Dočkali jsme se….

Myslím,že titulek vystihuje celou historii vzniku modelu středověké podoby města, jehož slavnostního odhalení před radnicí se zúčastnily desítky občanů města, delegace z Nového Mesta nad Váhom a představitelé Uherského Brodu v čele se starostou ing.F.Kubánikem.Více se dočtete v připojeném projevu pana ing.P.Vrány místostarosty města. Ve svém, poměrně obsáhlém projevu, popsal historii vzniku modelu se zdůrazněním podílu Spolku Uherskobrodských Patriotů nejen na vznik modelu, ale i na celou řadu akcí, za nimiž Patrioti stojí.

Vážené dámy a pánové, milí přátelé z Nového Mesta, přítomní vzácní hosté

Těší mne, že Vás mohu přivítat v tak hojném počtu na dnešním slavnostním odhalení bronzového modelu historické podoby Uherského Brodu z poloviny 17. století.
Jistě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že u řady věcí, které ve svém důsledku vedly ke zviditelnění Uherského Brodu, k připomenutí jeho významu v minulosti, k posílení patriotismu v tom dobrém slova smyslu, byli Patrioté – spolek nadšenců, většinou staršího věku, kteří nás ve vedení zásobovali a zásobují řadou nápadů.
Připomeňme si v rychlosti některé z nich – soutěž žáků 5.tříd – Poznej své město, Bílokarpatské slavnosti, BRODexpo, přejmenování uliček Zlatého kříže, umístění emblému J.A. Komenského na důstojné místo, zhotovení schránky pro urny manželů Růžičkových atd.

Nejinak tomu bylo i v případě tohoto bronzového modelu města. Už si ani nevybavuji, kdy poprvé, snad v roce 2016, se delegace Patriotů za mnou zastavila a s touto myšlenkou mne seznámila. A jak se ukázalo při tomto prvním jednání, přišli nejenom s touto zajímavou myšlenku, ale měli i eso v rukávu – sponzora celé akce, pana Balšíka, bývalého rodáka z UB, který slíbil zhotovení modelu financovat. Vypadalo to, že stačí jen kývnout, a model bude – a to zdarma. Jednání s panem Balšíkem v první fázi vedl autor samotného návrhu uherskobrodský výtvarník pan Milan Bouda, posléze štafetu vyjednávání kdo, co a za kolik jsem převzal já. Na základě korespondence s panem Balšíkem bylo vybráno místo pro umístění modelu, byl odsouhlasen vlastní návrh modelu se všemi detaily, byl vysoutěžen zhotovitel, zvolen materiál podstavce, rozděleno spolufinancování mezi městem a panem Balšíkem. Když mělo dojít k zadání zakázky samotnému sochaři ztratil pan Balšík – z osobních rodinných důvodů zájem. Dva roky námahy 2016-2017 v háji, hořká pachuť z neférového jednání v puse.
Po roce nečinnosti, po opětovném posouzení smysluplnosti této akce se rada města rozhodla v této věci jednat. Nechala zpracovat a zastupitelstvu města předložila ke schválení investiční záměr na realizaci modelu z vlastních prostředků. Rozpočtovými změnami v dubnu 2019 zastupitelstvo města vyčlenilo potřebné prostředky a celá akce se mohla rozjet. Na základě výběrového řízení byl za zhotovitele modelu, včetně podstavce vybrán akademický sochař Igor Mosný, shodou okolností tentýž, který vzešel z prvního řízení. Závazným podkladem pro tvorbu se stal původní návrh pana Milana Boudy, včetně všech 13 detailů, doplněný a upravený na základě konzultace a připomínek pracovníky Muzea JAK.
K podpisu smlouvy o dílo došlo v říjnu 2019 s termínem dodání a instalace květen 2020. Z důvodu pandemie coronaviru, nemožnosti přeshraničního cestování a konzultace hliněného modelu, byl termín předání a instalace posunut na září 2020. Poslední drobné opravy a úpravy modelu proběhly v březnu 2021.
Závěrem mého vystoupení bych chtěl poděkovat :
a) akademickému sochaři panu Igorovi Mosnému za samotné zhotovení unikátního modelu
b) uherskobrodskému výtvarníkovi panu Milanu Boudovi a pracovníkům Muzea JAK za zhotovení a připomínkování návrhu včetně všech 13 detailů
c) pracovníkům oddělení investic Ing. Vráblíkovi a Ing. Braunerové za svědomitý a pečlivý dohled nad touto náročnou akcí
Přál bych si, aby se kroky nejednoho občana či návštěvníka Brodu u tohoto modelu zastavily a daly tak možnost kolemjdoucím seznámit se s tím, jak mohlo vypadat toto půvabné pohraniční město v dobách kdy žil a působil jeho rodák J.A. Komenský.

Děkuji za pozornost

Uherský Brod 11.6.2021

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář