Zápis z členské schůzky č.7/2010

  ČLENSKÁ SCHŮZE UHERSKOBRODSKÝCH PATRIOTŮ – zápis č. 7/2010

ze dne 9. prosince 2010, restaurace Hotel U Brány

Přítomni:  Hosté místostarostové Ing. Jan Hrdý a Mgr. Petr Vrána, Mgr. Dagmar Bistrá, ředitelka I. ZŠ Na V7sluní a Ctirad Macháček, majitel firmy ASTRA

F. Bábíček, A. Bartošíková, M. Bouda, V. Hezina, J. Chovanec, F. Janouš, Ing. J. Kment, J. Koller, K. Kopečný, O. Kopunec, J. Pešová, Ing. R. Rajchl, P. Rosenfeld, Ing. B. Smržová, J. Thomayerová, F. Varaďa, H. Součková, M. Janalíková, MUDr. P. Krejčiřík, V. Kostelka, Ing. P. Mentzl, I. Trefilíková, J. Lukešová, M. Somrová, B. Kolínek

Omluveni: J. Ličman, V. Ličmanová, Mgr. C. Boráň,V. Kudelová

Neomluveni: J. Kunčar, V. Mahdal, P. Šalanda

Program:

  1. Zahájení a přivítání hostů – M. Bouda
  2. Referát Alenky Bartošíkové o její nové knížce pohádek O Lopenickém dráčku
  3. Čeho jsme doposud dosáhli – ing. J. Kment

a)       Informace o navázané spolupráci s MěÚ a řediteli škol při realizaci projektu

b)       Novinky a doplnění našich webových stránek

  1. Diskuze – Ing. B. Smržová
  2. Závěr – J. Koller

 

Ad 1.:   Předseda přivítal místostarosty Ing. Jana Hrdého a Mgr. Petra Vránu a provedl kontrolu úkolů z minulé schůze

1.     Archivovat předané materiály od pana F. Varadi – M. Bouda – částečně splněno

2.     Odeslání dopisů na údržbu hrobů – Ing. B. Smržová – splněno

3.     Doplňování rubriky KDO je KDO – všichni členové – plnit průběžně!

  1.    Zjištění majitele emblému J. A. K. a vstoupit do jednání o jeho záchranu – P. Rosenfeld – splněno

Ad 2.:     informaci o své nové knížce O Lopenickém dráčkovi přednesla A. Bartošíková spolu se zajímavými příhodami při setkání s lidmi na Kopanicích.

Ad 3.:     Čeho jsme doposud dosáhli:

– Ing. J. Kment předvedl doplněné webové stránky sdružení, informoval o směru dalšího rozšíření na stránky vyhledavače Gugl a vybídl členy ke spolupráci při doplňování KDO je KDO

Dále informoval o schůzce s řediteli ZŠ na MěÚ a jejich spolupráci při realizaci projektu Znáš své město?         – P. Rosenfeld informoval o situaci s emblémem J. A. K. a obrátil se na členy sdružení s podáváním návrhů na jeho nové místo instalace.

Ad 5.:   Diskuzi vedl P. Rosenfeld:

             * Místostarosta Ing. J. Hrdý ocenil práci sdružení s webovými stránkami, potvrdil obdržení dopisu týkajícího se údržby hrobů. Zatím bude provedeno jejich očištění a na větší opravu musí být vyčleněny peníze.

             * Ing. Mentzl se dotazoval na stěhování ZŠ Mariánské nám. a její úpravy na MěÚ.

             *Ing. J. Hrdý sdělil, že to byl jeden z návrhů, ale o žádném se v současnosti neuvažuje, i když kanceláře mnohých odborů jsou téměř nevyhovující.

             * Ing. Mentzl měl připomínku k prospektu kulturních akcí Uherskohradišťska kde o UB není zmínka

             * Ing. J. Hrdý souhlasil s tím, že prezentace města není taková, jaké by si zasloužilo. Je třeba se tímto problémem vážně zabývat. Oceňuje iniciativu od spodu. Je třeba propagovat aspoň to, co tu v současné době je. Na nějakou význačnou prezentaci nyní nejsou peníze.

             * V. Kostelka otevřel problém parkování ve městě a nové nevyužité parkoviště pod hřbitovem.

             * Ing. J. Hrdý oznámil, že chystají novou koncepci parkování ve městě.

             * MUDr. Krejčiřík k využití parkování pod hřbitovem sdělil, že nelze nikomu přikazovat, kde má parkovat. Lze to řešit novou koncepcí parkování ve městě s progresivním zpoplatněním parkování.

             *J. Koller – Muzeum J. A. K. je státní a v ČR jsou ještě dvě další muzea, a je možné, že Ministerstvo kvůli financím přistoupí k rušení některých z nich.  Zatím se řediteli muzea podařilo tento statut obhájit.

             * Ing. Kment – nastolil otázku tiskového mluvčí na MěÚ, který by „krmil“ novináře a média vůbec informacemi…

             * Ing. J. Hrdý souhlasil s potřebou mít na radnici někoho, kdo komunikuje s médii. Na radnici neexistuje ani adresář novinářů. Slíbil, že se bude svou váhou zasazovat o zřízení tiskového mluvčího. Novináři si pro informace totiž většinou nejdou. Pouze na ně pasívně čekají. Také informovanost občanů není na úrovni a dotkl se kvality BZ. Je třeba informovat občany o zamýšlených akcích a investicích jako je na příklad budování dopravního terminálu.

             * P. Rosenfeld připomenul TV Slovácko a náplň jejich vysílání o UB. Dále připomenul, že ke zvýraznění UB by také přispělo pořádání Dnů učitelů. Každá taková akce na sebe navazuje i profit místních podnikatelů. Ubytování, stravování, kultura apod.

             * K. Kopečný připomenul činnost V. Růžičky, Kučery a dalších. Takový lidé ve městě chybí. Je třeba opravdových patriotů!

             * J. Koller připomenul pořádání živého betlému v Hroznové Lhotě, Jarmaku ve Valašských Klobúkách a v UB by mohla být tradice Tří králů…

             * P. Rosenfeld připomenul, že tradice se musí budovat. L. Polák z Dvořáka téměř sám pořádal dvoudenní festivaly sborového zpěvu a nedostalo se mu podpory ani pokračovatele. Pro své stáří už v tom nemůže pokračovat.

* J. Pešová zdůraznila, že to potřebuje lidi, co mají chuť něco dělat. Sama zažívala atmosféru Dnů učitelů, při kterých byla spoluorganizátorka. Dále připomenula bohatou tradici amatérského divadla, na které by se dalo také stavět.

* F. Janouš připomenul zřízení Černobílé galerie, nynější galerie na Panském domě, která vznikla jen díky tří zapálených členů fotokroužku.

             * Ing. Krejčiřík připomenul, že město samo nepřijde, i když má snahu komunikovat s občany ale pořádání takových akcí je otázkou peněz.

             *J. Koller navrhl čerpat peníze na Dny učitelů z Evropských peněz. Konají se akce, které jsou dotované jako např. Soutěž klobásek, zelí česneku apod. Je třeba vymyslet něco, co by zaujalo.

             * Ing. J. Hrdý: Ochota lidí dobrovolně něco dělat je stejná jen je potřeba je podnítit. Děje se spousta věcí. Mladí lidé například natočili celovečerní film o Uherském Brodě. Prostředky se musí hledat. Nemusí to být z herních automatů jako se to děje v Uh. Hradišti. U nás je snaha, i když jsou výherní automaty zpoplatněny a budou i výherní terminály, omezit jejich dopad na mládež.

             * A. Bartošíková se dotazovala přítomných, zda někdo nemá fotografii staré restaurace Lapač. Zatím nikdo nereagoval.

             * F. Varaďa navrhl zvát do schůzí nejen zástupce radnice ale i podnikatele a ředitele podniků.

             * P. Rosenfeld navrhoval, aby město kontaktovalo Zbrojovku UB na spolupráci s městem, tak jak to fungovalo v minulosti. Rovněž navázat spolupráci města se Sdružením podnikatelů.

             * K. Kopečný připomenul otázku stěhování ZUŠ z Panského domu.

             * P. Rosenfeld připomenul záměr sdružení využití uvolněných prostor na PD pro pamětní síně F. Kožíka, J. Herčíka, hraběte Kounice, vytvoření síně kde by se prezentovala historie města a městská galerie, kde by byly vystaveny přírůstky děl, které město nakupuje.

Nové úkoly:

  1. Vytipovat nové místo pro lepší umístění plakety J. A. Komenského – všichni

 

Příští schůzka se koná ve čtvrtek 20. ledna v 17:00 hod v restauraci Hotelu U Brány.                                                       Referát o Betlémech přednese Ing. Rajchl.

 Zapsal M. Bouda- předseda sdružení

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář