Zápis č.8/2012 z členské schůzky.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE UHERSKOBRODSKÝCH PATRIOTŮ – zápis č. 8/2012

ze dne 13. září 2012, restaurace Hotelu U Brány

 PROGRAM:

  1.  Zahájení – M. Bouda

         2.   Referát – F. Bábíček

  1. Informace – P. Rosenfeld
  2. Informace o návštěvě jezuitských kolejích v Uh. Hradišti – J. Kment
  3. Informace o akci Brod EXPO 2012 – J. Kment, M. Papp
  4. Informace o akcích – P. Rosenfeld
  5. Diskuze
  6. Závěr – M. Bouda

 Přítomní: F. Bábíček, A. Bartošíková, J. Bistrá, M. Bouda, V. Hezina, J. Chovanec, M. Janalíková, A. Kaňová, J. Kment, O. Kopunec, V. Kostelka, J. Ličman, V. Ličmanová, J. marek, M. Papp, J. Lukešová, J. Pešová, M. Poláková, P. Rosenfeld, M. Somrová, I. Trefilíková, F. Varaďa

Omluveni: P. Josefík, J. Thomayerová, H. Součková, B. Smržová, F. Janouš, V Kudelová, C. Boráň

Neomluveni:  J. Koller, K. Kopečný, P. Krejčiřík, J. Kunčar, R. Rajchl

Ad. 2.:  František Bábíček přednesl referát o významném představiteli Uherského Brodu,

             starostovi Bohuslavu Lužovi (16.8. 1892–7.5.1945). Byl politikem a poslanecem

             Národního shromáždění Československé republiky za Československou stranu

             národně socialistickou.

           Ad. 3.:  P. Rosenfeld informoval o nejnovější situaci kolem rekonstrukce nádraží za

             podpory švýcarských fondů – posun přípravných prací z původního termínu na

             jarní měsíce.

–          Umístění plakety Komenského bylo definitivně zamítnuto na tahu silnice E50

(hledá se nové místo pro emblém)

–          Panský dům – na podzim se očekává vyjádření norské strany o poskytnutí

fondu

–          Kruhový objezd u pivovaru: začátek prací jaro 2013

–          Domek v Hradební ulici zakoupen p. Bilavčíkem se záměrem skanzenu

–          Sídliště – probíhá IV. a V. etapa dokončování rekonstrukce ulice Větrná

a Za Humny do roku 2014 (silnice, parkoviště)

                  –     Nově vybudovaná parkovací šikmá stání v ul. Tkalcovská

                  –     Vinice Komenského u nádraží

                  –     problematika parkování v Uherském Brodě

                  –     Nově budované Obchodní centrum  v sousedství Kauflandu

            Ad. 4.:   J. Kment se podělil o dojmy z návštěvy zrekonstruovaných jezuitských kolejí

               v Uherském Hradišti. Koleje navštívil ještě před oficiálním otevřením pro veřejnost.

              Ad. 5.: J. Kment osvětlil plánovanou podzimní akci  Brod EXPO 2012, která byla nahlášena

             na dny 26.10 – 27.10. v DK v Uherském Brodě. Osloveno bylo na 20 podniků

 Ad. 6.:  Akce konané v blízké budoucnosti představil P. Rosenfeld.

14.9.          – vernisáž výstavy Ivana Theimera v galerii Panského domu

                15.9.     –   Setkání Sokolů na Javořině

                20.9.     – významná akce Škola ve firmě – Firma ve škole

                3.10.     – Otevření nové budovy pro ZUŠ

                7.10.     –  Růžencová pouť

             18.10.      –  Centrum seniorů – přednáška p. Bartošíkové, p. Marka a p. Pešové

             Listopad – přehlídka folklórních souborů

                             –  setkání historických měst

                             –   Kateřinský jarmark

             Prosinec  –  Vánoční trhy

 Diskuze: p. Chovanec, p. Bartošíková diskutovali o knize Žižkovské bohyně

                 od autorky Kateřiny Tučkové

 Ad.7:    Závěr – M.Bouda

 Příští schůzka je ve čtvrtek 18. října 2012 v 17:00 hod v restauraci Hotelu U Brány.                                 Referát přednese F. Bábíček – Vojtěch Luža

                                                                                                         Zapsala Jana Bistrá

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář