ČLENSKÁ SCHŮZE UHERSKOBRODSKÝCH PATRIOTŮ – zápis č. 11/2012


ČLENSKÁ SCHŮZE UHERSKOBRODSKÝCH PATRIOTŮ – zápis č. 11/2012
ze dne 6. prosince 2012, restaurace Hotelu U Brány

PROGRAM:
1.   Zahájení – M. Bouda
2.   Referát o Brodském zpravodaji z roku 1945 – F. Varaďa
3.  Informace o jednání komise pro BS – J. Kment
4. Informace o jednání se starostou – P. Rosenfeld
5. Diskuze
6. Závěr

Přítomní: F. Bábíček, J. Bistrá, M. Bouda, V. Hezina, J. Chovanec, F. Janouš, J. + V. Ličmanovi, J. Thomayerová
P. Josefík, A. Kaňová, J. Kment, J. Koller, O. Kopunec, V. Kostelka, V. Kudelová, M. Janalíková, K. Kopečný, J. Mlčková, J. Pešová, P. Rosenfeld, H. Součková, I. Trefilíková, F. Varaďa, J. Lukešová, R. Rajchl
Omluveni: B. Smržová, A. Bartošíková, J. Kunčar, J. Marek, M. Papp, M. Somrová
Neomluveni: P. Krejčiřík, M. Poláková, C. Boráň, S. Pummer

Ad. 2.:  Fr. Varaďa přednesl referát z Brodského zpravodaje z roku 1945 a doplnil jej o své zážitky. 
Ad. 3.:  J. Kment informoval o výstupech z jednání komise pro Bílokarpatské slavnosti. Seznámil přítomné o  návrhu na rozšíření programu: pátek – Noc patriotů by se konala na stadionu za sokolovnou a po 10. hodině večerní by se program přenesl do haly, aby se nerušil noční klid. Sobota – tradiční program na náměstí se rozšíří o soutěž dřevorubců na stadioně za sokolovnou a pro nejmladší občánky výstavka drobného zvířectva v prostoru za muzeem. Nedělní program by kopíroval loňský a bude rozšířen o účast z druhé strany hranice.
Ad. 4.:   P. Rosenfeld krátce informoval o jednání se starostou a místostarosty.
 – Panský dům. Norské fondy zatím nejsou vyhlášeny. Je však nutné opravit střechu, která je v havarijním stavu. Oprava si vyžádá 8 mil. Kč.
 – Umístění plakety. Doposud není nalezeno vhodné místo.
 – Předláždění ulic Úzká a Příčná se bude realizovat, až zbudou-li peníze…Totéž se týká ulice Hradební.
Ad. 5.:  Diskuze byla krátká a týkala se projednávaných bodů.
Ad. 6.:  Závěr byl stručný až přespříliš, takže se zapomnělo na referát na schůzi 17. ledna 2013. Byly pouze  oznámeny termíny schůzí.
 Pak následovala společná návštěva klášterního kostela s průvodkyní a přátelské posezení v Café clubu.
Touto cestou byl nenásilně uzavřen kalendářní rok 2012.
                                                                                                                                                                           Zapsal M. Bouda

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář