Zápis z květnové schůzky Patriotů

Zápis z členské schůzky Patriotů ze dne 18. 5. 2023

Přítomni:    Kment, Kostelka, Šiftař, Dofek, Varaďa, Thomayerová, Blahůšek, Součková, Mlčková, Kudelová, Trefilíková, Josefík, Rosenfeld, Novákovi, Bábíček, Pešová, Bušíková, Bistrá, Miriam Opletalová, Hezina, Kolísek, Hrdinová

Omluveni: Bouda, Bartošíková, Horenská

Kment

Přivítání, zahájení.

Blahůšek

Referát „Domovní čísla“ 4. část:

Postup číslování předměstí r. 1770 – dnešní Pořádí, Neradice, Pod Dvorkem, Rybářská, Předbranská.

Olšava tehdy tekla ulicí Provazní, Korečnice v dnešním korytě Olšavy.

1902 sloučení města (německé) a předměstí (české).

Vzpomínky pamětníků na konkrétní domovní čísla a osudy rodin.

Varaďa

  • Vyhodnocení jarní vycházky v sobotu 22. 4. 2023

Autobusem do Prakšic, cyklostezkou kolem Rubanisk, socha Cimrmana, k novému hřbitovu, už jen ve třech prohlídka pravoslavného kostela s Otcem Olegem. Krásné počasí, nádherné výhledy, dobrá účast, spokojenost všech.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/14905570549-stopy-jary-cimrmana/422235100151002/
  • Další poznávací vycházka „Napříč Poolšavím“ v sobotu 27. 5. 2023

Autobusem z dopravního terminálu 8:49 směr Újezdec, výstupní stanice U splavu, kde se sejdeme s těmi, co přijdou pěšky. Společně podél Olšavy po Vlčnovský most a zpět ke Kauflandu.

Kment

  • Návštěva pravoslavného kostela i pro ostatní Patrioty, domluvím s Otcem Olegem.
  • Úprava Tyršových sadů.
  • Přestavba zahrady Panského domu jako oázy klidu – EHL§KOUMAR ARCHITEKTI z Prahy, , příští týden proběhne komise, poté budu informovat.

Josefík

  • Vernisáž výstavy o Kaunicovi (spolupořádají Patrioti) v pátek 9. 6. 2023 v rámci Bílokarpatských slavností.
  • Domlouvaný výlet do Brna v sobotu 8. 7. 2023: vila Tugendhat, Jurkovičova vila, Kounicovy koleje jen zvenčí…

Závazný zájem svůj, svých rodinných příslušníků nebo přátel oznamte NEPRODLENĚ na mail:

josefik.pavel@gmail.com

         Podle počtu zájemců budu objednávat dopravu (autobus, mikrobus).

Rúzné

Kostelka

Hvězdárna: původně soukromý přístroj p. Škubníka za 6.500,- k měření sloupce srážek nahrazen novým přístrojem v ceně zhruba 60.000,- Kč není zprovozněný, údaje na webu stále scházejí…

Zeď pod klášterem – návrh malby Pepčína, jak jsme ho znali na obzoru – vlastnictví zdi.

Mlčková – vyřízení poděkování Mgr. Plesnikové a herců představení o JAK, že po sérii odehraných představení se v UB cítili nejlépe (zásluha p. Mlčkové). Mgr. Plesníková na návrh prof. Flosse bude pokračovat v mapování dalších mladých let JAK.

Příští setkání: 15. 6. 2023

Zapsala: Jana Hrdinová

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář