAF, Sofie
1. místo Mezinárodní závody DOSAAF, Plzeň
1. místo Mezinárodní závody DOSAAF, Budapešť
1. místo Mezinárodní závody, Novi Sad
1. místo Mezinárodní závody Bělehrad
1. místo Mezinárodní závody Vroclav
1. místo Mezinárodní závody Erfurt
1. místo Mezinárodní závody Levoča
Nejsou uváděna 2. a 3. místa z dalších mezinárodních závodů.
Některé z dosažených rekordů:
13. 6. 1966 - libovolná malorážka 3x30 846 bodů, Plzeň
19. 5. 1967 - standardní malorážka 3x20 576 bodů, Plzeň
19. 9. 1967 - standardní malorážka 60 ran vleže 599 bodů. Plzeň.
Ludmila se stala prvním stčelcem na světě , který tohoto výkonu dosáhl. Tento rekord nebyl v kategorii žen nikdy překonán. Po 19 letech byla zmenšena desítka na mezinárodním terči.
O její střelecké úrovni hodně napovídá 21 titulů Mistra Československa.
Je škoda, že reprezentační střelci v těchto letech byli málo vysíláni na závody v zahraničí. Navíc některé národní asociace zařazovaly do týmu mužů i ženu, pokud měla potřebnou výkonost. Ludmila sice výkonost měla ale nebyla ochota ze strany některých funkcionářů. Byla sice navržena na OH a později na ME mužů, které se konalo v roce 1969 v Plzni, ale nakonec zůstala doma. To. že nebyla zařazena do týmu ve střelbě ze vzduchovky na ME byla obrovská škoda, protože její výsledky byly lepší než výsledky mužů v reprezentaci a dokonce by stačily na stříbrnou medaily na ME.
19. 4. 1969 se vdala za Stanislava Střižíka, rovněž střelce a 16. 3. 1973 se manželům narodila dvojčata Petr a Jiří. Byla to největší dvojčata narozená v v porodnici v Uh. Hradišti. Petr 3,50 kg a 53 cm, Jiří 3,10 kg a 51 cm. Sport je nádherná činnost, ale narození zdravých dětí je největší štěstí a dar, který si může člověk přát. V současné době se manželé těší z vnučky a tří vnuků.
V roce 1993 se v Plzni konalo I. mistrovství ČSR ve střelbě IPSC. Jednalo se o velmi atraktivní střelbu a Ludmila se jí začala věnovat od roku 1995.Používala pistoli CZ 85 vybavenou kompenzátorem zdvihu a kolimátorem. JIž v roce 1996 se stala Mistrem ČSR v kategorii žen.Další tituly následovaly v roce 1998, 1999 a 2004. K tomu je třeba počítat pořadí na druhém a třetím místě z mezinárodních závodů.
Vrcholem a zároveň ukončením druhé sportovní kariéry se stalo Mistrovství Evropy v Opařanech. Zde excelovala v kategorii Super senior a získala titul Mistra Evropy. Obrovský aplaus 800 přítomných při vyhlašování výsledků na zámku v Bechyni vyvolalo to, že startovala jako jediná žena mezi zahraničními střelci - muži.
Mimo hlavní program ME se již tradičně konala střelecká soutěž Shoot off, kde startují nejlepší závodníci z jednotlivých kategorií. Každý z těchto soutěžících chce zanechat co nejlepší dojem protože jsou přítomni nejen všichni závodníci ale i značná část hostů. Ludmila a manžel Stanislav byli jediní střelci ČR, kteří zvítězili ve svých kategoriích.
SUCHOMELA JosefživnostníkKožešník, majitel obchodu a dílny na výrobu kožichů a čepic na Masarykově náměstí v Uherském Brodě 201.
SUCHÝ Antonín
*1896
+1977
obchodníkHodinář. Prodával hodiny, klenoty, zlato a stříbro, optiku, gramofony a prodávaný artykl i opravoval. (Situace v roce 1930)
Obchod měl na Masarykově nám.73
SUKANÝ FrantišekučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1880-1904.
SUŠIL Horymír, MVDr.
*14. 6. 1926 Valašské Klobouky
+27.7.2010 Uherský Brod


veterinář, hudebník
Zvěrolékař z Valašských Klobouk a Uherského Brodu, cimbalista a zpěvák, vedoucí valašského krúžku Dúbrava a od roku 1958 cimbalista a vedoucí uherskobrodského souboru Olšava. Samouk hry na klavír, cimbál, klarinet, píšťalky. Upravoval skladby pro BROLN, Kašavu, Olšavu, Technik, Olun a Ondráš. V Uherském Brodě se seznámil se svou ženou Eliškou a působil zde, jako jedna z vůdčích osobností Olšavy až do své smrti. Na desky nahrál Klobucké točení a své vlastní Jihovalašské motivy.
Napsal vlastní učebnici hry na cimbál s názvem Moravské cimbálové etudy.

SVATÁ JUSTINA
*okolo roku 230
kněžkaPatronka města Uh.Brodu. Narozena okolo roku 230 po Kristovi,za vlády římského imperátora Decia,
pocházela z rodiny pohanského kněze.Stala se křesťankou a za svou víru byla mučena a sťata.
Její ostatky sa nacházejí v Uherském Brodě, v klášterním kostele.
SVOBODA Ladislav
*1906
+1990
živnostníkV Uherském Brodě na Mariánském náměstí č.63 provozoval dílnu s brašnářstvím
SVOBODA Ludvík
*25.11.1895 Hroznatín Českomoravská vysočina
20.9.1979 Praha

prezident Československé republiky
1968-1975
Armádní generál, prezident. K Uherskému Brodu měl osobní vztah. Jeho dva švagři, Eduard a Jaroslav Stratilovi byli pro svou protiokupační činnost popraveni. Rovněž matka jeho ženy Anežka Stratilová byla během německé okupace popravena. Všichni Stratilovi bydleli v Uherském Brodě. L. Svoboda oficiálně navštívil Uherský Brod hned v květnu 1945 jako armádní generál, pak jako náčelník Historického ústavu v roce 1961 a ve funkci prezidenta v roce 1968.
SVOBODA Rudolf MVDr.
*17.2.1885 Třebíč
+29.9.1960 Uherský Brod
zvěrolékařOkresní vrchní rada veterinární.
SÝKOROVÁ Milada RNDr.
vnučka Šestáků
*20.5.1962
podnikatelkaVnučka Šestáků, vlastnící původně v ulici Široká mlékárnu-obchod.
Po restituci v roce 1991, otevřela vnučka Šestáků spolu s manželem živnost,výroba a prodej pečiva.
Zaměstnávají 24-25 zaměstnanců.
Adresa bydliště je: Za Dolním kostelem 115 Uherský Brod
ŠALAMOUN I.
*1052/1053
+1087
král uherskýVládl v letech 1063 - 1074. Dle Letochy přinutil markrabata Ottona a Konráda ,aby do roku 1068
okolo Brodu hradby a valy postavili.
Známý je i pod jménem Šalamoun I. Uherský.
ŠARATA Ferdinand
*1883
+1962
živnostníkProvozoval autodopravu v Uherském Brodě Dolní Valy 773.Stav kolem roku 1948.
ŠARIPOV Ergaš Kasimovič
*1913 Tadžikistán
+29.4.1945 Uherský Brod
vojákVelitel palebné čety 75mm protitankových kanonů.
Padl při osvobozování Uherského Brodu.
Jmenován in memoriam Hrdinou Sovětského svazu.
Jeho jménem je pojmenována ulice na sídlišti Vinohrady v Uherském Brodě.
ŠÍCHA AntonínučitelŘeditel školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě v době národního obrození.
Snažil se, spolu s celonárodní aktivitou, posílit český jazyk na škole.
ŠICHTA Antonínřídící učitelŘeditel Obecné školy chlapecké a dívčí na Mariánském náměstí v Uherském Brodě.
ŠESTÁKobchodníkVlastnil mlékárnu v Uherském Brodě, ulice Široká č. 144.
Dnes(rok 2011) tam potomci provozují pekařství s prodejnou.
ŠEVČÍK Josef
*1884
+1938
živnostníkV Uherském Brodě U pošty 901 měl pekárnu.(Stav kolem roku 1948)
ŠIBOR JUDr.právníkŘeditel firmy PIVOVAR JANÁČEK a.s. Uherský Brod, majitel Delta a.s. Ing.Pjevič v letech 1997-1998.
ŠIMONÍK Vojtěch
*1905
+1969
živnostníkVlastnil tzv. elektro-radio-závod v Těšovské ul. 91. (Situace v roce 1948)
ŠIŠKA VladimírpodnikatelV Uherském Brodě vlastnil chemickou čistírnu a prováděl speciální úpravy a čištění lidových krojů a vyšívání. (Situace v roce 1930)
ŠKRÁŠEK Dušan Filip

*14.2.1954 Uherský Brod


malíř a grafik
Studoval výtvarnou výchovu na PedF Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na užitou grafiku, ilustrace dětských knih a od devadesátých let také na keramickou tvorbu, kamenosochařské práce a příležitostně i scénické návrhy. Žije a pracuje v Praze a v Bukovanech u Týnce nad Sázavou.

ŠKREKA-Baudoin Vojtěch
*7.4.1919 Uherský Brod
+ květen 1947 Francie
odbojář,pilotSyn legionáře z ruské fronty.Před válkou se dostal do USA,kde se oženil s Theresou Baudouin. Odjel do Anglie,vstoupil do armády a létal u 310. stíhací perutě RAF(červenec 1944).
V Anglii působil až do 8.5.1945.Pak odešel do Francie.Zahynul při leteckém neštěstí v květnu 1947 nad Pyrenejemi.
ŠKUBAL František
*17. 5. 1930 Ujezdec u Luhačovic

†28. 12. 1983

hudebník
Vystudoval vojenskou hudební školu Praha a brněnskou konzervatoř a už od třiadvaceti let vedl v Újezdci dechový orchestr, který byl úspěšný doma i v zahraničí. S tímto orchestrem také hrál řadu svých vlastních skladeb.
Spolupracoval s rozhlasem i televizí.
ŠMÍD Rostislav PaedDr.učitelŘeditel Střední průmyslové školy na Slováckých strojírnách (stav duben 2011).
ŠMÍD Václav
*1901 Uherský Brod
+28.9.1941 Brno


pracovník pivovaru Janáček, odbojář
Pracovník uherskobrodského pivovaru Janáček. Člen odbojové skupiny Obrana národa, cvičitel Sokola.
Popraven 28.9.1941 V Kaunicových kolejích Brno.
ŠMÍDOVÁ Aneta

*1993 Uh.Hradiště
reprezentantka ČRS rodiči a se sestrou žije v Uherském Brodě kde také studuje na gymnáziu. Od 6.třídy hraje závodně florbal a s družstvem juniorek Uherského Brodu hraje 1.ligu. V kategorii juniorek reprezentuje Českou republiku a sehrála již dvě desítky zápasů za národní tým, se kterým získala i bronzovou medaili ze světového šampionátu.
ŠMIGURA Cyril
*1885 Bystřice pod Lopeníkem
+1971 Bystřice pod Lopeníkem
podnikatelByl vlastníkem paprikových mlýnů v Uherském Brodě a v Nových Zámcích na Slovensku.
Majitel vily v Uherském Brodě na ulici 26.dubna, zvané Šmigurka.
Po znárodnění patřila vojsku tzv. vnitřní stráže, později zde sídlilo vedení Státního statku Moravsko-slovenské pomezí (do roku 1990).
ŠMILAUER JaroslavučitelŘeditel Základní umělecké školy v Uherském Brodě v období 1992-1995.
ŠNAJDAR FrantišekživnostníkVlastnil v Uherském Brodě na ulici Nivnická č. 927 obchod s veškerými hospodářskými stroji. (Situace v roce 1948)
ŠNOBL JanživnostníkV Uherském Brodě na ulici Pořádí nabízel celokruhové obnovení pneumatik, prováděl odborné opravy a vulkanizaci. (Situace v roce 1948)
ŠŤASTNÝ Vilém, JUDr.právníkOkresní hejtman okresu Uherský Brod v letech 1906 - 1908.
ŠTEGNER Ladislav
*16.7.1929
učitelŘeditel Střední průmyslové školy strojnické v Uherském Brodě v letech....
Učitelský ústav v Novém Městě na Moravě..1.štace učitelování na kamenné škole na Lopeníku,pak působil ve Strání,další působení na SPŠ strojní v Uherském Brodě,a jako ředitel na SPŠ strojní v Uherském Hradišti.
ŠTĚRBA František
*8.2.1949


živnostník
Daňový poradce evidenční číslo 000168.
Revoluční 1813
Sídliště Pod Vinohrady
Uherský Brod
Stav: listopad 2011
ŠURÁŇ Josef
*25. 4. 1929 Jestřábí u Štítné nad Vláří

astronomRodiče se přestěhovali do nemovitosti v Dionicích, kterou později s bratrem Vladimírem daroval Charitě. Po maturitě na gymnáziu v Uherském Brodě studoval VUT a potom VTA Brno a absolvoval stáže v Postupimi, v Moskvě a v Pulkově, kde se zabýval měřením poloh hvězd. Doma pracoval zejména na budování polohových sítí a pozorování na Ondřejově, kde byl několik let vedoucím. Přispěl k vývoji cirkumzenitálu, přístroje sloužícího k určování polohy na Zemi, a přesného času, publikoval doma i v odborných zahraničních časopisech a anglicky napsal historicko-astronomickou monografii Hvězda betlémská, zabývající se životem Krista.

ŠŮSTEK František úředníkPředseda Okresního národního výboru okres Uherský Brod v letech 1954-60.
Od roku 1960-1970 ředitel firmy Lidová tvorba Uherský Brod.
ŠVABÍK Antonín
*14.5.1880
tiskařOtec Zdeňky Švabíkové - Kožíkové byl v Uherském Brodě tiskařem. Pocházel z Dražůvek, jeho sourozenci pak žili ve Vizovicích, Křížové a Kyjově
ŠVABÍKOVÁ-KOŽÍKOVÁ Zdeňka

*28.6.1912 Uherský Brod

†27. 6. 1994 Praha

herečka
V patnácti letech byla přijata na dramatické oddělení brněnské Státní konzervatoře, po jejím absolvování působila v olomouckém divadle, kde měla angažmá v letech 1932-1941. Vytvořila zde řadu postav, převážně mladých hrdinek.Působila také v brněnském rozhlase, kde se podílela na vysílání v esperantu v pořadu Verda Stancio.
V roce 1938 uzavřela v Brně manželství s Františkem Kožíkem. Po přestěhování do Prahy hostovala v Národním divadle. Po narození dcery pak hrála v Uranii a u Vlasty Buriana. Po válce se stala členkou Vinohradského divadla. Krátce působila ve Werichově divadle estrády a satiry, na závěr své kariéry byla v angažmá v Hradci Králové.
Její herectví ocenil i film - Revoluční rok 1948, Letiště nepřijímá, Probuzení, v Mikuláši Alšovi se stkala se svým brněnským kolegou Karlem Hoegerem, Na stříbrném zrcadle, Tajemství krve a Paleta lásky. Objevila se také v televizních inscenacích.
Stejně jako její muž František Kožík se vždy hlásila k Moravě a ráda se vracela do rodného města Uherského Brodu.
ŠVABÍKOVÁ Marie
*2.11.1882
roz. JAROŠOVÁ
manželka tiskaře ŠvabíkaPocházela z Nové Paky. Po svatbě s Antonínem Švabíkem r. 1919 se starala o domácnost a své tři dcery. Nejstarší Jarmila se stala také herečkou a proslavila se zejména jako členka Osvobozeného divadla V+W v Praze.
ŠVACH Liboslav
*21.5.1916 Valašské Klobouky
+8.3.1980 Uherské Hradištěučitel
Učil matematiku a výtvarnou výchovu v Uherském Brodě,Šumicích,Bánově.
Organizoval Učitelské dny v Uherském Brodě. V Sokole hrával Loutkové divadlo, dělal průvodce na turistických zájezdech.
Byl vedoucí střediska Prvních moravských junáků v letech 1945-1950 a pak 1968-1970. Měl přezdívku Šedý Had. V poválečné době redigoval časopis uherskobrodských skautů "Vatra" a v letech 1969-1970 vydával a ilustroval junácké zpěvníky "Zpěvem k srdci."
ŠVEC Jaroslavtechnik

Ředitel Zbrojovky Uherský Brod v letech 1.3.1952-31.8.1959
ŠVEHLÍK Roman
*1973divadelník
Absolvent gymnázia v Uherském Brodě. Roman Švehlík je vystudovaný teatrolog (filozofická fakulta MU Brno),
a kromě toho, že je principálem Divadla Brod, je také učitelem ZUŠ v Uh. Brodě – literárně-dramatický obor
Od mala vášnivý loutkař.
TARTÁREK Aloistechnik1.ředitel Slováckých strojíren v Uherském Brodě
TEIMER Zdeněk
*12.2.1935

hudebník
Učitel Zákl.umělecké školy v UB,hra na klarinet, saxofon, dirigent, vedoucí tanečního souboru LUX, propagátor jazzu
TELČÍK Benedikt, vlastním jménem Joaness Georgius Benedikt
*24. 3. 1740 Dolejší Kunčice

†30. 11. 1820 Uherský Brod

sochař
Jako sirotek byl dán vrchností ze zámku v Bílovci do učení do Opavy na sochaře a štukatéra.
Působil v Opavě , Fulneku, Bílovci, Veselí nad Moravou a Uherském Brodě.
Vynikající mistr 2.pol.18.století. Ztvárnil hlavní oltář klášterního kostela Nanebevzetí p.
Marie v Uherském Brodě.
TEPAL Karel
*1909
+1979
živnostníkProváděl zařizování bytů, kanceláří a prováděl stolařské stavební práce. Dolní Valy 511.(Situce v roce 1948)
THEIMER Yvan
18.9.1944 Olomouc
Malíř, grafik, kreslíř a sochař žijící a tvořící ve Francii a Itálii, tvůrce obelisku Via lucis (Cesta světla) umístěného na Masarykově náměstí v Uherském Brodě a slavnostně odhaleného prezidentem Václavem Havlem 28.března 1992 u příležitosti oslav 400. výročí narození J. A. Komenského. V předvečer těchto oslav mu bylo uděleno čestné občanství města Uherského Brodu.
THOMAYER Karel
* 1943 Domažlice

podnikatel
Rodák z Domažlicka (*1943), od 1979 žije v Uherském Brodě, nadšený fotograf a turista.
Pracoval ve Slováckých strojírnách UB. V r. 1990 založil nakladatelství „Karel Thomayer“ Uherský Brod - zaměřené především na vydávání místních a blahopřejných pohlednic a gratulací.
Pohlednic s tímto logem bylo prodáno na stovky tisíc kusů, velmi oblíbené jsou i mezi sběrateli. Tím se název města Uherský Brod „rozletěl“ a dostal skutečně do celého světa.
TIKALučitel

Učitel na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě v letech 1952-1956
TÖKÖLY Imrich Kežmarský
*1656 Kežmarok
+ Nikomedie


feudál
Vůdce protihabsburského odboje v Uhrách.Velitel kuruckých vojsk.
Dne 14.6.1683 vnikli kuruci do města Uherského Brodu, kde vraždili a loupili v takové míře ,že město na hrůzy vzpomínalo po staletí.
Dalším vpádům kuruců v letech 1705 a 1707 se město ubránilo.
TOMANCOVÁ Františkaživnostník, obchodniceMěla v Uherském Brodě obchod se smíšeným zbožím.
TOMEČEK Radek Mgr.
*12.10.1968 Uherský Brod
pracovník Muzea JAKAbsolvent gymnazia v Uherském Brodě.
Vystudoval FFMU v Brně, obor historie-archivnictví.
Od roku 1996 pracuje jako regionální historik a archivář v Muzeu JAK v Uherském Brodě.
Je autorem knih-Putování historií král.města Uherský Brod
-Uherský Brod očima dobových fotografů(1866-1945)
Od roku 1997 až do současného období (2011) napsal bezpočet článků v regionálním a odborném tisku o Uherském Brodě a jeho významných osobnostech.
TOMEK Ferdinand JUDr.
*18. 4. 1874 Vídeň (Rakousko)
†11. 12. 1935 Olomouc

kulturní pracovník
Od tří let žil na Slovácku v obci Korytná a měšťanskou školu absolvoval v Uherském Brodě. V Uh. Hradišti pak navštěvoval nižší a Olomouci vyšší gymnázium, kde v roce 1893 maturoval. Po absolvování studia práv na pražské univerzitě se vrátil do Olomouce, kde se zapojil do kulturního života. V roce 1899 se stal členem výboru Jednoty divadelních ochotníků a o rok později výboru Matice školské a konečně roku 1905 výboru Žerotína, kde až do konce svého života zastával funkci předsedy.
Roku 1926 vydal sbírku Slovenské písně z Uherskobrodska a v roce 1930 uvedl pěveckou hanáckou župu Tovačovského. V roce 1935mělo Olomoucké divadlo na repertoáru jeho slováckou operetu Galánečka.
TOMICA Rudolf

* 14.4.1903
profesor, dirigentPůsobil v Uherském Brodě v letech 1926-1948. V době okupace dirigoval spolu s profesorem Emilem Hábou a profesorem Vilémem Zaoralem, který byl v roce 1940 zatčen gestapem, a s Ferdinandem Reskou hudební spolek Dvořák do doby, než byly v roce 1941 Němci zrušeny všechny spolky.
V letech 1925 – 1947 učil na brodském gymnáziu. Byl předseda a režisér loutkářského odboru Sokola, v jeho režii se hrálo m.j. „Ze života hmyzu“ nebo „Prodaná nevěsta“. Patřil též mezi búdaře.
TORSTENSON Lennart
*1603 Forstena Švédsko
+1651 Stockholm
Švédskovoják,generál
Generál krále Gustava II. Adolfa, jehož jednotky pronikly
v červenci 1642 až k Uherskému Brodu.
Město otevřelo bez odporu brány švédským jezdcům pluk.Andersena.
Měšťané složili obrovské výpalné,ale přes to Švédi při svém odchodu město vypálili.
Následky švédského vpádu byly tak hrozné,že sám Lev hr.z Kounic
žádal císaře o udělení moratoria.Česká dvorská kancelář požadavek zamítla.
TOVAČOVSKÝ Jan
z Cimburka
*1416
+1464
šlechticČelný představitel moravské utrakvistické šlechty, husitský hejtman,
kterému podléhala husitská posádka v Uherském Brodě
V listopadu 1429 byl Uherský Brod napaden bývalým hejtmanem Fridrichem knížetem ruským.
Město se zachránilo zákrokem Jana Tovačovského z Cimburka a Václava Strážnického z Kravař.
TRÉVAL Emil, vlastním jménem Walter Václav

*13. 12. 1852 Prešov (Slovensko)

†10. 2. 1935 Olomouc

lékař
Gymnázium studoval v Kroměříži a v Olomouci, lékařskou fakultu v Praze a potom pracoval jako lékař na Moravě. V osmdesátých letech pracoval asi tři roky v Uherském Brodě, který ještě asi třikrát navštívil, naposledy v roce .... Zde začal psát a odtud také často čerpal. Je autorem dvou divadelních her uvedených ND Praha. Publikoval v Květech, Zvonu, Lumíru a Zlaté Praze.

TRIFONČOVSKItechnikVýrobní ředitel firmy PIVOVAR JANÁČEK a.s.Uherský Brod, majitel K BREWERY GROUP a.s. od roku 2011(stav rok 2011).
TRKULJA Milan
*1.5.1946 Vykýřovice (na Šumpersku)

Odborník na krátké zbraně, týmový manažer střeleckého družstva ČZ
V roce 1972 se vystěhoval do Kanady, kde vystřídal několik zaměstnání. Mimo jiné pracoval také pro agenturu obchodující se zbraněmi. V r. 1995 absolvoval studijní "Post-Diploma" na Niagara College of Applied and Technology v Niagara Falls, Ontario se zaměřením na zahraniční obchod. Od malička měl vztah ke zbraním a střílením a tak po příjezdu do Kanady se aktivně zapojil do střeleckého života. Počátkem osmdesátých let se stal členem organizace IPSC (International Practikal Shooting Confederation) a začíná se tomuto odvětví naplno věnovat. Střílel soutěžně v Kanadě, USA a Evropě. Postupně získal nejvyšší střeleckou klasifikaci a stává se instruktorem praktické střelby a rozhodčím akreditovaným jak v Kanadě tak i v USA. V roce 1994 se stává mezinárodním rozhodčím v organizaci IROA (International Range Officers Association), která spolupracuje s organizací IPSC. V roce 1997 se vrací do České republiky jako rozhodčí s nejvyšším kvalifikačním stupněm IROA RM (Range Master) se světovým pořadovým číslem 45 a zároveň prvním RM v České republice. Rozhodoval na několika mistrovství světa, Evropy a jiných kontinentů. V roce 2010 byl hlavním rozhodčím na mistrovství Evropy v srbském Bělehradě a byla mu udělena cena Kena Normana (Ken Norman Award) určená pro nejlepšího IPSC rozhodčího na světě. V první polovině devadesátých let několikrát rozhodoval na IPSC závodech v ČR a na Slovensku, ale hlavně se podílel na prvních oficiálních kurzech pro rozhodčí IPSC. Při jedné cestě se zastavil v uherskobrodské zbrojovce a při jednání s technickým ředitelem Ing. Jiřím Myšinským domluvil založení střelecko-sportovního družstva. V roce 1995 na americké zbraňové výstavě Shot Show proběhlo jednání s ředitelem České zbrojovky a.s. Ing. Miroslavem Dudou a předsedou představenstva a.s. panem Karlem Koppem o trvalý návrat Milana Trkulji do ČR a do zaměstnání v ČZ a.s. Uherský Brod, kde pak prošel mnoha posty: prodejce, marketingový specialista, vedoucí propagace a marketingu a vedoucí prezentačního oddělení. Kromě toho od roku 1996 odpovídal za sportovně-střelecké aktivity. Vybudoval veleúspěšný střelecko-sportovní program zbrojovky. Jím vystavěný pistolový Team CZ Shooting svými vynikajícími výsledky na soutěžích po celém světě byl výborným marketingovým nástrojem a spolehlivým zdrojem informací pro technickou oblast vývoje nejen sportovních zbraní. Poprvé svůj tým představil hned v roce 1996 na mistrovství světa v Brazílii. První bronzovou medaili získal tým ČZ na ME v Řecku na ostrově Kréta v roce 1998. Na tomto úspěchu se Milan podílel nejen jako týmový manažer, ale i jako střelec. Od té doby střelecký tým ČZ získal více jak 30 různých světových ocenění z mistrovství světa, Evropy a také kontinentálního mistrovství Australo-Asie, Afriky, Severní a Latinské Ameriky. Mimo těchto vavřínů nejcennějších získali jeho střelci velké množství stříbrných a bronzových medailí. Ve zbrojovce ve své práci využíval bohatých zkušeností získaných dlouhodobým pobytem v Kanadě, a ze svých cest více než sta zemí světa. Vymyslel a prosadil projekt, který vedl k založení úspěšné dceřiné společnosti CZ-USA na území spojených států a společně s američanem Kerby Smithem následně otevřel první pobočku na území USA. Byl duchovním otcem a spolu konstruktérem úspěšné pistole CZ 2075 RAMI a podílel se na vývoji sportovních pistolí CZ 75 IPSC Standard, CZ 75 Modified, CZ 75 SP-01 modelů Tactical, Phanton a Shadow a úspěšné karabiny CZ 527 Carbine. Byl důležitým členem při tendrových řízení a prezentací v zahraničí.
Profesionální spolupráci s Českou zbrojovkou a.s. ukončil Milan Trkulja v poslední den roku 2014 ve věku 68 let.
TRNKAobchodníkV Uherském Brodě na Mariánském náměstí č.105 měl mlékárnu, kde pracoval i po znárodnění v padesátých letech XX.století.
TURZA ČeněkobchodníkVedl v Uherském Brodě zboží koloniální a lahůdkářské. (Situace v roce 1930)
TURZA Otto
*1909 Uherský Brod
+1990 Uherský Brod

obchodník
Obchodník s textilem
Vyučen u obchodní fy Kahn v Uh.Hradišti,získal vynikající praxi ve velkých obch.domech v Brně/Fuchs/,Ostravě/Nesselroth/, Kroměříži,Opavě aj.Jako profesionál otevřel malý obchod s textilem a velkoobchod s papučářským materiálem v Uh.Brodě,který byl v roce 1949 znárodněn a zavřen.Komunisty persekuován včetně celé rodiny.Poslán k t.zv.lopatě,později,až do penze pracoval jako vedoucí Ústř.skladu Hodonínských cihelen v Kunovicích a Mařaticích.Dlouholetý zpěvák pěveckého sboru Dvořák v Uh.Brodě.
Jeho otec Jan Turza,vyučen v rodinné oděvní firmě krejčím,absolvoval vyšší vojenskou střihačskou školu v Praze a byl vojenským krejčím ve Vídni.Matka byla dcerou vídeňského stavitele.Oba zemřeli v Brodě.Turzova rodina žila v Brodě od konce 17.stol./asi 1680/.TVRDOŇ Jaroslav
*10. 6. 1950 Staré Město

rytec

Samouk, jehož práce snese přísná měřítka. Písmomalířství ho učil R. Kubíček. Pracoval jako rytec ve Zbrojovce v Uherském Brodě a od roku 1971 jako rytec razidel odznaků, medailí a plaket v Kovoznaku Vlčnov, od roku 1993 je ve svobodném povolání a věnuje se drobné a užité grafice a ocelorytectví drobnějších formátů. Od roku 1995 spolupracuje se Státní tiskárnou cenin. V letech 1990-2 byl členem Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí.

UHEREC FrantišekživnostníkProvozoval v Uh. Brodě včelařství, sadařství a květnice
URBÁNEK Radomil Ing.
*17.8.1963
podnikatelPodniká od listopadu 1989 jako fyzická osoba, později, spolu s manželkou M.Urbánkovou, roz.Svobodovou zakládají ELTISK s.r.o-v roce 2002.
Adresa Mariánské náměstí 63.Komplexní služby pro dokumenty-tisk, kopírování,razítka, tiskopisy atd.
Stav:listopad 2011
URBÁŠEK AntonínučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřících v letech 1820-1824.
ÚŠELAživnostník, řezníkMěl provozovnu s obchodem v Uherském Brodě na ulici Bří. Lužů č. 123 v sousedství "Katolky" ze spodní stzrany.
VÁCLAV ANTONÍN z Kounic Rieterberku
*1711
+1794
feudálByl držitelem uherskobrodského dominia od roku 1746.
Byl významný rakouský státník,vyslanec v Římě,Florencii a Turíně.
Při sjednávání míru v r.1748 s Francii,Německem a Španělskem se projevil jako obratný diplomat.
V roce 1758 byl povýšen na říšského kancléře a v r.1764 do knížecího stavu.
VÁCLAVÍK Antonín
*12. 7. 1891 Pozlovice

†4. 12. 1959 Brno

etnografV dobách 1. republiky organizoval muzejní práci a budoval expozice v Luhačovicích, Uherském Brodě a Uherském Hradišti. V roce 1945 založil národopisné pracoviště MU v Brně a byl tam profesorem. Napsal řadu národopisných monografií, např. Luhačovické Zálesí, pro kterou sbíral materiál přes dvacet let, později se soustředil na studium lidového umění.

VACHA Jar. živnostníkV Uherském Brodě na adrese ulice Aloise Jiráska provozoval elektro-radio závod a zařizoval soukromé instalace. (Sitace v roce 1930)
VACULA Adam
*19. ŘÍJNA 1987 Uherské Hradiště

herec
Broďan český filmový a divadelní herec
Narodil 19. ŘÍJNA 1987 Uherské Hradiště, dětství prožil Uherském Brodě. Vystudoval nejprve sociální práci a psychoterapii na Vysoké škole psychosociálních studií a poté herectví na DAMU v Praze. Hostoval na různých divadelních scénách (Národní divadlo v Praze, Divadlo na Vinohradech, Švandovo divadlo, Divadlo J. K. Tyla v Plzni aj.)
Od roku 2019 je členem souboru pražského Divadla pod Palmovkou.
Mezi jeho nejznámější filmové role patří Radím ve snímku Hany (2014) a Ivan Vlach v koprodukčním filmu Hra (2019). Dost zkušeností má i z práce pro zahraniční produkce, například z filmu Himmelsteiter (2015) nebo seriálů Haunted (2019) a Freud (2020), Tribes of Europa (2021), The Falcon and the WinterSolder (2021), Last Light (2022).
Mluví plynule česky, anglicky a francouzsky.
Věnuje se umělecké fotografii.
Čerpáno z wikipedie
Stav k 23.2.2023
VAJA FerdinandživnostníkJako hostinský provozoval hostinec v ulici Těšovská č. 92. (Situace v roce 1948)
VALEČKA Jiří
*17.8.1896 Němčice u Kdyně
+25.7.1977 v Uherském Broděobchodník


Obchodník a majitel obchodu se smíšeným zbožím na Masarykově nám. č. 73. Po znárodnění vedoucí prodejny Narpa, která vznikla sloučením všech brodských papírnictví. Manželka Marie roz. Pummerová (30.3.1904-30.1.1994) pomáhala nejdříve v obchodě se smíš. zbožím, v Narpě byla zaměstnaná jako prodavačka.
VALEČKOVÁ Barbora
*3.10.1988 Zlín
houslistka
Barbora Valečková je brodská rodačka. Na housle začala hrát v 5 letech na ZUŠ v Uherském Brodě u pan učitele Karla Tesaře. V letech 2003_2009 studovala na Konzervatoři Brno ve třídě profesora Miloše Vacka. V současnosti je posluchačkou třetího ročníku AMU v Praze ve třídě profesora Jindřicha Pazdery. Několikrát se zúčastnila masterclasses u prof.Semljona Jaroševiče, Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích a od roku 2001 se pravidelně účastní houslových kurzů v Písku. Získala 1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ(2002) a na mezinárodní Kocianově soutěži Bohdana Warchala (2004), Čestné uznání na mezinárodní Kocianově houslové soutěži(2004), 2 cenu a titul laureáta Mezinárodní soutěže Concertino Praga 2007 a 2.cenu, titul laureáta a Cenu za nejlepší provedení skladby L.Janáčka na mezinárodní Janáčkově houslové soutěži(2007). V roce 2007 se zúčastnila Akademie Václava Hudečka, kde byla vyhodnocena jako nejlepší účastník. Na soutěži Anglo-Czechoslovak Trust v Londýně získala první cenu(2008), stejně jako na soutěži konzervatoříČR(2008). Na Soutěži nadace Bohuslava Martinů získala 2.cenu(2009). Vystoupila s předními českými orchestry jako třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Brno, Filharmonie Olomouc a dirigenty Vladimírem Válkem, Petrem Vronským, Stanislavem Vavřínkem a dalšími.
VALÍČEK Ludvíkpředseda ONVPředseda Okresního národního výboru okresu Uherský Brod v letech 1952-54.
VÁŇAživnostník, obchodníkV Uherském Brodě na Masarykově náměstí 101 měl obchod s cukrovinkami.
VANČUŘÍK Jiří
*1904
+1965
živnostník,autodopravceProvozoval osobní autodopravu v Uherském Brodě Dolní Valy (Situace v roce 1930).
VANĚK Bohumil
*13. 2. 1902 Újezd u Zlína

†17. 2. 1934 Uherský Brod

hudebník
Varhaník, dirigent, sbormistr a hudební skladatel, který působil v Kroměříži, Olomouci, Buchlovicích a v Uherském Brodě. Organizoval sbory, sbíral a upravoval lidové písně.
VARAĎA František
*22.9.1932

technik
V roce 1945-1946 člen výtvarného kroužku pod vedením učitele kreslení Josefa Beneše. 1948-1952 absolvoval vyšší průmyslovou školu textilní v Brně, později též SPŠS v Uherském Brodě.
Pracoval v Uherském Brodě ve Zbrojovce v letech 1955-1994 jako konstruktér projektant.
Deset let člen kynologického klubu v Uherském Brodě. Podílel se na vybudování cvičného střediska s chatou v "Americe."
V letech 1970-1992 člen výboru oddílu kopané ČSK Uherský Brod/Spartak/. Zde pracoval jako rozhlasový pracovník(2roky), v dalších letech jako organizační pracovník.
Během celého života se věnuje aktivně turistické činnosti.
Až 66 letech vzal poprvé štětec do ruky a začal malovat, převážně motivy, panoramata Uherského Brodu.

V roce 2011 měl v Galerii Panský dům svou první autorskou výstavu s názvem Uherský Brod v obrazech. Mimo to ještě vystavoval své obrazy v Příčné ulici u příležitosti konání Bílokarpatských slavností. Je aktivním členem spolku Uherskobrodští patrioti od jeho založení. Připravil několik přednášek a besed z historie města a sportu nejen pro patrioty. Pro patrioty organizuje nezapomenutelné vycházky po blízkém i vzdálenějším okolí vždy s průvodním slovem znalce navštívené lokality. Jeho záslužným činem je záchrana uměleckého díla-kovové plastiky Uherský Brod město Komenského odsouzeného do šrotu. Uvedená plastika byla v roce 2021 instalována a slavnostně odhalena na budově gymnázia J. A. Komenského.
V letošním roce se dožívá 90 let.
(Duben 2022)
VARTANIS Janis
°1969 Řecko

amatérský entomolog, obchodník
Rodák z Řecka,vystudoval zubní lékařství,ale po návratu do Česka se věnuje obchodní činnosti. Jeho zálibou je entomologie, Objevil 28 novývh druhů tesaříků. Publikuje a vydal již 40 knih. Žije s rodinou v Uherském Brodě
VAŘECHA FrantišekučitelŘeditel triviální a obecné školy v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1945-1953.
Ředitel neúplné základní školy 1.-5-ročník v Uherském Brodě-Havřicích v letech 1953-1963.
VAŠEK Antonín
*11.3.1924 Havřice
+25.3.1992 Praha
kovář,odbojář,pilotAbsolvoval měšťanskou školu v Uherském Brodě.
V Přerově se učil kovářem.Odešel do Palestiny,bojoval u Tobruku.
V Anglii byl zařazen do Czech depot RAF.(1943).Hlavní letecký výcvik absolvoval v Kanadě. Od srpna 1945 sloužil u národního leteckého pluku v Praze,pak jako učitel létání v Prostějově(1946).1.1.1949 byl z armády propuštěn a záhy zadržen při pokusu o ilegální přechod státní hranice. Rok žaláře,dva roky nucených prací si odpykával v Jáchymově,Příbrami,
Ruzyni. Po skončení trestu se živil jako tesař. Před smrtí byl rehabilitován a povýšen
na pplk.letectva v záloze. Zemřel v Praze.
VAŠÍČEK JosefučitelŘeditel Střední průmyslové školy strojnické v Uherském Brodě v období 1952-1956.
VEČEŘA FrantišekživnostníkV Hradišťské ulici č702 v Uherském Brodě provozoval strojní bednářství. Vyráběl voznice, sudy, točící máselnice a různé bednářské nádobí. (Situace v roce 1948)
VEČEŘA Karel JUDr.
*1854 Strážnice
právníkJako mladý advokát se v roce 1890 přistěhoval do Uherského Brodu. Byl zakladatelem sokolského hnutí v Uherském Brodě.
Na ustavující valné hromadě uherskobrodského Sokola byl dne 17.5.1891 zvolen starostou Jednoty sokolské.
VEČEŘA MiroslavúředníkHerec a režisér divadla.
Pracoval jako referent na Místním nár. výboru v Uherském Brodě.(léta padesátá a šedesátá XX.stol.)
VELČOVSKÁ Libuše
*2. 5. 1936 Dobrkovice

historička
Působila v Uherském Hradišti a nyní působí v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě jako komenioložka a redaktorka sborníku Studia Comeniana et historica.

VELČOVSKÝ Jiří
*2.5.1936 Dobrkovice
+27.12.2012 Bratislava


hudebník
Syn profesora Miroslava Velčovského se narodil v Dobrkovicích (bývalý okres Uherský Brod) jako dvojče se sestrou Libuší, která žije v Uherském Brodě. Své mládí a studia prožil v Uherském Brodě, kde jeho otec učil na brodském gymnáziu a průmyslovce.
Byl multiinstrumentalista s citem pro muziku a jeho aranžmá byla vyvážená. Hrál na varhany, klarinet, saxofón a bicí. Věnoval se také skladatelské činnosti a byl často členem porot.
Začínal začátkem 60. let jako jediný chlap - bubeník v brněnské dívčí kapele. V roce 1961 odešel do Bratislavy kde hrál a vedl Taneční orchestr Československého rozhlasu Bratislava. V roce 1963 založil vlastní orchestr. Zpívali s ním například Dušan Grúň, Jana Kociánová, Peter Vašek a především jeho žena Olga Szabová.
Ve své době byl jedním z nejvýznamnějších představitelů v oblasti populární hudby na Slovensku.
Za připomenutí stojí koncert Olgy Szabo v Uherském Brodě, když ještě žili oba jeho rodiče (někdy počátkem 90. let). Bylo velmi dojemné, když Olga pak sešla z pódia a přinesla jim do hlediště kytici.
VELČOVSKÝ Miroslav
profesor
Profesor na gymnaziu v Uherském Brodě, otec hudebníka Jiřího Velčovského.
VELECKÝ Vilém
*1962malíř
Po absolvování Základní školy svůj talent rozvíjel na SUPŠ v Uh. Hradišti v oboru sochařství u Jana Habarty a Josefa Kadlčíka. V sochařině chtěl pokračovat i na Akademii výtvarných umění v Praze ale dvakrát po sobě nebyl přijat. Tak to zkusil s malbou. Po krátké čtrnáctidenní průpravě byl přijat hned napoprve na malbu, kterou pak úspěšně studoval na AVU u Václava Pospíšila a Bedřicha Dlouhého.
Po absolvování akademie poměrně dlouhou dobu nevystavoval než se začal zúčastňovat kolektivních výstav. První jeho autorská výstava se uskutečnila v Uherském Brodě v Galerii Panský dům v roce 2002. Po tvůrčí etapě, kdy v jeho zájmu byla poněkud pomurá figurální malba, přešel se zářivými barvami a ostřejším kontrastem k abstraktnímu projevu. Výstava, která se konala od 13.1. do 3.2.2012 ukázala další autorův vývoj. Ve svých obrazech se vrací k figurální tvorbě s náboženskými motivy v duchu baroka s přesvědčivým kresebným základem.
VERNER LadislavobchodníkObchodník, majitel drogerie a chemicko-technické výroby v Uherském Brodě na ulici Bří. Lužů 110.
Majitel jedné z prvních rekreačních chat na Lopeníku.
VESELKA Antonín ing.
*1943

technik, sbormistr
Syn Františka Veselky, ředitele Hudební školy v Uherském Brodě.
Po smrti svého otce(1970) sbormistr smíšeného sboru Dvořák(stav rok 2011).
Na začátku 60-tých let člen taneč. orchestru LUX-trombon.
VESELKA František
*17. 11. 1906 Hranice na Moravě

†28. 9. 1970 Uherský Brod


učitel
Učitel hudby v Uherském Brodě a sbormistr pěveckého sboru Dvořák, který pod jeho vedením účinkoval na Pražském jaru 1959, na festivalu sborového zpěvu 1961 a na festivalu vokální tvorby v Jihlavě. Dlouholetý ředitel Hudební školy v Uherském Brodě v letech 1950-1970.
Jeho jméno má i ulice v Uh.Brodě ve čtvrti Nový Maršov.
VESELÝ Jan Žanda
*31.7.1906
Uherský Brod
+10.7.1975
Uherský Brod
úředník,sólový zpěvák-bas
Neopominutelnou součástí kulturního a společenského života v Uherském Brodě v letech 1930 až 1975 byl Jan Veselý, pro přátele a známé Žanda. Narodil se v roce 1906 v Uh.Brodě jako jeden ze sedmi sourozenců. Po předčasné smrti tatínka opustil reálku a jako nejstarší syn pomáhal mamince překonávat toto těžké období prací převážně v administrativě (záložna, spořitelna a pod.).Z domova si, mimo jiné, odnesl zásadu přiložit ruku k dílu všude tam, kde je to potřebné a užitečné. Z toho vyplynula jeho účast na činnosti Orla, hasičů, divadelních ochotníků, búdařů a později i sdružení rodičů a přátel škol a hudební školy.

Svůj hudební talent, objevený v mládí učitelem Hauerlandem, uplatnil jako instrumentální hráč v orchestru spolku Dvořák a v chrámovém orchestru, jako sólový basista a sborový zpěvák působil ve sboru Dvořák , v Hábově chrámovém sboru a v posledních letech i v akademickém sboru Moravan. Kromě toho se věnoval popularizaci vážné hudby spolu s K.Asmannovou, L. Vaňkovou, R. Prágrem a M. Vaňkem na koncertech v okolí Brodu, lázních Luhačovice a lázních Ostrožská Nová Ves.

Po roce 1957 založil ve spolupráci se Závodním klubem a vedením muzea JAK tradici nedělních dopoledních koncertů. Ze skromných začátků s využíváním místních interpretů díky svým kontaktům v uměleckých kruzích a na uměleckých školách a díky spolupráci s dr. Vignatim z lázní Luhačovic dokázal zajistit účinkování začínajících i zavedených špičkových interpretů (flétnista V. Žilka, herec J. Chvalina a další ).

Při této své angažovanosti ve veřejném životě měl dobré rodinné zázemí v manželce Emilii, s níž měl pět dětí, které všechny vedl ke vzdělání a k lásce k hudbě. Celý život pracoval pro blaho Brodu a jeho občanů. Byl v pravém slova smyslu Brodský patriot. Zemřel v červenci 1975.


VESELÝ JankožešníkV Uherském Brodě, (ulice Pecháčkova č.160) vlastnil výrobu kožešin, čepic a dámských kožešinových plášťů
VESELÝ Jiří Ing.
*6.1.1937
+13.6.2014

technik
Starosta města Uherský Brod v letech 1990-1998 .
VESELÝ KarelúředníkPřeseda Okresního národního výboru okresu Uherský Brod v letech 1945-46.
VICENÍK JanživnostníkVýroba obšitých a huněných papučí
VIDRMAN Tomáš
*1894
+1978
živnostníkZakladatel firmy na instalaci, opravy vodo-topo.
Dnes(rok 2011)majitel firmy vnuk , sídlo v ulici U Sboru v Uherském Brodě, pokračovatel třetí generace profese vodo-topo.
VIDRMAN Tomáš
*10.4.1969
živnostníkPokračovatel rodiné tradice. provozuje firmu "Vidrman Tomáš vodo-topo-plyn."
Sídlo U Sboru 174 Uherský Brod
Stav:listopad 2011
VINKLÁREK Josefživnostník, hostinskýNa ulici Dolní Valy č. 508 v Uherském Brodě, naproti bývalé "Maršnerky", měl svoji hospodu.
VÍŠEK Josef MgA
*22.5.1950 Brno
kameramanOd roku 1952 až do maturity na SPŠS žil v Uherském Brodě.
Absolvent FAMU, kameraman České televize, nyní(2011). na volné noze. Natočil 80 filmů, inscenací, seriálů(Četnické humoresky,Detektiv Martin Tomsa, Hříšní lidé města brněnského, Půlnoční večeře, Posel a jiné.
Spolupráce s režiséry: A.Moskalykem,Sequensem,Filipem,Tesáčkem, Jirešem.
Přednáší na FI UM.
V 60-tých letech spoluzakladatel Cavern Clubu v Uherském Brodě.
Sólový zpěvák uherskobrodských beatových skupin The Monks,The Friends,The New Friends, On the Road.
VLADYKA LadislavživnostníkVlastnil Fotozávod a fotoobchod, fotoslužbu, diapozitívy. Pomníkové fotografie.
VLČEK Cyrilživnostník, zednický mistr
VLČNOVSKÝ František
*1958
živnostníkProvozuje firmu, kterou založil v roce 1993.
Montáž silikonového těsnění, žaluzií a bezpečnostních fólií do oken a dveří.
Adresa: U Plovárny 1608 Uherský Brod
WEBER Bedřich
*4.3.1840
+19.4.1905

starosta
Starosta města v létech
1894-1897
1900-1905
ZAJÍC Jan
ekonom
Od listopadu 2020 generální ředitel České Zbrojovky v Uherském Brodě.
ZAPLETAL Josef
učitel
Vysokoškolský učitel na VUT Brno-fakulta strojní.
Rodík z Uherského Brodu.
ZDRÁHAL Josef
*27.7.1923
Rataje u Kroměříže
+6.9.1985

úředník
Starosta-Předseda Městského Národního Výboru
1964-1971
ZLÍNSKÝ Vladislav
profesor
Středoškolský profesor na gymnaziu v Uherském Brodě.
Předměty: čeština,francouzština

Komentáře nejsou povoleny.